Mino Danmark har løbende aktiviteter og projekter,
der giver plads til minoritetsetniske unges stemmer og rolle i samfundet.

MINORITY TALKS

Minimum fire gange om året afholder Mino Danmark de populære debatarrangementer ’Minority Talks’ på Københavns Hovedbibliotek. Debatterne har til formål at belyse forskellige aspekter og temaer i forbindelse med minoriteten i Danmark.

LÆS MERE

CHAPTERS

Mino Chapters er et netværk af og til minoritetsetniske studerende på videregående uddannelser. Netværket har til formål at styrke dine kompetencer og trivsel som studerende. 

LÆS MERE

FORDOMSFULDE DIPLOMATER

Fordomsfulde Diplomater engagerer unge i dialog om, hvad det vil sige at være ung med jødisk eller muslimsk baggrund i Danmark.

LÆS MERE

CAMP MINO #RF18

 Mino Danmark vil vi gerne udfordre områder, hvor der er stilstand. 1 uge om året, bliver Roskilde til Danmarks 4. største by, fordi unge fra hele landet mødes om god musik, og det der hører med.

LÆS MERE

MINO ACADEMY

Mino Academy er vores fortsættelse af Minority Talks, hvor Mino Danmarks medlemmer får mulighed for faglig fordybelse.

LÆS MERE