fbpx

COVID-19 på dansk

Få de vigtigste udmeldinger om COVID-19 fra sundhedsstyrelsen og den danske regering på dansk.

Regeringen forlænger nedlukningen til d. 13. april 2020.

Pressemøde i statsministeriet d. 23.03.2020 kl. 15.00

Statsminister Mette Frederiksen forlænger corona-tiltag og alle initiativer i denne forbindelse til og med d. 13. april 2020.

254 er indlagte med coronavirus, 55 er indlagt på intensivafdeling og 24 personer har mistet livet.

Regeringen holder fast i alle tiltag og initiativer der er foretaget. Hovedopgaven er, at forhindre at for mange bliver alvorligt syge samtidigt. Derfor forlænger regeringen nedlukningen frem til d. 13. april 2020.

Statsminister Mette Frederiksen understreger at det er vigtigt at vi alle overholder retningslinjerne og holder afstand, selvom at det kan være svært i påsken. Opfordringen er at man ikke skal rejse, selvom det er internt i Danmark.

Udsatte familier skal gøre brug af nødpasning, da der er god kapacitet til at tage vare på børn og unge. Der er også sørget for herbergspladser, så hjemløse også kan sikres karantæne, hvis de skulle blive smittet.

Sundhedsministeren siger at der arbejdes hårdt på at udbygge og forbedre behandlingskapaciteten. Syd Korea er blevet kontaktet med en henvendelse om at tage imod tilbuddet om at opkøbe testkit.

Afslutningsvis pointerer Sundhedsministeren at de gerne vil tage imod alle tilbud om hjælp. Hvis man ønsker at hjælpe så bedes man gå ind på coronasmitte.dk. Der vil man kunne finde et link til ’Danmark hjælper Danmark’ hvor man kan henvende sig og få en lyn hurtig vurdering på ens tilbud om hjælp.


Sundhedsstyrelsens råd om COVID-19

Hvad skal du gøre, hvis du har tør hoste, feber og vejrtrækningsbesvær?

Hvis du får symptomer, der kan tyde på COVID-19, også selvom det kun er lette symptomer, skal du:

– Straks gå hjem og bliv hjemme, uanset om du er på arbejde eller andre steder.

– Undgå tæt kontakt med andre. Få andre til at hjælpe dig med fx indkøb.

– Holde afstand til personer i din husstand.

– Ophold jer i forskellige rum.

– Gøre hyppigt rent på det toilet, bad og køkken, du bruger, og i de rum, som du deler med andre i husstanden.

– Hvis du kan, bør du selv gøre rent for at undgå smittespredning.

– Brug almindelige rengøringsmidler og vær særlig grundig på steder, som ofte berøres fx håndtag, el-kontakter, kaffemaskine eller tablet.

– Luft ud mindst 2 gange i døgnet i mindst 10 minutter.

– Holde dig helt væk fra sårbare personer som ældre, spædbørn og kronisk syge.

– Du anses for smittefri 48 timer efter symptomophør.

– Bliv hellere hjemme en dag for meget end en dag for lidt, hvis du er i tvivl.

Hvornår skal du kontakte læge?

– Hvis du oplever alvorlige symptomer som smerter, utilpashed, feber og vejrtrækningsbesvær, eller dine symptomer forværres, skal du ringe til læge, lægevagt eller akuttelefon.

– Forældre skal kontakte læge, hvis barnet får vejrtrækningsbesvær fx hurtig/ overfladisk vejrtrækning, bliver sløvt, apatisk, slapt eller fraværende, får kølig, bleg eller blålig hud eller har påfaldende kolde hænder og fødder.

– Hos et spædbarn skal forældre være særligt opmærksomme på synligt besvær med at trække vejret, hoste, hurtig eller udsættende vejrtrækning, påvirket almentilstand fx slaphed/ træthed, irritabilitet, manglende suttelyst, tiltagende gylpetendens og tørre bleer, eller hvis temperaturen er over 37,5 eller under 36,0 målt i endetarmen.

Kan du blive testet for COVID-19?

– COVID-19 undersøges i en prøve, der suges op fra luftrøret eller tages med en podepind i halsen.

– Hvis man blot har lette symptomer, og kan klare sig selv i hjemmeisolation, vil der ikke være behov for at blive testet for COVID-19, da det ikke ændrer på forholdsreglerne.

– Patienter med alvorlige eller forværrede symptomer, eller som er i særligt sårbare risikogrupper, kan henvises af læge til vurdering på en af de særlige COVID-19-modtagelser, hvor det efter en konkret vurdering besluttes, om man skal testes for COVID-19.

– Personale, der varetager kritiske funktioner, fx i sundhedsvæsenet og i ældreplejen, kan også, selvom de kun har lette symptomer, blive testet, hvis deres leder vurderer, at det er vigtigt, de kommer hurtigt tilbage på arbejde.

Sundhedsstyrelsens generelle råd til alle

– Hvis du er rask – beskyt dig selv for at beskytte andre

– Følg rådene om håndvask og håndsprit, vis hensyn og begræns fysisk kontakt og sociale aktiviteter.

– Hvis du har hoste, let feber eller forkølelse – bliv hjemme, indtil du er rask

– Hold afstand til dine nærmeste, og undgå kontakt med andre uden for hjemmet.

– Hvis du har problemer med vejrtrækningen, forværring af symptomer eller er syg over flere dage – ring til lægen

– Det er vigtigt, at du ringer først og ikke møder op i venteværelset, da du kan smitte andre.

– Ny coronavirus spreder sig typisk på steder med mange mennesker bl.a. via håndtryk og små dråber fra hoste og nys.

– Beskyt dig selv og andre med disse gode råd.

– Vi vil opfordre til, at du tilmelder dig Influmeter.dk hos Statens Serum Institut for at bidrage til overvågningen af influenza og COVID-19.


Gravide med symptomer på coronavirus skal testes før fødsel.

Sundhedsstyrelsen er torsdag d. 19. marts kommet med nye retningslinjer for hvordan man skal håndtere COVID-19 syge gravide og fødende kvinder, deres partner og den nyfødte.

Når fødende fremadrettet kommer ind på hospitalet, skal de testes for coronavirus.

Viser testen, at den gravide er smittet, skal der tages særlige forholdsregler, hvor personalet skal have maske og andet udstyr på. Den gravide skal også have maske på.

Er der mistanke om, at den fødende er smittet med virus, bliver hun ud fra et forsigtighedsprincip behandlet som var hun smittet, indtil hun får svar på testen.

Dertil gælder:
En smittet partner kan ikke komme med til fødslen. Det gælder også ved mistanke om smitte.

En smittet partner skal desuden holde sig fra barnet, til denne har været symptomfri i 2 døgn.

Flere hospitaler opfordrer desuden nu til at det kun er partneren som er med som pårørende under fødslen, for at mindske smittefaren.

Selvom moderen er smittet med covid-19, bliver hun ikke adskilt fra barnet, medmindre moderen er i en kritisk tilstand der kræver behandling.

Er moderen testet positiv, men ikke har brug for behandling, så er anbefalingen, at hun tager hjem fra sygehuset, så hurtigt som muligt. Hun vil få vejledning i at holde øje med barnets sundhed.

Smittede mødre skal også amme, men anbefales at vaske brystet med vand og sæbe før amning, og bærer maske. Hertil ofte vaske hænder og bruge sprit.

Vigtige scanninger fortsætter, herunder nakkefold o.lign.
Det må forventes at fødselsforberedelser kan være aflyst og at jordemodertider foregår over telefonen. De mest nødvendige jordemoderbesøg og scanninger bliver dog afholdt, som de plejer, forventeligt kun med moderen, af hensyn til smittefare.

Hospitaler håndterer fødsler, som de plejer, og det understreges at man ikke skal være nervøs for ikke at få lov til at komme ind og føde. Det får man selvfølgelig.


Opfordring til alle borgere fra Statens Serum Institut

Statens Serum Institut opfordrer alle borgere til at tilmelde sig influmeter, i kampen mod Coronavirus.

Influmeter bygger på din frivillige indsats som borger, der uafhængigt af om du har søgt læge eller modtaget behandling, ugentligt rapporterer om du har haft symptomer.  Dermed bidrager du til viden om spredning i samfundet.

Alle der bor i Danmark kan være med i Influmeter – børn, unge, ældre, raske og syge. Du kan tilmelde dig selv eller husstandsmedlemmer. Også selvom du eller andre allerede har været syge eller lige er blevet det. Alle deltagere bidrager med lige nyttige oplysninger, både de syge, dem som har været det, og de som måske bliver det. Så hold dig ikke tilbage selvom du ikke tror, at du bliver syg eller allerede har været det.

Afdeling for Infektionsepidemiologi, Statens Serum Institut, overvåger og forebygger smitsomme sygdomme i Danmark og driver Influmeter, som en del af den samlede sygdomsovervågning i forbindelse med influenza-, forkølelses-, og COVID-19 symptomer.

Gå til influmeter på: www.influmeter.dk


Referat af pressemøde i Statsministeriet d. 17 marts 2020

Deltagere: Statsminister Mette Frederiksen, sundhedsminister Magnus Heunicke, direktør i sundhedsstyrelsen Søren Brostrøm, en fra udenrigsministeriet & Rigspolitichef Torkild Fogde.

Statsministeren starter ud med at understreget alvoren: 82 er nu indlagte, heraf 18 på intensiv, sidstnævnte er næsten en fordobling på et døgn. Det er derfor afgørende, at vi får brudt smittekæden. Nye initiativer præsenteres derfor, gældende fra i morgen d. 18./3. kl. 10 frem til d. 30. marts:

– Det vil ikke være tilladt at samles mere end 10 personer, både indendørs og udendørs, til offentlige arrangementer. Opfordring til heller ikke at samles mere end 10 i privaten.

– Butikkerne får stillet skrappere krav: der skal være plads nok mellem mennesker, god afstand, kunder skal kunne vaske fingre – og det gælder både indenfor og udenfor.

– Alle indendørs sports og idræts-faciliteter skal lukke, fx fitnesscentre, solcentre, frisører, massører, tatovører: generelt virksomheder med tæt kontakt. Gælder ikke, hvis det er sundhedsfaglig behandling.

– Natklubber, vandpibecaféer, barer, m.v. skal lukke.

– Alle storcentre, arkader, overdækkede steder skal lukke – dog ikke dagligvarebutikker i centre.

– Alle restauranter, caféer, m.v. skal lukke – men take away er fortsat OK.

– Alle danskere der kommer hjem fra udlandet, skal afmelde sig danskerlisten, hvis de er skrevet op på den, og gå i frivillig karantæne i 14 dage.

Derudover understregede både Heunicke, Brorstrøm og Fogde situationens alvor. Og at det er nu, vi skal handle, hvis vi skal nå at afbøde konsekvenserne. Ingen kan frasige sig sit ansvar for at følge sundhedsministeriets anbefalinger, understregede statsministeren, særligt med henvisning til de unge.

Som princip foreslog statsministeren, at hvis man var i tvivl om noget var sundhedsmæssigt forsvarligt, fx at spise middag med nogle venner, så skulle man nok lade vær.

Statsministeren takkede igen alle, der er en del af samfundets beredskab.

Derudover bebudede statsministeren nye hjælpepakker, både til lønmodtagere, selvstændige og virksomheder, som skal forhandles allerede fra i morgen mellem folketingets partier.

Politiet vil være mere til stede end sædvanligt for at rådgive og vejlede borgere.

Udenrigsministeriet vurderer, at nogle danskere vil strande i udlandet; men opfordrer til, at de finder et godt sted at strande. Danmark vil derefter hente dem hjem snarest muligt.


Anbefalinger og råd til adfærd under COVID-19

Danmark er ligesom resten af verden ramt af en epidemi af coronavirus.

Forskellige landes regeringer har valgt forskellige tilgange, men her er de anbefalinger, der er gode at følge, hvis du bor i Danmark. Der er mange meninger om coronavirus i Danmark og på nettet. Selv læger og andre eksperter har forskellige holdninger. Men fordi ingen reelt ved, hvor slem sygdommen kan blive, er vores opfordring, at du bliver på den sikre side. 

Rådene her er skrevet med udgangspunkt i DRs Q&A med professor og overlæge ved infektionsmedicinsk afdeling på Hvidovre Hospital Thomas Benfield og rådene om fornuftig adfærd fra Sundhedsstyrelsen. 

I de tilfælde, hvor sundhedsmyndighedernes råd kan forstås på flere måder, har vi valgt en forsigtig måde at forstå svarene på. Hvis du har spørgsmål kan du ringe til statens hotline på tlf. 7020 0233. Vær opmærksom på, at hotlinens medarbejdere ikke taler alle sprog – så få evt. hjælp fra venner eller familie, der er gode til dansk eller engelsk. 

HVAD DU SKAL GØRE I DISSE DAGE:

Q: Skal jeg blive hjemme fra arbejde?
A: Ja, så vidt som muligt. Alle med kontorarbejde skal blive hjemme, med mindre du har et kritisk vigtigt arbejde – fx i sundhedssektoren eller i politiet. Alle arbejdsgivere er blevet bedt af regeringen om at give deres medarbejdere hjemmearbejde. Det er din arbejdsgivers ansvar, at det kan lade sig gøre – men hjælp til, alt det du kan. 

Q: Hvor meget tid kan jeg bruge uden for?
A: Så lidt som muligt, hvor der er andre mennesker tæt på. Det er helt fint at være i haven eller at løbe en tur. Men lad være med at sidde på restauranter, caféer eller barer. 

Q: Kan jeg invitere mine venner over til middag?
A: Det forsigtige er at lade være. Hvis nogen af jer har symptomer som hoste, feber, løbende næse, eller andre normale tegn på forkølelse eller influenza, skal de helt sikkert blive hjemme. 

Q: Skal mine børn blive hjemme fra børnehave/skole/pasning?
A: Ja. Skoler og børnehaver lukker. Men du skal helst holde dine børn hjemme fra privat pasning med andre børn. Det er fordi børn breder smitten lige så godt som voksne, men meget sjældent selv er i fare. Derfor kan det være svært at se, om børn er blevet smittet eller ej. 

Q: Kan jeg besøge mine (ældre) forældre?
A: Den forsigtige tilgang er at lade være. Hvis de i øvrigt er syge eller svækkede skal du lade være. Hvis både de og du er raske og ikke har symptomer som hoste, feber, løbende næse, eller andre normale tegn på forkølelse eller influenza, kan I evt. mødes udendørs for at mindske risikoen. 

Q: Hvad gør jeg, hvis jeg har symptomer, men skal købe ind for mine forældre?
A: Hvis du har symptomer, skal du blive hjemme. Hvis du ikke har symptomer kan du evt. sætte deres varer uden for eller i entreen. Dine forældre skal selvfølgelig vaske hænder grundigt, hvis de har rørt ved noget, du har rørt ved. 

Q: Må mine (ældre) forældre passe mine små børn?
A: Det forsigtige er at lade være. Hvis enten du, dine børn, eller dine forældre har symptomer, er det forsigtige råd at lade helt være. Børn smitter meget, kan være syge uden at vi kan se det, og ældre er i langt den største risiko, hvis de bliver smittet. Det er bedre at vente og glæde sig til at børnebørn og bedsteforældre på sikker vis kan være sammen igen. 

Q: Må jeg gå i supermarkedet og handle?
A: Ja, men: Gør det så hurtigt som muligt, rør ved så lidt som muligt, gør det helst, når der ikke er mange andre mennesker i butikken, og husk at spritte hænderne af, når du har forladt butikken – og vaske dem, når du kommer hjem. 

Q: Må jeg gå på café med vennerne eller bare for at sidde og arbejde?
A: Nej. Det er bedre at lade være. Du kan ikke vide, hvem, der har været der sidst, og ingen caféer kan gøre helt rent. 

Q: Kan jeg mødes med mine venner udendørs?
A: Ja, det siger myndighederne lige nu. Men hold mere afstand end normalt og lad være med at hilse med et knus eller at give hånd. Selvfølgelig skal du undgå at mødes med nogen hvis enten du eller de har symptomer. Husk at spritte hænderne og vaske dem, når du kommer hjem.

Q: Kan jeg tage offentlig transport?
A: Ikke hvis du har symptomer, som fx, hoste eller feber. Selv hvis du ikke har symptomer, er det forsigtige råd at undgå offentlig transport. 

OM SYGDOMMEN:

Q: Hjælper håndsprit mod smitte? Hvad med almindelig håndsæbe?
A: Begge dele hjælper. Det bedste er en grundig håndvask – det er bedre end sprit. Vask hænderne grundigt mange gange om dagen, og især efter at du har rørt ved noget eller nogen. 

Q: Er det rigtigt, at det bedre at hoste i albuen?
A: Ja. Du skal holde noget op for munden, når du hoster eller nyser, også selvom du ikke tror du er smittet. Hvis du undgår at bruge hænderne til det, er risikoen for at du smitter andre også mindre.

Q: Er mine børn i fare?
A: Alle er potentielt i fare, men der har været meget, meget få kritiske tilfælde som vi kender til blandt børn verden over. Heldigvis klarer børn sig rigtigt godt igennem denne slags sygdomme, men voksne kan blive meget syge, og ældre mennesker er i alvorlig risiko for at dø. 

Q: Bliver der åbnet for, at man kan blive testet for coronavirus? 
A: Hvis du er rask til at blive hjemme, så nej. Den vurdering foretages ved at du ringer til din egen læge (ikke hospitalet) ved symptomer såsom feber, hoste eller forkølelse. Selv hvis du bliver testet negativ kan du blive smittet lige efter, så i Danmark bliver der normalt kun brugt tests i behandlingstilfælde. Hvis din egen læge vurderer du har brug for at blive set på et hospital vil man typisk teste for coronavirus.

Q: Hvor lang tid går der, fra man bliver smittet, til man får symptomer?
A: Det kan variere meget. Men der kan gå helt op til 10-12 dage, hvor man både er smittet og kan smitte andre – uden at vide det. 

Q: Hvor længe bliver man syg af coronavirus? 
A: Det kommer an på, hvor alvorligt det er. De fleste er syge 3-7 dage. Men for nogen kan det tage flere uger. Det er vigtigt, at man holder sig isoleret i hele perioden, hvor man er syg. Baseret på vores eksisterende viden regner vi med at man ikke længere smitter, når ens symptomer har været væk i mere end 48 timer. 

Q: Hjælper det mod corona-smitte at være vaccineret mod influenza?
A: Det ved vi ikke, men vi tror det ikke. Men det hjælper dig til ikke at blive smittet to gange eller at få en dobbeltinfektion. 


Referat af pressemøde i Statsministeriet d. 13 marts kl. 19.00

Deltagere: Statsminister Mette Frederiksen, Udenrigsminister Jeppe Kofoed, Justitsminister Nick Hækkerup og Rigspolitichef Torkild Fogde.

Først gav regeringen en status på corona-virussen i Danmark: 
802 er smittede, 23 er indlagt, 2 i kritisk tilstand. 

Dernæst præsenterede Mette Frederiksen de nyeste tiltag mod spredningen af corona i Danmark. 

Det første er, at hospitalerne nu stopper al såkaldt unødvendig behandling; det vil for eksempel sige, at operationer eller rutineundersøgelser, der ikke er livsnødvendige, vil blive udskudt.

Det andet er, at udenrigsministeriet nu fraråder al unødvendig udrejse til alle lande samt anbefaler alle danskere, der befinder sig i udlandet, at rejse hjem; det vil sige, rejs ikke ud af Danmark, hvis det overhovedet kan undgås, og hvis du er ude at rejse, så kom hjem hurtigst muligt.

Det tredje – og hidtil mest vidtgående – er, at Danmark fra i morgen, lørdag d. 14., kl 12., lukker sine grænser indtil d. 14. april. Det vil således ikke være muligt for udlændinge at rejse ind i Danmark, hverken via fly, skibe, toge, busser eller biler medmindre, de har et såkaldt anerkendelsesværdigt formål; det vil for eksempel sige, at de bor eller arbejder, skal besøge akut syge familiemedlemmer eller har samværsret med børn i Danmark. Grænserne vil blive håndhævet af politiet med hjælp fra forsvaret. Regeringen understreger dog, at varer, særligt fødevarer, fortsat vil kunne krydse grænsen uhindret, og at der altså ikke vil blive mangel på fødevarer. Derudover kan danske statsborgere selvfølgelig fortsat altid rejse ind i Danmark.


Samarbejdspartnere til Mino Danmarks indsats med oversættelse af myndighedernes udmeldinger om covid-19 i Danmark:

Støt minoriteten

Vær med til at skabe flere handlemuligheder for
minoritetsetniske danskere. Tak fordi du vil være med!Hvert eneste medlemskab og donation styrker Mino Danmarks legitimitet og eksistensberettigelse.

Det gør en forskel og styrker foreningens muligheder for at lykkes med at skabe et lige samfund, uanset etnisk baggrund.

Hvert eneste medlemskab og donation styrker Mino Danmarks legitimitet og eksistensberettigelse.

Det gør en forskel og styrker foreningens muligheder for at lykkes med at skabe et lige samfund, uanset etnisk baggrund.