fbpx

COVID-19 på dansk

Få de vigtigste udmeldinger om COVID-19 fra sundhedsstyrelsen og den danske regering på dansk.

Genåbningen af Danmark er nu i fase 3

Fra mandag den 8. juni 2020 genåbner flere dele af Danmark. Det drejer sig om:

 • Spillehaller, svømmehaller og lege- og badelande
 • Sportshaller, trænings- og fitnesscentre
 • Udendørs forlystelsesparker – med restriktioner for visse forlystelser
 • Sommeraktiviteter for børn og unge
 • Bryllupper og større fester – med mulighed for at samle op til 500 personer under særlige forhold, hvis det foregår i en restaurant, der står for mad og lokaler. Det er dog ikke tilladt at leje et forsamlingshus eller lignende og selv samle 500 personer
 • Konferencer og generalforsamlinger – med mulighed for at samle op til 500 personer under særlige forhold
 • Superligaen i fodbold – med mulighed for at samle op til 500 personer under særlige forhold.

Forsamlingsforbuddet bliver fra 8. juni hævet fra 10 personer til 50 personer.

Regeringen har et ønske om at forsamlingsforbuddet fra 8. juli hæves til 100 personer og fra 8. august til 200 personer. Dette er et ønske og er ikke vedtaget endnu.

Regionale forskelle

Grundet de regionale forskelle i smittetrykket er der også regionale forskelle i forhold til genåbningen af landet. Eksempelvis har alle offentligt ansatte vest for Storebælt nu mulighed for at møde fysisk ind på deres arbejdsplads. De offentlige arbejdspladser i Region Sjælland og i Region Hovedstaden forventes at genåbne mandag d. 15. juni.

Støt Mino Danmarks arbejde.


Grænserne åbnes delvist, men udlandsrejser frarådes stadig

Referat af pressemøde i Statsministeriet fredag d. 29. maj 2020

Samtlige udlandsrejser frarådes til og med 31. august. Rejser til Norge, Island og Tyskland er undtaget.

Fra 15. Juni åbner Danmark grænserne til besøgende fra Norge, Island, og Tyskland. Der vil dog være en række restriktioner for turister fra disse lande. Bl.a. skal de have minimum 6 overnatninger i Danmark for at måtte rejse ind, og de må ikke overnatte i Hovedstaden. Der vil desuden blive foretaget stikprøvetests ved grænserne.

Indtil videre forbliver grænsen lukket for besøgende fra Sverige. Dette begrundes med nabolandets anderledes måde at håndtere coronasituationen på.

Efter sommerferien vil der blive set på grænseåbning til de øvrige Schengen-lande.

Vores allesammens opførsel er afgørende for, hvordan genåbningen af samfundet kommer til at gå. Dette gælder selvfølgelig også i forhold til hvordan vi opfører os hvis vi tager ud at rejse over sommeren.

Rejser man til andre lande, risikerer man at blive smittet og tage smitten med hjem. Det anbefales derfor at undgå at rejse til større byer. Der henstilles også til at man som rejsende orienterer sig i de lokale landes restriktioner.

Sundhedsmyndighederne opfordrer desuden kraftigt til at man går i 14 dages karantæne efter et udlandsophold, også hvis det drejer sig om en smuttur til Sverige.

Støt Mino Danmarks arbejde.


Nu kan du selv booke en coronatest – også selvom du ikke har symptomer

Det er nu ikke længere nødvendigt at få en henvisning fra egen læge for at få en tid til en coronatest. Fra denne uge skal alle voksne borgere i Danmark selv skal kunne booke en tid på hjemmesiden www.coronaprover.dk. Det kræver blot at man logger ind med Nem-ID.

Det oplyser Sundheds- og Ældreministeriet i en pressemeddelelse.

Man kan booke tid til test, uanset om man har symptomer eller ej. Når man har fået en tid, vil testen blive foretaget i et af de hvide telte, som er blevet opført til formålet landet over.

Sundhedsministeren minder dog om, at en negativ coronatest ikke betyder, at man må se stort på retningslinjerne om afstand og hygiejne. Testen er nemlig ikke 100% pålidelig og der kan være tilfælde, hvor virussen ikke bliver opdaget af testen, selvom personen er smittet.

Se mere på https://www.dr.dk/nyheder/indland/nu-kan-alle-danskere-blive-coronatestet

Støt Mino Danmarks arbejde.


Regeringen præsenterer ny offensiv strategi for test og smitteopsporing

Referat af pressemøde i Statsministeriet, 12. maj 2020

Danmark har på det seneste skruet massivt op for test for COVID-19 og er lige nu et af de lande i verden der tester flest mennesker baseret på antal indbyggere. Men vi skal blive endnu bedre. For hvis smitten blusser op igen, skal vi opdage det i tide, og derfor er der behov for en effektiv smitteopsporing.

Der er behov for at kunne isolere de syge, så vi kan bryde smittekæderne uden at skulle lukke samfundet ned igen. Samtidig er der brug for at sikre, at ældre og sårbare også kan få mere af deres frihed og normale hverdag tilbage, så det igen kan blive muligt at se børn og børnebørn.

Den nye strategi for effektiv smitteopsporing indebærer: Når en person konstateres smittet, vil myndighederne fra denne uge begynde at opspore hvem den smittede har været i kontakt med. Disse personer kan så blive testet og isoleret hurtigt, før smitten når endnu videre. Regeringen opretter en hotline, der skal hjælpe smittede med at opspore deres kontakter, og sikre at smittekæden stoppes.

Derudover stiller regeringen, sammen med landets kommuner, isolationsfaciliteter til rådighed til de borgere der ikke har mulighed for at isolere sig selv i eget hjem.

Støt Mino Danmarks arbejde.


Sikkerhedsstyrelsen advarer mod hjemmelavede mundbind

En del private er begyndt at sy eller strikke mundbind. Men hjemmestrikkede og –syede mundbind giver falsk tryghed, advarer Sikkerhedsstyrelsen.

Den falske tryghed kan opstå ved, at man tror man er beskyttet, og derfor ikke er så opmærksom på håndhygiejne og på at holde afstand. Men hjemmelavede mundbind beskytter ikke nødvendigvis mod sygdomme som COVID-19, da viruspartikler muligvis godt kan trænge igennem. 

Værnemidler som mundbind skal leve op til en lang række tekniske krav for at yde beskyttelse mod sygdom. Som forbruger kan man holde øje med, om en ansigtsmaske er forsynet med et synligt ”CE-mærke”, som er den mærkning der bruges til personlige værnemidler.

Salg af hjemmelavede værnemidler som ikke lever op til kravene er ulovligt.

Sikkerhedsstyrelsen fastholder, at man bør følge Sundhedsstyrelsen anbefalinger om afstand og hygiejne som primær forebyggelse mod COVID-19. 

Se mere på:
https://www.sik.dk/erhverv/produkter/personlige-vaernemidler/vejledninger-forbindelse-corona-covid-19/hjemmestrikkede-masker-giver-formentlig-ikke-beskyttelse#

og på:
https://www.dr.dk/nyheder/indland/styrelse-hjemmestrikkede-og-hjemmesyede-masker-giver-falsk-beskyttelse

Støt Mino Danmarks arbejde.


Fase 2 af genåbningen begynder nu

Referat af pressemøde 7. Maj med statsminister Mette Frederiksen

Danskerne har efterlevet myndighedernes vejledninger om afstand, hygiejne mv. Derfor er der nu mulighed for at fortsætte den gradvise åbning af Danmark. Sundhedsmyndighedernes retningslinjer om fysisk afstand og god hygiejne gælder dog stadig, og det er afgørende for genåbningens succes, at retningslinjerne fortsat bliver fuldt.

Udover de kendte retningslinjer hviler genåbningen på en offensiv teststrategi. Der er nu høj fokus på testning ved selv milde symptomer, smitteopsporing og isolation af smittede. Derudover gennemføres der nu også repræsentativ testning i befolkning, hvor et udvalg af borgere indkaldes til test uanset om de har symptomer på smitte eller ej.

Fase 2 af genåbiningen omfatter bl.a.:

· Fuld åbning af detailhandel, herunder bl.a. storcentre (fra 11. Maj)

· Restauranter, caféer og lign. kan servere i henhold til særlige retningslinjer om fysisk afstand mv. (fra 18. maj)

· 6.-10. klasser kan gå i skole igen (fra 18. maj)

· Flere private virksomheder må åbne op for fysisk fremmøde af medarbejdere

· Professionel idræt må udøves uden tilskuere

· Biblioteker åbner for lån af bøger (fra 18. maj)

· Udendørs idræts- og foreningsliv må genoptages, såfremt det kan gennemføres sundhedsmæssigt forsvarligt

· Folkekirken og trossamfund må åbne på sundhedsmæssigt forsvarlig vis (fra 18. maj)

Der er endnu ikke taget stilling til, hvornår den midlertidige grænsekontrol ophører. Regeringen melder ud herom senest den 1. juni 2020.

Hvis genåbningen fører til, at coronaepidemien blusser op, vil der blive skruet ned for tempoet i genåbningen. Sundhedsvæsenet skal kunne følge med og vi skal passe på hinanden de kommende måneder.

Læs mere på https://www.regeringen.dk/nyheder/2020/pressemoede-om-genaabning-af-danmark-fase-2/

Støt Mino Danmarks arbejde.


Sundhedsstyrelsen ændrer definition af ”risikogrupper”

Efter at have opereret med en meget bred definition af risikogrupper ift. COVID-19, har Sundhedsstyrelsen nu præciseret, hvilke grupper er i risiko for alvorlig sygdom ved smitte med coronavirus.

Der er nu 7 risikogrupper:

1. Personer med høj alder – alt efter almen helbredstilstand

Erfaringen med virusset hidtil viser, at personer over 70, og særligt personer over 80 år, er i størst risiko for alvorlig sygdom. Personer på 65 og yngre er særligt udsatte, hvis de har en eller flere kroniske sygdomme.

Ældre over 65 anses altså ikke længere automatisk som værende i særlig risiko, hvis de i øvrigt er sunde og raske og fysisk aktive. Det betyder også, at raske bedsteforældre gerne må se – og kramme – deres raske børnebørn igen.

2. Beboere i plejebolig

Beboere i plejebolig er ofte både ældre, har kroniske lidelser og nedsat funktions- og aktivitetsniveau. Det medfører alt sammen en øget risiko.

3. Personer med overvægt

Overvægt ses ofte i forbindelse med kroniske sygdomme som diabetes eller hjertekarsygdomme. Særligt personer med en BMI over 35, eller BMI over 30 kombineret med en kronisk sygdom, risikerer et alvorligt forløb ved smitte med COVID-19.

4. Personer med visse kroniske sygdomme

Ikke alle kroniske sygdomme betyder at man er i særlig risikogruppe, særligt hvis de er velbehandlede. Du kan finde listen med sygdomme, der giver særlig risiko for alvorlig sygdom ved COVID-19, her:

https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2020/Personer-med-oeget-risiko-ved-COVID-19

5. Visse børn med kroniske sygdomme

Visse børn med kronisk sygdom kan have øget risiko i forbindelse med COVID-19. Det vil være børn, der i forvejen – uafhængigt af pandemien – har særlige foranstaltninger ifm. skolegang eller pasning. Disse børn og deres familier vil modtage individuel rådgivning på deres vanlige behandlingssted.

6. Personer uden fast bopæl

Personer uden fast bopæl har tit ringe mulighed for at holde en god hygiejne eller for at holde fysisk afstand til andre. Det medfører øget smitterisiko. Dertil kommer, at mange uden fast bolig også lider af kroniske sygdomme. Den kombination gør, at de er særligt udsatte for et alvorligt sygdomsforløb. 

7. Gravide

Dette er stadig ud fra et forsigtighedsprincip, da gravide generelt er mere modtagelige for infektioner. Det er ikke påvist, at gravide eller det ufødte barn har risiko for et alvorligere sygdomsforløb end den øvrige befolkning. Der forekommer dog, at gravide som indlægges pga. COVID-19 i tredje trimester, bliver forløst før termin ved kejsersnit. Dertil følger de sædvanlige risici for mor og barn.

Læs mere på: https://www.sst.dk/da/corona/Saerlige-risikogrupper

Støt Mino Danmarks arbejde.


Nu kan udvalgte risikogrupper få gratis vaccination mod pneumokokker

Personer, der er i alvorlig risiko for alvorlig sygdom ved smitte med COVID-19, kan nu henvende sig ved egen læge for at modtage en gratis vaccination mod pneumokokker.

Denne vaccination tilbydes særligt udsatte risikogrupper for at mindske risikoen for, at blive ramt af en alvorlig infektion samtidig med, at de også er risiko for at blive ramt af COVID-19.

Vaccinen som tilbydes særlige grupper, er altså ikke en vaccine mod COVID-19. Det er en vaccine mod en særlig bakterie, pneumokok-bakterien, der i værste tilfælde kan føre til alvorlige sygdomme som blodforgiftning og lungebetændelse.

Nogle personer er i højere risiko end andre, enten på grund af deres alder eller fordi de har en anden sygdom. Derfor er det i første omgang personer, der bor på plejehjem, personer over 65 år med kroniske sygdomme og personer under 65 år med særlig høj risiko for at blive syge, der tilbydes at blive vaccineret.

For at finde ud af om du er i risikogruppen og derfor kan få vaccinen gratis, læs her:
https://www.sst.dk/da/Viden/Vaccination/

Du kan læse mere om vaccinationen her:
https://www.sst.dk/da

Støt Mino Danmarks arbejde.


Referat af pressemøde med Sundhedsministeren og sundhedsmyndighederne, 20. april 2020

Vi er ved første fase af genåbningen af vores samfund. Det er vi kun fordi, vi i Danmark har fået kontrol over epidemien. Genåbningen betyder, at flere mennesker vil være i kontakt med hinanden. Derfor hænger genåbningen sammen med både flere tests, mens vi skal følge, de retningslinjer vi kender, der indebærer at vaske hænder, hoste og nyse i ærmet, begrænse fysisk kontakt, bliv hjemme ved sygdom og være opmærksom på steder hvor der færdes mange mennesker.  

Der er arbejdet hårdt på at få mere testkapacitet, og den er her nu. Det vil sige, at ALLE, der har symptomer skal testes. Det betyder helt konkret, at hvis du har en eller flere af følgende symptomer: Tør hoste, feber eller problemer med vejrtrækningen, kan du blive testet for coronavirus. Du skal ringe til din læge, eller hvis det er udenfor lægens åbningstid, så ring til vagtlægen. Så vil du blive visiteret til en test så hurtigt som muligt. Det er den mest effektive måde, vi kan stoppe smittekæderne af coronavirus på. 

Der har været bekymringer om, at for få personer henvendte sig til deres praktiserende læger. Vi opfordrer befolkningen til at kontakte deres praktiserende læge, hvis de har det dårligt eller har tegn på sygdom, uanset om det er coronarelateret eller ikke er. 

Generelt omkring testning: 

Man får taget en test, hvor man stikker en vatpind ind igennem munden eller næsen. Hvis man er indlagt på sygehuset, og denne test ikke kan foretages, får man taget prøven med en slange ned igennem næsen. Testen er afhængig af forskellige faktorer, og det kan blive nødvendigt at blive testet flere gange. 

Støt Mino Danmarks arbejde.


Referat af pressemøde i Statsministeriet d. 14. april

Der er nu noget at glæde sig over i udviklingen med coronavirus i Danmark. Tallene går fortsat den rigtige vej og bedre end forventet. Derfor kan der åbnes en smule mere op end forventet. Der vil være forhandlinger med de andre partier om, hvad der yderligere kan åbnes op, f.eks. hvilke arbejdspladser, der skal åbnes. 

Antallet af indlæggelser og indlagte på intensiv med coronavirus er faldet. Det har virket at holde afstand og det skal vi derfor alle sammen fortsætte med. Det har været voldsomt for os alle at Danmark har været lukket så meget ned, men mange andre lande er i en sværere situation end Danmark.

Status er, at der lige nu er 380 personer indlagt med coronavirus, 93 i intensiv behandling og 299 døde. I Danmark er coronavirus under kontrol lige nu og sundhedsvæsnet kan følge med.

 • Der gøres nu klar til at åbne dele af sundhedsvæsenet op, så praktiserende læger kan tage imod patienter og sygehuse kan begynde på planlagte operationer. Patienter med størst behov kommer først. Alle skal huske at henvende sig til egen praktiserende læge ved sygdom eller symptomer på sygdom og ved behov for at blive undersøgt.
 • Alle kommunerne er i gang med at gøre klar til at åbne dagsinstitutioner, dagplejer og skoler op igen på baggrund af Sundhedsmyndighedernes anbefalinger. Det vil blive en anderledes hverdag for børn, da der skal være længere afstand mellem børnene, mere tid udenfor og leg i mindre grupper.
 • 67 kommuner åbner første dagtilbud i morgen, onsdag d. 15. april og 48 kommuner åbner første skoler for 0.-5. klasse i morgen. Alle andre daginstitutioner og skoler vil åbne frem mod d. 20. april.

Vi skal fortsat være gode til at holde afstand til hinanden og passe på de ældre og sårbare i samfundet. Vi skal alle sammen være med til at sikre, at smitten ikke spreder sig for meget og for hurtigt.

Støt Mino Danmarks arbejde.


Referat af pressemøde i Statsministeriet d. 6 april, kl. 20.00.

Udviklingen er stabil og tallene går den rigtige vej: 503 indlagte, 139 på intensiv og desværre 187 døde.

Statsministeren påpeger derefter, at virussen først rammer med tre-fire ugers forsinkelse, og at det derfor er bekymrende, at nogle folk begynder at tage det for afslappet, fx ved at planlægge påskefrokoster.

På den baggrund fremsætter statsministeren planen for 1. fase af genåbningen af Danmark. Alle planens punkter er under forudsætning af, at alle tager ansvar og forsætter med at efterleve myndighedernes anbefalinger: at vaske hænder, holde afstand og ikke mødes med mange.

1. fase af åbningen indeholder følgende:  

 • Sundhedsvæsenet vil igen åbne for anden aktivitet end corona.
 • Vuggestuer, børnehaver, fritidsordninger og 0-5 klasser åbner igen.
  • I disse institutioner vil der blive taget flere, nye sundhedsfaglige forholdsregler. Åbningen sker først, når de er på plads.
 • Private ansatte skal i det omfang, det er sundhedsmæssigt forsvarligt, begynde at arbejde igen.

Statsministeren understreger, at alt dette kun er på betingelse af, at udvikling fortsætter stabilt – og at vi alle har et ansvar for, at det sker ved at overholde retningslinjerne.

Derudover må andre tiltag forlænges fire uger indtil 10. maj, det drejer sig bl.a. om:

 • Grænsernes lukning.
 • Forbud mod at forsamles mere end 10 personer.
 • De skærpede retningslinjer.
 • Videregående uddannelsers, bibliotekers, biografers, storcentres, caféers lukning.  
 • Små liberale erhverv som frisører, tattovører og lignende forlænges.

Statsministeren opfordrer alle til at udvise tålmodighed og forståelse. Intet er som før – og hverdagen kommer ikke tilbage i vores samfund mange måneder endnu.

Derudover meddeler hun yderligere en række specifikke forhold:

 • 6-10 klasses elever skal fortsat gå i skole hjemmefra, men eksaminer bliver aflyst og erstattes af årskarakter.
 • Elever, der afslutter en ungdomsuddannelse, vil skulle til eksamen på en anderledes og begrænset måde.
 • Festivaler, markeder, og andre store arrangementer henover sommeren kan ikke finde sted: forbuddet mod store forsamlinger fastholdes til og med august.
 • Regeringen og folketingets partier vil kigge på, om hjælpepakkerne kan forbedres.

Statsministeren gentager derudover sin opfordring om at udvise samfundssind, denne gang særligt henvendt til banker og store udlejningsfirmaer, som må udvise solidaritet – men også til borgerne, som opfordres til at støtte deres lokale forretninger og små virksomheder.

I forhold til selve sundhedsvæsenet bebuder statsministerens flere test for at afklare, hvor mange, der har haft corona, ligesom der arbejdes på højtryk for at sundhedspersonalet har alt det rette udstyr, de skal bruge.

Som det sidste slår Statsministeren fast, at det allervigtigste er, at vi alle bidrager: det er op til hver enkelte at gøre sin pligt. Og det er forudsætningen for, at vores samfunds langsomt kan åbne op igen.

Støt Mino Danmarks arbejde.


Referat af pressemøde i Statsministeriet d. 30.marts 2020

Statsminister Mette Frederiksen slår fast, at Danmarks initiativer virker. Hun påpeger, at udviklingen går den rette vej. Og bebuder, at Danmark nænsomt og gradvist kan begynde at genåbnes efter påsken. Det kræver dog, at udviklingen fortsætter som nu – og det skal derfor IKKE ses som en anledning til at begynde at slække på kravene. Det er netop nu, at vi skal holde fast, holde afstand og sikre, at vi overholder myndighedernes retningslinjer. Det er forudsætningen for den gradvise genåbning af det danske samfund fra efter påske. I modsat fald kan endnu skarpere tiltag blive nødvendige.

Epidemien er ikke toppet endnu; vi kan fortsat forvente flere syge, flere indlagte og flere dødsfald. Og selvom det kan synes som et paradoks at åbne Danmark, mens folk dør, handler det om, at sygdommen skal være og er under kontrol. Statsministeriet vil derfor i den kommende uge drøfte genåbningen af Danmark nærmere med formændene for Folketingets partier – og sidst på ugen fremlægge en plan for denne.

Statsministeriet sender derudover en besked, særligt til de ældre og udsatte, som hun fortæller må forvente fortsat at skulle indrette deres liv efter smitterisikoen. Det er barskt, men paradoksalt nok må de svageste være de stærkeste i denne tid. Der er dog håb forude, slår hun fast. Som det ser ud nu, er vi lykkes med at flade kurven ud – situationen er fortsat alvorlig, og nu skal der massiv testning til. Selvom smittespredningen nu er under kontrol, har vi stadigvæk en epidemi.

Støt Mino Danmarks arbejde.


Opfordring fra Sundhedsstyrelsen: Beskyt dig selv og andre mod coronavirus

Det skal du vide om corona:

Vi står lige nu midt i en alvorlig epidemi. Derfor gælder det om at minimere risikoen for at sprede smitten. Sundhedsstyrelsen vil derfor bede alle om at følge disse råd.

Hvis du er rask:

 • Undgå unødig kontakt, og bed andre tage hensyn.
 • Har du været tæt på en, der viser tegn på smitte med coronavirus, så vær ekstra opmærksom på egne symptomer.
 • Tag dig af dine nærmeste, og hvis de er særligt sårbare, så gør det på afstand

Hvis du har tegn på sygdom:

 • Bliv hjemme, indtil to døgn efter du er fri for symptomer
 • Hold afstand til andre i hjemmet, og bliv så vidt muligt under dynen.
 • Vær omhyggelig med personlig hygiejne og med rengøring.
 • Få andre til at hjælpe dig med indkøb, og hold kontakten via telefonen.
 • Hvis du oplever forværring af symptomer, det kan være høj feber eller problemer med vejrtrækningen, så ring til lægen.

Beskyt dig selv for at beskytte andre.

Sst.dk/corona

www.coronasmitte.dk

Støt Mino Danmarks arbejde.


Regeringen forlænger nedlukningen til d. 13. april 2020.

Pressemøde i statsministeriet d. 23.03.2020 kl. 15.00

Statsminister Mette Frederiksen forlænger corona-tiltag og alle initiativer i denne forbindelse til og med d. 13. april 2020.

254 er indlagte med coronavirus, 55 er indlagt på intensivafdeling og 24 personer har mistet livet.

Regeringen holder fast i alle tiltag og initiativer der er foretaget. Hovedopgaven er, at forhindre at for mange bliver alvorligt syge samtidigt. Derfor forlænger regeringen nedlukningen frem til d. 13. april 2020.

Statsminister Mette Frederiksen understreger at det er vigtigt at vi alle overholder retningslinjerne og holder afstand, selvom at det kan være svært i påsken. Opfordringen er at man ikke skal rejse, selvom det er internt i Danmark.

Udsatte familier skal gøre brug af nødpasning, da der er god kapacitet til at tage vare på børn og unge. Der er også sørget for herbergspladser, så hjemløse også kan sikres karantæne, hvis de skulle blive smittet.

Sundhedsministeren siger at der arbejdes hårdt på at udbygge og forbedre behandlingskapaciteten. Syd Korea er blevet kontaktet med en henvendelse om at tage imod tilbuddet om at opkøbe testkit.

Afslutningsvis pointerer Sundhedsministeren at de gerne vil tage imod alle tilbud om hjælp. Hvis man ønsker at hjælpe så bedes man gå ind på coronasmitte.dk. Der vil man kunne finde et link til ’Danmark hjælper Danmark’ hvor man kan henvende sig og få en lyn hurtig vurdering på ens tilbud om hjælp.

Støt Mino Danmarks arbejde.


Gravide med symptomer på coronavirus skal testes før fødsel.

Sundhedsstyrelsen er torsdag d. 19. marts kommet med nye retningslinjer for hvordan man skal håndtere COVID-19 syge gravide og fødende kvinder, deres partner og den nyfødte.

Når fødende fremadrettet kommer ind på hospitalet, skal de testes for coronavirus.

Viser testen, at den gravide er smittet, skal der tages særlige forholdsregler, hvor personalet skal have maske og andet udstyr på. Den gravide skal også have maske på.

Er der mistanke om, at den fødende er smittet med virus, bliver hun ud fra et forsigtighedsprincip behandlet som var hun smittet, indtil hun får svar på testen.

Dertil gælder:
En smittet partner kan ikke komme med til fødslen. Det gælder også ved mistanke om smitte.

En smittet partner skal desuden holde sig fra barnet, til denne har været symptomfri i 2 døgn.

Flere hospitaler opfordrer desuden nu til at det kun er partneren som er med som pårørende under fødslen, for at mindske smittefaren.

Selvom moderen er smittet med covid-19, bliver hun ikke adskilt fra barnet, medmindre moderen er i en kritisk tilstand der kræver behandling.

Er moderen testet positiv, men ikke har brug for behandling, så er anbefalingen, at hun tager hjem fra sygehuset, så hurtigt som muligt. Hun vil få vejledning i at holde øje med barnets sundhed.

Smittede mødre skal også amme, men anbefales at vaske brystet med vand og sæbe før amning, og bærer maske. Hertil ofte vaske hænder og bruge sprit.

Vigtige scanninger fortsætter, herunder nakkefold o.lign.
Det må forventes at fødselsforberedelser kan være aflyst og at jordemodertider foregår over telefonen. De mest nødvendige jordemoderbesøg og scanninger bliver dog afholdt, som de plejer, forventeligt kun med moderen, af hensyn til smittefare.

Hospitaler håndterer fødsler, som de plejer, og det understreges at man ikke skal være nervøs for ikke at få lov til at komme ind og føde. Det får man selvfølgelig.

Støt Mino Danmarks arbejde.


Opfordring til alle borgere fra Statens Serum Institut

Statens Serum Institut opfordrer alle borgere til at tilmelde sig influmeter, i kampen mod Coronavirus.

Influmeter bygger på din frivillige indsats som borger, der uafhængigt af om du har søgt læge eller modtaget behandling, ugentligt rapporterer om du har haft symptomer.  Dermed bidrager du til viden om spredning i samfundet.

Alle der bor i Danmark kan være med i Influmeter – børn, unge, ældre, raske og syge. Du kan tilmelde dig selv eller husstandsmedlemmer. Også selvom du eller andre allerede har været syge eller lige er blevet det. Alle deltagere bidrager med lige nyttige oplysninger, både de syge, dem som har været det, og de som måske bliver det. Så hold dig ikke tilbage selvom du ikke tror, at du bliver syg eller allerede har været det.

Afdeling for Infektionsepidemiologi, Statens Serum Institut, overvåger og forebygger smitsomme sygdomme i Danmark og driver Influmeter, som en del af den samlede sygdomsovervågning i forbindelse med influenza-, forkølelses-, og COVID-19 symptomer.

Gå til influmeter på: www.influmeter.dk

Støt Mino Danmarks arbejde.


Referat af pressemøde i Statsministeriet d. 17. marts 2020

Deltagere: Statsminister Mette Frederiksen, sundhedsminister Magnus Heunicke, direktør i sundhedsstyrelsen Søren Brostrøm, en fra udenrigsministeriet & Rigspolitichef Torkild Fogde.

Statsministeren starter ud med at understreget alvoren: 82 er nu indlagte, heraf 18 på intensiv, sidstnævnte er næsten en fordobling på et døgn. Det er derfor afgørende, at vi får brudt smittekæden. Nye initiativer præsenteres derfor, gældende fra i morgen d. 18./3. kl. 10 frem til d. 30. marts:

– Det vil ikke være tilladt at samles mere end 10 personer, både indendørs og udendørs, til offentlige arrangementer. Opfordring til heller ikke at samles mere end 10 i privaten.

– Butikkerne får stillet skrappere krav: der skal være plads nok mellem mennesker, god afstand, kunder skal kunne vaske fingre – og det gælder både indenfor og udenfor.

– Alle indendørs sports og idræts-faciliteter skal lukke, fx fitnesscentre, solcentre, frisører, massører, tatovører: generelt virksomheder med tæt kontakt. Gælder ikke, hvis det er sundhedsfaglig behandling.

– Natklubber, vandpibecaféer, barer, m.v. skal lukke.

– Alle storcentre, arkader, overdækkede steder skal lukke – dog ikke dagligvarebutikker i centre.

– Alle restauranter, caféer, m.v. skal lukke – men take away er fortsat OK.

– Alle danskere der kommer hjem fra udlandet, skal afmelde sig danskerlisten, hvis de er skrevet op på den, og gå i frivillig karantæne i 14 dage.

Derudover understregede både Heunicke, Brorstrøm og Fogde situationens alvor. Og at det er nu, vi skal handle, hvis vi skal nå at afbøde konsekvenserne. Ingen kan frasige sig sit ansvar for at følge sundhedsministeriets anbefalinger, understregede statsministeren, særligt med henvisning til de unge.

Som princip foreslog statsministeren, at hvis man var i tvivl om noget var sundhedsmæssigt forsvarligt, fx at spise middag med nogle venner, så skulle man nok lade vær.

Statsministeren takkede igen alle, der er en del af samfundets beredskab.

Derudover bebudede statsministeren nye hjælpepakker, både til lønmodtagere, selvstændige og virksomheder, som skal forhandles allerede fra i morgen mellem folketingets partier.

Politiet vil være mere til stede end sædvanligt for at rådgive og vejlede borgere.

Udenrigsministeriet vurderer, at nogle danskere vil strande i udlandet; men opfordrer til, at de finder et godt sted at strande. Danmark vil derefter hente dem hjem snarest muligt.

Støt Mino Danmarks arbejde.


Referat af pressemøde i Statsministeriet d. 13. marts kl. 19.00

Deltagere: Statsminister Mette Frederiksen, Udenrigsminister Jeppe Kofoed, Justitsminister Nick Hækkerup og Rigspolitichef Torkild Fogde.

Først gav regeringen en status på corona-virussen i Danmark: 
802 er smittede, 23 er indlagt, 2 i kritisk tilstand. 

Dernæst præsenterede Mette Frederiksen de nyeste tiltag mod spredningen af corona i Danmark. 

Det første er, at hospitalerne nu stopper al såkaldt unødvendig behandling; det vil for eksempel sige, at operationer eller rutineundersøgelser, der ikke er livsnødvendige, vil blive udskudt.

Det andet er, at udenrigsministeriet nu fraråder al unødvendig udrejse til alle lande samt anbefaler alle danskere, der befinder sig i udlandet, at rejse hjem; det vil sige, rejs ikke ud af Danmark, hvis det overhovedet kan undgås, og hvis du er ude at rejse, så kom hjem hurtigst muligt.

Det tredje – og hidtil mest vidtgående – er, at Danmark fra i morgen, lørdag d. 14., kl 12., lukker sine grænser indtil d. 14. april. Det vil således ikke være muligt for udlændinge at rejse ind i Danmark, hverken via fly, skibe, toge, busser eller biler medmindre, de har et såkaldt anerkendelsesværdigt formål; det vil for eksempel sige, at de bor eller arbejder, skal besøge akut syge familiemedlemmer eller har samværsret med børn i Danmark. Grænserne vil blive håndhævet af politiet med hjælp fra forsvaret. Regeringen understreger dog, at varer, særligt fødevarer, fortsat vil kunne krydse grænsen uhindret, og at der altså ikke vil blive mangel på fødevarer. Derudover kan danske statsborgere selvfølgelig fortsat altid rejse ind i Danmark.

Støt Mino Danmarks arbejde.


Samarbejdspartnere til Mino Danmarks indsats med oversættelse af myndighedernes udmeldinger om covid-19 i Danmark:

Vær med til at sikre
et ligeværdigt Danmark
– for alle!

Sammen styrker vi minoritetsetniske danskeres
muligheder, stemmer og samfundsdeltagelseHvert eneste medlemskab og donation styrker Mino Danmarks legitimitet og eksistensberettigelse.

Det gør en forskel og styrker foreningens muligheder for at lykkes med at skabe et lige samfund, uanset etnisk baggrund.

Hvert eneste medlemskab og donation styrker Mino Danmarks legitimitet og eksistensberettigelse.

Det gør en forskel og styrker foreningens muligheder for at lykkes med at skabe et lige samfund, uanset etnisk baggrund.