fbpx

اغاز مرحله دوهم بازگشایی دنمارک

اغاز مرحله دوهم بازگشایی دنمارک

07/05/2020 / /

خلاصه کنفرانس مطبوعاتی تاریخی ۷می صدراعضم دنمارک میته فریدریکسن

دانمارکی ها با پیروی از طرزالعمل ها
و مقررات مراجع رسمی در مورد حفظ فاصله از همدگر ، مراعات نظافت و غیره ، بطرف بازگشایی تدریجی بیشتر دنمارک ،به پیش میروند .
مقررات صحت عامه در مورد حفظ فاصله از همدگر ، مراعات نظافت تا هنوز ادامه دارد ، که این عامل اصلی موفقیت تطبیق مرحله بازگشایی خواهد بود .
علاوه بر مقررات که از قبل به آنها آشنایی داریم ،اکنون تمرکز جدی ما ،بر آنست که ستراتیژی تست(آزمایش ) را بشکل فعال و همه جانبه بخاطر باز گشایی بکار بریم ، حتی آنهاییکه علایم خفیفی داشته باشند ، باید مورد آزمایش قرار گیرند ، در صورت که شخص مصاب شده باشد ، باید در قرنطین برود .
علاوه بر این ، آزمایش های بالای عده افراد که از میان شهروندان انتخاب میشود ،انجام خواهید شد ،
صرف نظر ازینکه آنها علایم مصاب شدن دارند یا خیر .

مرحله دوم بازگشایی شامل موارد ذیل است:

  • باز شدن کامل مغازه ها کوچک و فروشگاه ها بزرگ (از ۱۱ می)
  • رستورانت ها ، قهوه خانه ها و امثال آنها ،می توانند مطابق مقررات خاص در مورد فاصله گرفتن از همدگر و غیره (از ۱۸ می )به فعالیت آغاز نمایند .
  • صنوف ۱۰-۶ ( از تاریخ ۱۸ می ) می‌توانند دوباره بمکتب بروند .
  • تعداد بیشتر شرکت ها خصوصی که کار فزیکی می‌کنند ،می‌توانند دوباره به کارشان شروع نمایند .
  • ورزش ها حرفوی می‌توانند بدون تماشاچیان ، به تمرینات شان شروع کنند
  • کتابخانه ها برای گرفتن کتاب (از ۱۸ می)باز می‌گردند
  • انجمنهای ورزشی در فضای باز در صورت مراعات مسولانه مقررات صحی وضع شده ، می‌توانند به فعالیت هایشان شروع نمایند .
  • کلیساها و جوامع مذهبی با رعایت مقررات صحی (از ۱۸ می ) باز خواهد شد .

تا هنوز تصمیم مبنی به ختم تحدید کنترل از سرحدات ، از جانب مقامات رسمی اتخاذ نگردیده است .
دولت این موضوع را تا اول جون ۲۰۲۰ اعلام خواهد کرد.
اگر بازگشایی باعث تشدید اپیدمی کرونا ویروس شود ، سرعت بازگشایی کاهش خواهدیافت.
سیستم مراقبت های صحیحی باید با همان شدت به وقایه ادامه دهد، و ما هم باید در ماه های آینده ، بهمان شدت مراقب همدگر باشیم.
جهت اطلاعات بیشتر به سایت :

https://www.regeringen.dk/nyheder/2020/pressemoede-om-genaabning-af-danmark-fase-2/



Relaterede nyheder

دنمارک اکنون در مرحله سوم باز گشایی قرار دارد

08/06/2020
از دوشنبه ۸ جون ۲۰۲۰ قسمت ها بیشتر دنمارک ، دوباره باز گشایی گردیده است .و اینها شامل : صالون ها بازی Spillehaller ، حوض ها اببازی، محلات […] Læs mere… Læs mere…

سرحدات تا حدودی باز شده ، اما سفر ها خارجی تا هنوز توصیه نمیشود

29/05/2020
گزارش از ملاقات مطبوعاتی در محل کار صدراعظم ، جمعه ۲۹ می ۲۰۲۰ تمام سفر ها به خارج از کشور […] Læs mere… Læs mere…

همین اکنون خود میتوانید ،جهت تست کرونا ویروس ثبت نام نمایید ، باوجودیکه که علایم کروناویروس را ندارید

19/05/2020
دگر نیازی مراجعه به دکتور فامیل نیست ،تا جهت آزمایش کرونا از طریق آنها وقت بگیرید .شروع از این هفته همه […] Læs mere… Læs mere…

معرفی استراتژی جدید تشدیدی دولت جهت آزمایش و تشخیص

13/05/2020
گذارش کنفرانس مطبوعاتی در وزارت امور خارجه ۱۲ می ۲۰۲۰ دنمارک درین اواخر اقدامات وسیع را جهت آزمایش COVID-19 انجام […] Læs mere… Læs mere…

هشدار مراجعه امنیتی دانمارک، در مورد ماسک ها تقلبی که در خانه ساخته میشود

12/05/2020
درین اواخر ،تعداد افراد طور خصوصی به دوختن یا بافتن ماسک، شروع کرده اند. اما مقامات امنیتی هشدار می دهد […] Læs mere… Læs mere…

کمیته صحیح تعریف “گروه ها آسیب پذیر ” را تغییر داد

06/05/2020
پس از کار زیاد برای تعریف وسیع گروه ها آسیب پذیر با کرونا ویروس ، کمیته صحیی ، دقیق تر […] Læs mere… Læs mere…

کنون افراد متعلق به گروپ ها خطر می‌توانند واکسین ضد پنوموکوکر را ، رایگان دریافت نمایند

04/05/2020
قرار دارند ، می توانند به دکتور فامیلی خود مراجعه نموده تا واکسین رایگان پنوموکوکر را دریافت نمایند .توصیه این واکسین […] Læs mere… Læs mere…

گزارش کنفرانس وزیر صحت عامه و مقامات صحیحی ، ۲۰ اپریل ۲۰۲۰

20/04/2020
ما در مرحله اول بازگشایی مجدد جامعه قرار داریم. که فقط دلیل آن، که ما کنترل کامل از شیوع ویروس […] Læs mere… Læs mere…

گزارش مطبوعاتی مورخ ۱۴ اپریل در دفتر کار صدراعظم

14/04/2020
و اکنون می‌توان با مسرت از عدم شیوع بیشتر کرونا ویروس coronavirus .صحبت نمود پروسه جلوگیری از انکشاف کرونا ویروس […] Læs mere… Læs mere…

گزارش مصاحبه مطبوعاتی مورخ ۶ اپریل ساعت ۸شب در دفتر کار صدراعظم .

06/04/2020
روند انکشاف در مسیر درستش به پیش می‌رودو ثابت مانده است . ارقام نشان می‌دهد ،که‌ تا حال : 503 تن در شفاخانه ها بستری ، 139 تن در بخش مراقبت جدی و متاسفانه 187 تن وفات یافته اند. صدر اعظم خاطرنشان كرد كه این ویروس با تأخیر سه تا چهار هفته ای حمله ور میشود ، ازینرو قابل نگرانی است که عده ای افراد با خاطر آرام ، بدون در نظر داشت این نگرانی به برنامه ریزی ، گردهمایی ها و صرف غذا شبانه عید پاک ( پوسکه) می پردازند. بدینرو پلان تطبیق اولین مرحله بازگشایی دنمارک ، مشروط بر آنست که همه شهروندان دنمارک مسولانه در عملی کردن مقررات وضع شده از طرف مسئولین که‌ پیشنهاد دارند: شستن اساسی دست ها ، فاصله گرفتن از دگران و ملاقات نکردن دگران ، را مراعات نمایند . ۱.مرحله اول باز شدن مجدد ،شامل موارد زیر است: خدمات صحیحی دوباره […] Læs mere… Læs mere…

Vær med til at sikre
et ligeværdigt Danmark
– for alle!

Sammen styrker vi minoritetsetniske danskeres
muligheder, stemmer og samfundsdeltagelse



Hvert eneste medlemskab og donation styrker Mino Danmarks legitimitet og eksistensberettigelse.

Det gør en forskel og styrker foreningens muligheder for at lykkes med at skabe et lige samfund, uanset etnisk baggrund.

Hvert eneste medlemskab og donation styrker Mino Danmarks legitimitet og eksistensberettigelse.

Det gør en forskel og styrker foreningens muligheder for at lykkes med at skabe et lige samfund, uanset etnisk baggrund.