fbpx

کویید-۱۹ فارسی

اطلاعات مهم راجع به کووید-۱۹را از طرف وزارت بهداشت و دولت دانمارک به‌ زبان فارسی دریافت کنید.

Downloads

در صورت ابتلا به ویروس کرونا با چه کسی تماس بگیریم؟ // Kontaktinformation ved smitte

از انتقال بیماری در زندگی روزمره پیشگیری کنید // Forebyg smitte i hverdagen

توصیه های مفید در مورد ویروس کرونای جدید، برای شما که در یکی از گروه های آسیب پذیر هستید//Gode råd til dig, der tilhører en risikogruppe

توصیه های مفید برای شما که یکی از بستگانتان در گروه های آسیب پذیر هستند//Gode råd til dig, der er pårørende til en i risikogruppen

ویروس جدید کرونا از خودت و دیگران محافظت کن//Ny coronavirus - beskyt dig selv og andre

برای شمایی که سالخورده اید یابه بیماری مزمن مبتلا هستید//Til dig, der er ældre eller syg

شما چه کارهایی می توانید در محل بازی کودکان انجام دهید؟//Hvad kan I gøre på legepladsen?

نامه از طرف وزارت بهداشت در رابطه با بازگشایی مدارس (شروع کلاس های آمادگی تا پنجم دبستان) و مهد کودک ها // Brev fra Sundhedsstyrelsen vedr. opstart af skole (0.-5. klasse) og dagtilbud

با دیگران فاصله مناسب بگیرید - Hold afstand

ایست! آیا شما می خواهید به ملاقات کسی بروید؟ - STOP! Er du besøgende?

  پیشنهادات خوب و سازنده درباره سلامت فکری (سلامت روان) - Gode råd om mental sundhed

توصیه درباره ویروس کرونا به شما که در خانه های مراقبت، محل اقامت بی خانمان ها، گرمخانه ها و یا مراکز درمانی هستید - Råd om coronavirus til dig på forsorgshjemmet, herberget, værestedet eller behandlingsstedet

توصیه های مهم و کاربردی به زنان باردار - Gode råd til gravide

سؤالات متداول – خانواده های بچه دار - FAQ til børnefamilier

دستورالعمل ها درباره بچه ها و قرارهای بازی آنها - Retningslinjer om børn og legeaftaler


کویید-۱۹ فارسی

اطلاعات مهم راجع به کووید-۱۹را از طرف وزارت بهداشت و دولت دانمارک به‌ زبان فارسی دریافت کنید.

RSS
ATOM


Downloads

در صورت ابتلا به ویروس کرونا با چه کسی تماس بگیریم؟ // Kontaktinformation ved smitte

از انتقال بیماری در زندگی روزمره پیشگیری کنید // Forebyg smitte i hverdagen

توصیه های مفید در مورد ویروس کرونای جدید، برای شما که در یکی از گروه های آسیب پذیر هستید//Gode råd til dig, der tilhører en risikogruppe

توصیه های مفید برای شما که یکی از بستگانتان در گروه های آسیب پذیر هستند//Gode råd til dig, der er pårørende til en i risikogruppen

ویروس جدید کرونا از خودت و دیگران محافظت کن//Ny coronavirus - beskyt dig selv og andre

برای شمایی که سالخورده اید یابه بیماری مزمن مبتلا هستید//Til dig, der er ældre eller syg

شما چه کارهایی می توانید در محل بازی کودکان انجام دهید؟//Hvad kan I gøre på legepladsen?

نامه از طرف وزارت بهداشت در رابطه با بازگشایی مدارس (شروع کلاس های آمادگی تا پنجم دبستان) و مهد کودک ها // Brev fra Sundhedsstyrelsen vedr. opstart af skole (0.-5. klasse) og dagtilbud

با دیگران فاصله مناسب بگیرید - Hold afstand

ایست! آیا شما می خواهید به ملاقات کسی بروید؟ - STOP! Er du besøgende?

  پیشنهادات خوب و سازنده درباره سلامت فکری (سلامت روان) - Gode råd om mental sundhed

توصیه درباره ویروس کرونا به شما که در خانه های مراقبت، محل اقامت بی خانمان ها، گرمخانه ها و یا مراکز درمانی هستید - Råd om coronavirus til dig på forsorgshjemmet, herberget, værestedet eller behandlingsstedet

توصیه های مهم و کاربردی به زنان باردار - Gode råd til gravide

سؤالات متداول – خانواده های بچه دار - FAQ til børnefamilier

دستورالعمل ها درباره بچه ها و قرارهای بازی آنها - Retningslinjer om børn og legeaftaler


اپلیکیشن Smitte|stop

Smitte|stop یک اپلیکیشن است، که به همه ما در توقف انتقال کووید-۱۹ در دانمارک کمک می کند.

این اپلیکیشن این امکان را به شما می دهد که شما بتوانید به کسانی که با آنها در تماس نزدیک بوده اید، برای مثال در وسایل نقلیه عمومی و یا رستوران و آنها را نمی شناسید، و آنها در خطر انتقال بیماری قرار دارند پیغام بدهید.

اگر افراد بیشتری از این اپلیکیشن استفاده کنند، به همین میزان می توانیم زنجیره های انتقال بیماری بیشتری را متوقف کنیم.

اپلیکیشن Smitte|stop به شما این امکانات را می دهد:

 • در صورتی که در تماس نزدیک با کسی بوده اید که تست ویروس کرونا  او مثبت باشد، پیغام دریافت می کنید. همچنین شما پیغام هایی را با توصیه های مقامات دریافت می کنید، که بتوان زنجیره انتقال بیماری را متوقف کرد.
 • امکان فرستادن پیغام به کسانی که شما با آنها در تماس نزدیک بوده اید، در صورتی که جواب تست ویروس جدید کرونای شما مثبت باشد.  شما به دیگران به صورت ناشناس پیغام می دهید، بدون اینکه آنها بفهمند که شما کجا و چه زمانی به آنها نزدیک بوده اید.

 Smitte|stopدرباره اپلیکیشن

 • داوطلبی است.Smitte|stop دانلود کردن و استفاده از  اپلیکیشن
 •  این اپلیکیشن کاملا مطمئن است و از اطلاعات شما محافظت می کند.
 • ·    اطلاعات در مورد اینکه، شما در نزدیکی چه کسانی بوده اید، فقط بر روی تلفن شما ذخیره می شود، و هیچ کدام از مقامات و مسئولین به این اطلاعات دسترسی ندارند.
 • ·    این اپلیکیشن یک مکمل دیجیتال برای دیگر اقدامات مسئولین است، که به ما کمک می کند که بتوانیم بیشتر مراقب همدیگر باشیم، در حالیکه جامعه در حال بازگشایی مجدد است.
 • ·    این اپلیکیشن با همکاری بین وزارت بهداشت و سالمندان، ادراه ایمنی و امنیت بیماران، وزارت سلامت و بهداشت، اداره دیجیتال کردن اطلاعات، انستیتو سرم دانمارک و نت کمپانی تولید شده است.
 • شما می توانید اپلیکیشن Smitte|stop را از همان جایی دانلود کنید که همیشه اپلیکیشن های موبایل خود را دانلود می کنید.

Støt Mino Danmarks arbejde.


اطلاعات جدید درباره راهنمای سفر وزارت امور خارجه در مورد کووید-۱۹

سفر به تعداد زیادی از کشورهای عضو اتحادیه اروپا / شینگن و انگلیس امکان پذیر است،که انستیتو سرم دانمارک تخمین می زند که پیشرفت عفونت کم است و دانمارکی ها می توانند بدون محدودیت های مهم وارد این کشورها شوند. در مورد کشورهای عضو اتحادیه اروپا / شینگن و انگلیس ، که انستیتو سرم دانمارک به دلیل توسعه عفونت ، آنها را به عنوان کشورهای قرنطینه معرفی می کند ، راهنمای سفر وزارت امور خارجه به رنگ نارنجی باقی مانده است (همه سفرهای غیر ضروری منع می شود). راهنمای سفر برای کشورهای عضو اتحادیه اروپا / شینگن و انگلیس نیز دارای محدودیت ورود قابل توجهی برای مسافران دانمارکی است.

Læs mere om Udenrigsministeriets rejsevejledninger for EU- og Schengenlande her.

علاوه بر این ، وزارت امور خارجه اجازه سفر به بعضی از کشورهای خارج از اتحادیه اروپا / شینگن و انگلیس ،  که توسعه عفونت براساس ارزیابی اتحادیه اروپا کمتر یا در حد متوسط ​​اتحادیه اروپا است، را می دهد. در اینجا دوباره شرط دیگر این خواهد بود که این کشور محدودیت ورود یا الزام قرنطینه را برای مسافران دانمارکی نداشته باشد و وضعیت عمومی امنیتی در این کشور قابل قبول باشد.

Læs mere om Udenrigsministeriets rejsevejledninger for lande uden for EU og Schengen her.

در مورد کشورهایی که راهنمای سفر به آنها رنگ زرد است ، وزارت امور خارجه شما را ترغیب می کند که بیش از حد محتاط باشید ، اطلاعات خود را درباره راهنمای سفر کشور مورد نظر به روز کنید و از توصیه های   توصیه های   های وزارت امور خارجه  سفر ویژه وزارت امور خارجه را براهمچنین به شما توصیه می شود برنامه را بارگیری کنید و در لیست دانمارکی ثبت نام کنید. در صورت تغییر در راهنمای سفر برای کشوری که به آن سفر می کنید ، اطلاعات دریافت خواهید کرد.

می توانید در وب سایتهای سفارتهای دانمارک اطلاعات جدیدی راجع به کشورهای مختلف پیدا کنید. این ممکن است اطلاعاتی در مورد محدودیت های مسافرتی و سایر اقدامات انجام شده توسط مقامات محلی برای کاهش سرعت عفونت باشد

در مورد کشورهایی که راهنمای سفر به آنها زرد رنگ است، وزارت امور خارجه به شما توصیه می کند که بیشتر محتاط باشید، اطلاعات خود را درباره راهنمای سفر کشور مورد نظر به روز کنید و از توصیه های وزارت امور خارجه پیروی کنید.

Udenrigsministeriets særlige rejseråd til en tid med COVID-19

 را دانلود کنید و در لیست دانمارکی ها ثبت نام کنید. شما می توانید در صورت تغییرات در راهنمای سفر کشوری که شما به آن سفر می کنید، اطلاعات دریافت کنید. Rejseklar توصیه می شود که اپلیکیشن

شما می توانید اطلاعات به روز شده در مورد کشورهای مختلف را بر روی سایت های سفارتخانه های دانمارک پیدا کنید.  اطلاعاتی در مورد محدودیت های مسافرتی و سایر اقدامات انجام شده توسط مقامات محلی برای کاهش سرعت عفونت.

دانمارک در همه کشورها سفارتخانه ندارد. بنابراین برخی از سفارتخانه ها چندین کشور را در بر می گیرند. با وارد کردن نام کشور در اینجا می توانید سفارتخانه مورد نظر خود را پیدا کنید  

her

Støt Mino Danmarks arbejde.


بازگشایی دانمارک در فاز سوم قرار دارد

از روز دوشنبه ۸ ژوئن ۲۰۲۰ بخش های بیشتری از دانمارک بازگشایی می شود. این بخش ها شامل موارد زیر است:

 • سالن های بازی، استخر ها و پارک های آبی
 • سالن های ورزشی، باشگاه های بدنسازی و فیتنس
 • پارک ها در فضای باز – با محدودیت هایی برای بعضی از تفریحات 
 • فعالیت های تابستانی برای کودکان و نوجوانان
 • مراسم ازدواج و میهمانی های بزرگ – با امکان گردهمایی ۵۰۰ نفر در کنار هم در  صورتی امکانپذیر است که، میهمانی در یک رستوران برگزار شود که سالن جشن و  غذا در اختیار میهمانان قرار دهند. و اینکه کسی به صورت شخصی محلی را اجاره کند و ۵۰۰ نفر را دور هم جمع کند غیر قانونی است و کسی اجازه این کار را ندارد. 
 • همایش ها و جلسات عمومی – با امکان گردهمایی ۵۰۰ نفر در شرایط ویژه
 • لیگ فوتبال – با امکان گردهمایی ۵۰۰ نفر در شرایط ویژه 

از تاریخ ۸ ژوئن، ممنوعیت تجمع افراد از ۱۰ نفر به ۵۰ نفر افزایش می یابد. 

دولت می خواهد که ممنوعیت تجمع افراد را از تاریخ ۸ جولای به ۱۰۰ نفر و از تاریخ ۸ اوت به ۲۰۰ نفر افزایش دهد. این موضوع خواسته دولت است و هنوز قانونی در این زمینه تصویب نشده است. 

تفاوت های منطقه ای 

با توجه به تفاوت های منطقه ای در انتقال بیماری ، تفاوت های منطقه ای در رابطه با بازگشایی کشور نیز وجود دارد. به عنوان مثال ، همه کارمندان دولتی در غرب کشور (vest for Storebælt) اکنون این فرصت را دارند که به صورت حضوری در محل کار خود حاضر شوند. پیش بینی می شود اماکن محل کار عمومی منطقه شلند و پایتخت روز دوشنبه ۱۵ ژوئن بازگشایی شوند.

Støt Mino Danmarks arbejde.


مرزها تا حدی باز شده است ، اما سفرهای بین المللی همچنان توصیه نمی شود

صورتجلسه جلسه مطبوعاتی نخست وزیری در تاریخ ۲۹ ماه می ۲۰۲۰

همچنان سفرهای برون مرزی تا روز ۳۱ ماه اوت توصیه نمی شود. سفر به کشورهای نروژ، ایسلند و آلمان آزاد است

از تاریخ ۱۵ ماه ژوئن مرزهای دانمارک به روی مسافران از کشورهای نروژ، ایسلند و آلمان باز می شود. با این وجود محدودیت های بسیاری برای گردشگران این کشورها وجود دارد. برای مثال آنها باید حداقل ۶ شب در دانمارک اقامت داشته باشند که به آنها اجازه ورود به دانمارک داده شود و آنها نباید در پایتخت دانمارک اقامت داشته باشند. علاوه بر این در مرزها به صورت رندوم از مسافرین تست ویروس کرونا گرفته می شود

فعلا مرزها برای مسافرین سوئدی بسته خواهد بود. بسته بودن مرزها برای مسافرین سوئدی به دلیل برخورد و رفتار متفاوت کشور همسایه در مقابله با بحران ویروس کرونا می باشد

بعد از تعطیلات تابستان در مورد گشایش مرزهای دانمارک به روی دیگر کشورهای عضو شنگن تصمیم گیری خواهد شد

رفتار همه ما برای چگونگی ادامه بازگشایی جامعه بسیار مهم و تاثیرگذار است. این موضوع همچنین شامل نحوه رفتار ما در طول تابستان در صورت مسافرت رفتن نیز می شود

اگر به کشورهای دیگر سفر کنیم، خطر ابتلا به بیماری و اینکه بیماری را با خودمان به دانمارک بیاوریم و به دیگران سرایت دهیم وجود دارد. به همین دلیل پیشنهاد می شود که از سفر به شهرهای بزرگ خودداری کنید. همچنین توصیه می شود که به عنوان مسافر از محدودیت های کشورهایی که به آنها سفر می کنیم مطلع شویم

مقامات وزارت بهداشت به صورت جدی توصیه می کنند که خودتان را بعد از سفرهای خارجی، حتی اگر یک سفر کوتاه به سوئد داشتید، ۱۴ روز قرنطینه کنید

Støt Mino Danmarks arbejde.


هم اکنون شما می توانید برای تست کرونا وقت رزرو کنید – حتی اگر شما نشانه های بیماری را ندارید

دیگر نیازی به نسخه دکتر برای رزرو کردن وقت جهت تست ویروس کرونا ندارید. از این هفته همه شهروندان بزرگسال در دانمارک با مراجعه به سایت  www.coronaprover.dk باید بتوانند جهت تست ویروس کرونا وقت رزرو کنند. برای رزرو وقت از سیستیم Nem-ID استفاده کنید 

این موضوع را وزارت بهداشت و سالمندان در جلسه مطبوعاتی بیان کرده است 

می توان بدون توجه کردن به داشتن و یا نداشتن علائم بیماری، برای تست ویروس کرونا وقت رزرو کرد. زمانیکه وقت برای تست شدن دریافت کردیم، در یکی از چادرهای سفیدی که در تمام کشور برای انجام تست کرونا دایر شده اند، تست انجام می گیرد

وزیر بهداشت خاطرنشان کرد، که جواب منفی تست کرونا به این معنی نیست که، دستورالعمل ها در مورد رعایت کردن فاصله با دیگران و رعایت بهداشت دست را جدی نگیریم. این آزمایش ۱۰۰٪ قابل اطمینان نیست و ممکن است مواردی

وجود داشته باشد که حتی اگر فرد آلوده باشد ویروس توسط آزمایش تشخیص داده نشود 

:برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت  مراجعه کنید 
https://www.dr.dk/nyheder/indland/nu-kan-alle-danskere-blive-coronatestet

Støt Mino Danmarks arbejde.


دولت استراتژی جدیدی را برای تست کردن و ردیابی انتقال بیماری ارائه می دهد

صورتجلسه نشست مطبوعاتی نخست وزیری، در تاریخ ۱۲ ماه می سال ۲۰۲۰

کشور دانمارک اخیرا شروع به تست کردن افراد زیادی برای تشخیص بیماری کووید- ۱۹ کرده است و دانمارک در حال حاضر یکی از کشورهای پیشرو در زمینه تست کردن در جهان است که به نسبت جمعیت خود، افراد بیشتری را تست می کند. اما ما باید خیلی در این مورد بهتر شویم. چون اگر سرعت انتقال بیماری در دانمارک شدت پیدا کند، ما باید خیلی سریع و به موقع باخبر شویم، بنابراین نیاز به یک روش موثر برای ردیابی انتقال بیماری داریم

ما باید توانایی ایزوله کردن افراد بیمار را داشته باشیم، تا بتوانیم زنجیره انتقال بیماری را بشکنیم بدون اینکه دوباره نیازی به بستن و تعطیل کردن جامعه داشته باشیم. همزمان نیاز داریم که سالمندان و افراد آسیب پذیر جامعه، آزادی بیشتری داشته باشند و به زندگی روزمره  خود برگردند و دوباره امکان ملاقات کردن با فرزندان و نوه های خود را داشته باشند

استراتژی جدید برای ردیابی موثر انتقال بیماری شامل این موارد می شود: وقتی که تشخیص داده می شود که یک نفر به کووید-۱۹ مبتلا شده است، مقامات شروع به بررسی و ردیابی این موضوع می کنند که فرد مبتلا با چه کسانی در این هفته در تماس بوده است. افرادی که با فرد مبتلا به بیماری در تماس بوده اند نیز تست می شوند و در صورت مبتلا بودن به بیماری، قبل از اینکه بیماری به افراد بیشتری انتقال پیدا کند، به سرعت ایزوله می شوند. دولت یک خط تماس ويژه برای کمک به افرادی که مبتلا به بیماری شده اند ایجاد می کند، که بتوانند کسانی که با آنها در تماس بوده اند را ردیابی کنند، و با این کار زنجیره انتقال بیماری را متوقف می کند

علاوه بر این ، دولت با همکاری شهرداری های کشور تسهیلاتی را برای ایزوله کردن آن دسته از شهروندان که نمی توانند خود را در خانه های خود ایزوله کنند، فراهم می کنند

Støt Mino Danmarks arbejde.


هشدار اداره امنیت بهداشت درباره ماسک های دست ساز

عده ای از افراد شخصی شروع به بافتن یا دوختن ماسک صورت کرده اند. اداره امنیت بهداشت هشدار می دهد که ماسک های بافتنی و دوخته شده دست ساز  به ما امنیت کاذب می دهد

امنیت کاذب باعث می شود که، ما فکر کنیم که در برابر بیماری حفاظت شده ایم، و بنابراین به رعایت بهداشت دست و رعایت فاصله با دیگران اهمیت ندهیم. اما ماسک های دست ساز و خانگی نمی توانند از ما در برابر بیماری هایی مثل کووید-۱۹ محافظت کنند، چون ویروس ها می توانند از ماسک های دست ساز عبور کنند

تجهیزات حفاظتی مثل ماسک صورت باید خیلی از شرایط تکنیکی را دارا باشند تا بتوانند به عنوان حفاظت کننده در برابر بیماری ها عمل کنند. شما به عنوان مصرف کننده می توانید بررسی کنید که آیا یک ماسک صورت دارای  “علامت CE” است، این علامت برای تجهیزات حفاظتی شخصی استفاده می شود

فروش تجهیزات حفاظتی دست ساز که شرایط لازم برای محافظت کردن در برابر بیماری را ندارند، غیرقانونی است

اداره امنیت بهداشت تاکید می کند، که همه باید به توصیه های وزارت بهداشت درباره رعایت فاصله با دیگران و رعایت کردن بهداشت دست به عنوان اصلی ترین روش های پیشگیری در برابر بیماری کووید-۱۹ عمل کنیم

برای کسب اطلاعات بیشتر می توانید به سایت های زیر مراجعه کنید

https://www.sik.dk/erhverv/produkter/personlige-vaernemidler/vejledninger-forbindelse-corona-covid-19/hjemmestrikkede-masker-giver-formentlig-ikke-beskyttelse#

https://www.dr.dk/nyheder/indland/styrelse-hjemmestrikkede-og-hjemmesyede-masker-giver-falsk-beskyttelse

Støt Mino Danmarks arbejde.


شروع مرحله دوم بازگشایی دانمارک

صورتجلسه نشست مطبوعاتی مته فردریکسن نخست وزیر دانمارک در تاریخ ۷ ماه می

مردم دانمارک از دستورالعمل ها و پیشنهادات مقامات درباره رعایت کردن فاصله خود با دیگران، رعایت بهداشت و … پیروی کرده اند. به همین دلیل هم اکنون شرایط برای بازگشایی دانمارک به صورت  مرحله ای آماده است. دستورالعمل های وزارت بهداشت درباره رعایت کردن فاصله با دیگران و رعایت بهداشت باید همچنان رعایت شود. ادامه پیروی کردن از دستورالعمل های وزارت بهداشت توسط افراد جامعه،  کلید موفقیت بازگشایی جامعه است.

علاوه بر رعایت کردن دستورالعمل هایی که همه ما با آنها آشنایی داریم، موفقیت بازگشایی جامعه مبتنی بر استراتژی تست کردن افراد جامعه است. هم اکنون توجه زیادی به تست کردن افراد، حتی با وجود نشانه های کم و خفیف بیماری، ردیابی انتقال بیماری و ایزوله کردن افراد مبتلا به بیماری است. علاوه بر این در حال حاضر در سطح کل جامعه تست بیماری کرونا انجام می شود، بدین صورت که بعضی از شهروندان به صورت تصادفی و بدون توجه به داشتن یا نداشتن نشانه های بیماری انتخاب می شوند و از آنها تست ابتلا به بیماری کرونا می گیرند. 

مرحله دوم بازگشایی دانمارک شامل موارد زیر است:

 • بازگشایی مراکز خرید و فروش ، از جمله مراکز خرید بزرگ (از تاریخ ۱۱ ماه می)
 •  رستوران ها، کافه ها و … می توانند مطابق دستوالعمل های ویژه در مورد رعایت کردن فاصله فیزیکی مشتری ها و موارد دیگر به کار خود ادامه دهند. (از تاریخ ۱۸ ماه می) 
 • شاگردان کلاس ششم تا دهم ابتدایی دوباره می توانند به مدرسه بروند. (از تاریخ ۱۸ ماه می)
 • مشاغل خصوصی بیشتری می توانند به کار خود ادامه دهند و کارمندان آنها می توانند در محل کار خود حضور پیدا کنند. 
 • ورزش های حرفه ای می توانند بدون داشتن تماشاگر به کار خود ادامه دهند. 
 • بازگشایی کتابخانه ها برای قرض دادن کتاب. (از تاریخ ۱۸ ماه می)
 • شروع فعالیت انجمن ها و ورزش هایی که  امکان انجام آنها در فضای باز وجود دارد، در صورتی که از نظر سلامتی صحیح باشد. 
 • بازگشایی کلیساها و جوامع مذهبی در صورتی که از نظر سلامتی صحیح باشد. (از تاریخ ۱۸ ماه می)

هنوز هیچ تصمیمی برای خاتمه دادن به کنترل موقت مرزها اتخاذ نشده است. دولت این موضوع را تا اول ماه ژوئن سال ۲۰۲۰ اعلام می کند. 
اگر بازگشایی جامعه باعث شدت گسترش اپیدمی ویروس کرونا شود، سرعت بازگشایی دانمارک کاهش پیدا خواهد کرد. سیستم بهداشت و درمان دانمارک باید توانایی مقابله با بیماری را داشته باشد و همه ما در ماه های آینده باید مراقب یکدیگر باشیم. 

برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت زیر مراجعه کنید:https://www.regeringen.dk/nyheder/2020/pressemoede-om-genaabning-af-danmark-fase-2/

Støt Mino Danmarks arbejde.


وزارت بهداشت تعبیر ”گروه در معرض خطر ابتلا به بیماری” را تغییر می دهد

وزارت بهداشت پس از داشتن تعبیر گسترده در مورد گروه در معرض خطر ابتلا به بیماری کووید-۱۹،  اینبار به صورت دقیقتر و روشن تری اعلام می کند که چه گروه هایی، گروه های در معرض خطر بیماری شدید در صورت ابتلا به ویروس کرونا هستند. 

در حال حاضر ۷ گروه در معرض خطر ابتلا به بیماری وجود دارد:

۱- سالمندان – با توجه به شرایط سلامت عمومی آنها

تاکنون تجربه ها در مورد ویروس کرونا نشان می دهد که، افراد بالای ۷۰ سال، بویژه افراد بالای ۸۰ سال، در معرض خطر ابتلا به بیماری های سخت هستند. افراد ۶۵ ساله و جوانتر هم در صورت داشتن بیماری های مزمن، خیلی آسیب پذیر هستند.
افراد بالای ۶۵ سال که از سلامتی برخوردارند و از لحاظ فیزیکی فعال هستند به صورت اتوماتیک در گروه در معرض خطر ابتلا به بیماری قرار نخواهند گرفت. بنابراین پدربزرگ ها و مادربزرگ هایی که سلامت هستند اجازه دارند که نوه های خود را که آنها نیز سلامت هستند دوباره ملاقات کنند و در آغوش بگیرند.

۲- افرادی که در خانه سالمندان زندگی می کنند 

افرادی که در خانه سالمندان زندگی می کنند معمولا سالمند هستند، بیماری های مزمن دارند و دچار اختلالات حرکتی هستند و فعالیت کمی دارند. همه این موارد باعث افزایش خطر ابتلا به بیماری می شود. 

۳- افرادی که اضافه وزن دارند

معمولا اضافه وزن در رابطه با بیماری های مزمن از جمله بیماری دیابت یا بیماری های قلبی دیده می شود. افرادی با شاخص توده بدنی بالای ۳۵، یا شاخص توده بدنی بالای ۳۰ همراه با بیماری های مزمن، خطر داشتن یک دوره بیماری بسیار شدید در صورت ابتلا به کووید-۱۹ را افزایش می دهد.  

۴- افرادی که دچار بعضی از  بیماری های مزمن هستند

همه بیماری های مزمن، بویژه وقتی که بیماری درمان شده باشد، باعث نمی شوند که فردی در گروه در معرض خطر ابتلا به بیماری قرار گیرد. شما می توانید لیست بیماری های مزمن که در گروه در معرض خطر بیماری شدید در صورت ابتلا به کووید-۱۹ هستند را در سایت زیر ببینید:

https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2020/Personer-med-oeget-risiko-ved-COVID-19

۵- بعضی از کودکان مبتلا به بیماری های مزمن 

برخی از کودکان مبتلا به بیماری های مزمن ممکن است در معرض خطر بیشتری در رابطه با کووید-۱۹ قرار گیرند. کودکانی که -بدون در نظر گرفتن پاندمی- شرایط خاصی در رابطه با تحصیل یا مراقبت از آنها وجود دارد. این کودکان و خانواده آنها از محل درمان خودشان مشاوره و راهنمایی شخصی دریافت خواهند کرد. 

۶- افرادی که محل زندگی مشخصی ندارند

افرادی که محل زندگی ثابت و مشخصی ندارند، معمولا شرایط مناسبی برای رعایت بهداشت و یا رعایت کردن فاصله با دیگران ندارند. این شرایط، خطر افزایش ابتلا به بیماری را به همراه دارد. تعداد زیادی از افرادی که محل زندگی مشخصی ندارند از بیماری های مزمن نیز رنج می برند. ترکیب این دو موضوع باعث می شود که این افراد در معرض خطر بیماری جدی هستند. 

۷- زنان باردار

قرار دادن زنان باردار در گروه در معرض خطر ابتلا به بیماری همچنان براساس اصول احتیاطی است، چون به صورت کلی زنان باردار بیشتر مستعد ابتلا به عفونت ها هستند. این موضوع که خطر بیشتری زنان باردار یا کودکان متولد نشده را نسبت به افراد دیگر تهدید می کند هنوز اثبات نشده است. با این حال ، به نظر می رسد که زنان بارداری که در سه ماهه سوم بارداری به علت ابتلا به کووید-۱۹ بستری شده اند، قبل از زمان پیش بینی شده زایمان، سزارین می شوند. علاوه بر این ، خطرات معمول برای مادر و فرزند نیز وجود دارد.

https://www.sst.dk/da/corona/Saerlige-risikogrupper

 

Støt Mino Danmarks arbejde.


در حال حاضر بعضی از گروه های در معرض خطر ابتلا به بیماری می توانند در برابر باکتری پنوموکوک (این باکتری عامل اصلی بیماری سینه پهلو است) به صورت رایگان واکسن دریافت کنند

-کسانیکه در گروه در معرض خطر ابتلا به بیماری کوویدخطرناک آنها را تهدید می کند، می توانند برای دریافت واکسن رایگان در برابر باکتری پنوموکوک به پزشک خود مراجعه کنند

در معرض خطر ابتلا به بیماری ارائه می شود، تا خطر احتمال ابتلا به خاص این واکسیناسیون به گروه هاینیز هستند. ۱۹-در معرض خطر ابتلا به کوویداین افراد را کاهش دهد در حالیکه دعفونت های شدی

۱۹-واکسن در برابر کوویداین واکسن که به گروه های در معرض خطر ابتلا به بیماری ارائه می شود، یک بلکه یک واکسن در برابر یک باکتری خاص است، باکتری پنوموکوک، که در شرایط خیلی بد می تواند ت.نیسباعث بیماری خطرناک مثل مسمومیت خونی و عفونت شش ها (سینه پهلو) شود

در معرض خطر بعضی از افراد با توجه به شرایط سنی و یا داشتن یک بیماری خاص، نسبت به دیگران بیشترابتلا به بیماری قرار دارند. بنابراین در مرحله اول، افرادی که در خانه سالمندان زندگی می کنند، افراد بالای وسال که در گروه در معرض خطر ابتلا به بیماری قرار دارند ۶۵سال با بیماری های خاص و یا افراد زیر ۶۵کسینه می شوند. احتمال سخت بیمار شدن آنها وجود دارد، وا

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد اینکه آیا در گروه در معرض خطر ابتلا به بیماری قرار دارید و می توانید واکسن رایگان دریافت کنید، به سایت زیر مراجعه کنید

https://www.sst.dk/da/Viden/Vaccination/

برای کسب اطلاعات بیشتر درباره واکسیناسیون به سایت زیر مراجعه کنید

https://www.sst.dk/da

Støt Mino Danmarks arbejde.


صورتجلسه نشست مطبوعاتی وزیر بهداشت و مسئولین بهداشت، ۲۰ آوریل ۲۰۲۰

ما در فاز اول بازگشایی دانمارک هستیم، فقط به این دلیل که اپیدمی تحت کنترل قرار دارد. بازگشایی به این معنی است که، افراد زیادی در تماس با یکدیگر قرار خواهند گرفت. بنابراین بازگشایی جامعه ارتباط مستقیم با تست شدن تعداد زیادی از مردم دارد. این در حالیست که ما باید از دستورالعمل هایی که می شناسیم پیروی کنیم، که شامل شستن دست ها، سرفه و عطسه کردن در بازو، محدودیت تماس فیزیکی با دیگران، در خانه ماندن در صورت بیماری و مراقبت کردن از خودمان و دیگران در مکان هایی که جمعیت زیادی در آنجا رفت و آمد دارند. 

ما تلاش زیادی برای به دست آوردن امکان تست کردن افراد بیشتری انجام داده ایم، و اکنون ظرفیت این را داریم که افراد بیشتری را تست کنیم. بنابراین، همه افرادی که نشانه های بیماری را دارند، باید تست شوند. این بدین معنی است که، اگر شما یک یا تعدادی از این نشانه ها : سرفه خشک، تب، یا مشکلات تنفسی ، را دارید می توانید برای ویروس کرونا تست شوید. شما باید با پزشک خود تماس تلفنی بگیرید، و در خارج از ساعات کاری پزشک خود، حتما با پزشک کشیک تماس بگیرید و شما حتما در اولین فرصت تست خواهید شد. تست کردن افراد، بهترین و کاربردی ترین روش برای متوقف کردن زنجیره انتقال ویروس کرونا است.

در این مدت تعداد اندکی به پزشکان خود مراجعه کرده اند، و این موضوع باعث نگرانی شده است. ما به مردم پیشنهاد می کنیم که در صورت ناخوش بودن و داشتن نشانه های هر بیماری (بیماری کرونا و یا هر بیماری دیگری) با پزشک خود تماس بگیرند. 

طلاعات کلی در مورد تست شدن:

با فرو کردن چیزی شبیه به گوش پاک کن در دهان و یا بینی فرد و نمونه برداشتن، تست ویروس کرونا انجام می شود. اگر کسی در بیمارستان بستری است و امکان تست کردن به این شکل وجود ندارد، می توان بوسیله یک شلنگ باریک در بینی بیمار این تست را انجام داد. تست کردن به عوامل مختلفی بستگی دارد، و شاید نیاز باشد که فردی چندین بار تست شود تا نتیجه درستی بدست آید

Støt Mino Danmarks arbejde.


صورتجلسه نشت مطبوعاتی نخست وزیری در تاریخ ۱۴ آوریل

در مورد گسترش ویروس کرونا در دانمارک جای خوشحالی وجود دارد. آمار و ارقام همچنان راه درست را طی می کنند، حتی بهتر از آنچه که انتظار داشتیم. به همین دلیل بازگشایی بیشتری از آنچه که انتظار داشتیم، در دانمارک صورت می گیرد. بعد از تبادل نظر با احزاب دیگر در مجلس، در مورد اینکه چه مشاغل دیگری باید مشغول به کار شوند، تصمیم گیری و اعلام خواهد شد

آمار بستری شدن و بیماران بستری شده مبتلا به ویروس کرونا در بخش مراقبت های ویژه کاهش یافته است. رعایت کردن فاصله با دیگران تاثیر زیادی داشته است و بنابراین همه ما باید به رعایت کردن فاصله با دیگران ادامه دهیم. تعطیل بودن دانمارک برای همه ما خیلی دشوار بوده است، ولی خیلی از کشورهای دیگر شرایط خیلی سخت تری نسبت به دانمارک دارند

وضعیت دانمارک در حال حاضر به این صورت است که، ۳۸۰ نفر مبتلا به ویروس کرونا در بیمارستان بستری هستند، ۹۳ نفر در بخش مراقبت های ویژه بستری هستند و ۲۹۹ نفر جان خود را از دست داده اند. ویروس کرونا در دانمارک تحت کنترل است و در حال حاضر سیستم بهداشت و درمان، توانایی و امکانات درمان بیماران را دارد

*

در حال حاضر مراحل آماده سازی بازگشایی بخشی از سیستم بهداشت و درمان انجام می گیرد، بنابراین پزشکان عمومی می توانند بیماران را برای معاینه بپذیرند و بیمارستان ها می توانند بعضی از جراحی های از پیش برنامه ریزی شده را انجام دهند. بیمارانی که نیاز بیشتری به درمان دارند در اولویت قرار می گیرند. همه باید به خاطر داشته باشند که در صورت بیمار بودن و داشتن نشانه های هر بیماری و نیاز به معاینه  شدن توسط پزشک، باید به پزشک خود مراجعه کنند

*

پیرو توصیه های وزارت بهداشت، همه شهرداری ها در حال آماده سازی بازگشایی مهد کودک ها، مهد کودک های خصوصی و مدارس هستند. زندگی روزمره برای کودکان، متفاوت و جدید خواهد شد چون کودکان باید فاصله زیادی با یکدیگر داشته باشند، مدت زمان بیشتری و در گروه های کوچکتری در فضای آزاد بازی کنند

*

بازگشایی مهدکودک ها و  مهد کودک های خصوصی در ۶۷ شهرداری، و بازگشایی مدارس برای کلاس های آمادگی تا پنجم در ۴۸ شهرداری، روز چهارشنبه ۱۵ آوریل صورت می گیرد. بازگشایی همه مهد کودک ها و مدارس دیگر تا تاریخ ۲۰ آوریل صورت خواهد گرفت

همه ما همچنان باید فاصله خود را با دیگران رعایت کنیم و از سالمندان و افراد آسیب پذیر جامعه مراقبت کنیم. همه ما باید تلاش کنیم که، ابتلا به بیماری کرونا به سرعت و بیش از حد گسترش پیدا نکند

Støt Mino Danmarks arbejde.


صورتجلسه نشست مطبوعاتی نخست وزیری در تاریخ ۶ آپریل، ساعت ۲۰.۰۰

گسترش بیماری کماکان تغییر ی نکرده است و اعداد و ارقام، مسیر درستی را طی می کنند: ۵۰۳ نفر بستری هستند، ۱۳۹ نفر در بخش مراقبت های ویژه بستری هستند و ۱۸۷ نفر فوت کرده اند.  

نخست وزیر به این موضوع اشاره می کند، که ویروس با تاخیر سه تا چهار هفته ای اثر می کند، و به همین دلیل نگران کننده است که بعضی از مردم این موضوع را بی اهمیت برداشت می کنند، و برای مثال برای میهمانی عید پاک (پسکه) برنامه ریزی می کنند.

نخست وزیر با توجه به این پیش زمینه، برنامه فاز اول بازگشایی دانمارک را ارائه می دهد. پیش نیاز  برنامه ارائه شده این است که، همه مردم مسئولیت به عهده بگیرند و به عمل کردن به توصیه های مقامات از جمله: شستن دست ها، فاصله گرفتن از دیگران و ملاقات نکردن با  تعداد زیادی، ادامه دهند.

فاز اول بازگشایی شامل موارد زیر است:

ـ سازمان بهداشت و درمان شروع به بازگشایی و درمان بیماری های دیگر به جز بیماری کرونا می پردازد. 

ـ کودکستان ها، مهد کودک ها، مکان های اوقات فراغت کودکان و کلاس های آمادگی تا پنجم دبستان بازگشایی می شود. 

* قوانین جدید و بیشتری در این نهاد ها اجرا خواهد شد. بازگشایی زمانی اجرایی می شود، که همه این موارد تحت کنترل باشد. 

ـ کارمندان بخش خصوصی در حدی که از نظر سلامتی درست باشد، دوباره شروع به کار می کنند. 

نخست وزیر خاطرنشان کرد، که همه این موارد فقط به شرط اینکه گسترش بیماری ثابت بماند اجرا خواهد شد ـ  و همگی در این خصوص یک مسئولیت مشترک داریم، که با پیروی کردن از دستورالعمل ها امکان پذیر است. 

علاوه بر این بقیه اقدامات چهار هفته دیگر تا ۱۰ ماه می ادامه پیدا می کند، این اقدامات شامل موارد زیر است:

ـ بسته بودن مرزهای کشور.

ـ ممنوعیت اجتماعات بیش از ۱۰ نفر.

ـ ادامه پیدا کردن دستورالعمل های سخت کنونی.

ـ تعطیل بودن دانشگاهها، کتابخانه ها، سینماها، مراکز بزرگ خرید و کافه ها.

ـ تعطیلی مشاغل خصوصی کوچک مثل آرایشگاهها، مراکز تتو و غیره ادامه دارد.

نخست وزیر به همه پیشنهاد می کند که صبور باشند و شرایط را درک کنند. هیچ چیزی مثل قبل نیست ـ و تا چند ماه آینده زندگی روزمره ای که از قبل می شناسیم به جامعه ما بازنمی گردد. 

علاوه بر این نخست وزیر تعدادی شرایط خاص را اعلام می کند:

ـ  دانش آموزان کلاس ششم تا کلاس دهم همچنان از خانه مشغول به تحصیل خواهند بود، اما امتحانات آنها لغو می شود و نمرات سالیانه جایگزین نمرات امتحانات خواهد شد. 

ـ  امتحانات دانش آموزانی که درحال به اتمام رساندن دوره متوسطه هستند، در شرایط متفاوت و محدودی برگزار خواهد شد. 

ـ  فستیوال ها، بازارها و گردهمایی های بزرگ در طول تابستان برگزار نخواهند شد: ممنوعیت ها در برابر گردهمایی های بزرگ تا پایان ماه آگوست ادامه خواهد یافت. 

ـ دولت و همه احزاب مجلس تلاش خود را در مورد بهتر شدن شرایط کمک های اقتصادی خواهند کرد.

علاوه بر این نخست وزیر پیشنهاد خود درباره توجه ویژه  به شرایط کنونی جامعه را تکرار می کند، این بار بانک ها و شرکت های بزرگ اجاره مسکن مخاطبان اصلی او هستند، که باید همبستگی خودشان را با جامعه نشان دهندـ همچنین به شهروندان پیشنهاد می شود که از مغازه های محلی و تجارت های کوچک حمایت کنند. 

نخست وزیر در رابطه با سیستم بهداشت و درمان اعلام می کند که تعداد بیشتری باید تست شوند تا مشخص شود، که چند نفر به ویروس کرونا مبتلا بوده اند. همچنین تلاش می شو د برای اینکه کارکنان سیستم بهداشت و درمان، به همه امکاناتی که لازم دارند دسترسی داشته باشند.

در پایان نخست وزیر اظهار داشت، که مهمتر از همه این است، که همه ما به نوبه خودمان کاری انجام دهیم: و این به هر شخص بستگی دارد که وظیفه خودش را انجام دهد. و این وظیفه شناسی افراد، پیش نیاز بازگشایی مجدد جامعه ما می باشد. 

Støt Mino Danmarks arbejde.


صورتجلسه جلسه مطبوعاتی دولت در تاریخ ۲۰۲۰ – ۳/۳۰

مته فردریکسن، نخست وزیر دانمارک تاکید می کند که اقدامات دانمارک تاثیرگذار است. او خاطرنشان کرد، که گسترش بیماری راه درستی را طی می کند. او اعلام می کند که دانمارک بعد از تعطیلات عید پاک (تعطیلات پسکه) با احتیاط و به تدریج میتواند شروع به دوباره باز کردن کشور کند. این امر نیازمند این است که، شرایط کنونی گسترش این بیماری به همین منوال ادامه پیدا کند –   بنابراین، این موضوع نباید دلیلی بر ای بی توجهی به شرایط کنونی باشد. دقیقا همین حالا ما باید موارد احتیاطی را رعایت کنیم، فاصله خودمان را با دیگران حفظ کنیم و  مطمئن شویم که به دستورالعمل های مقامات عمل می کنیم. این موضوع، پیش نیاز  دوباره باز شدن جامعه دانمارک به صورت تدریجی بعد از عید پاک (پسکه) است. در غیر این صورت وضع کردن قوانین سخت تر اجتناب ناپذیر خواهد بود. اپیدمی هنوز به اوج خود نرسیده است، و ما همچنان می توانیم انتظار داشته باشیم که افراد بیشتری بیمار شوند، تعداد بیشتری در بیمارستان بستری شوند و تعداد بیشتری جان خود را از دست بدهند. باز کردن کشور در شرایطی که مردم جان خود را از دست می دهند در تضاد است  ، اما نکته مهم این است که بیماری تحت کنترل است و باید تحت کنترل باقی بماند. به همین دلیل هفته آینده دولت و نمایندگان حزب های مختلف در مجلس، باز کردن کشور دانمارک را مورد  بررسی بیشتر قرار می دهند – و آخر هفته برنامه ای برای دوباره باز کردن دانمارک ارائه می دهند. علاوه بر این نخست وزیر پیام ویژه ای به سالمندان و کسانی که شرایط و بیماری خاصی دارند می فرستد، که این افراد باید زندگی خود را براساس خطر ابتلا به این بیماری برنامه ریزی کنند. این شرایط خیلی دشوار است، در این شرایط سالمندان و کسانی که بیماری های خاص دارند باید از لحاظ روحی قویتر باشند.  وی خاطرنشان کرد که جای امیدواری وجود دارد. با توجه به شرایط کنونی، ما موفق شده ایم که تعداد مبتلایان به بیماری را کم نگه داریم –  شرایط همچنان خطرناک است و هم اکنون نیاز به این است که افراد بیشتری تست شوند. با وجود اینکه گسترش بیماری تحت کنترل است، اما همچنان درگیر این اپیدمی هستیم.  

Støt Mino Danmarks arbejde.


توصیه وزارت بهداشت: از خودتان و دیگران در برابر ویروس کرونا مراقبت کنید

مواردی که باید در مورد ویروس کرونا بدانیم:

ما هم اکنون در مرکز یک اپیدمی خطرناک قرار گرفته ایم. به همین دلیل باید خطر گسترش دادن سرایت این ویروس را در حد امکان کم کنیم. از این رو وزارت بهداشت از همه درخواست می کند که از توصیه های زیر پیروی کنند.

اگر سلامت هستید:

ـ از تماس فیزیکی غیرضروری با دیگران خودداری کنید و از دیگران هم بخواهید که رعایت کنند.

ـ اگر نزدیک به شخصی بوده اید که نشانه های مبتلا شدن به ویروس کرونا را دارد، شما باید توجه بیشتری به اینکه آیا خودتان نشانه های مبتلا شدن به ویروس کرونا را دارید داشته باشید.

ـ مراقب نزدیکان خود باشید و اگر نزدیکان شما دارای شرایط ویژه ای هستند (اگر بیماری خاصی دارند و یا سالمند هستند)، با رعایت کردن فاصله از آنها مراقبت کنید.

اگر نشانه های بیماری (ویروس کرونا) را دارید:

ـ  تا دو شبانه روز بعد از اینکه دیگر هیچ نشانه ای از بیماری ندارید در خانه بمانید.

ـ فاصله خود را با دیگران در خانه حفظ کنید و تا جاییکه می توانید در رختخواب بمانید.

ـ در رعایت بهداشت فردی و نظافت خیلی دقیق باشید.

ـ از دیگران کمک بگیرید که برای شما خرید کنند و ارتباط خودتان را با دیگران از طریق تماس تلفنی حفظ کنید.

ـ اگر احساس کردید که نشانه های بیماری شما بدتر می شود،  از جمله تب یا مشکلات تنفسی، حتما با پزشک تماس بگیرید.

برای مراقبت کردن از دیگران از خودتان مراقبت کنید.

Sst.dk/corona

Coronasmitte.dk

Støt Mino Danmarks arbejde.


دولت دانمارک تعطیلی کشور را تا تاریخ 13 آپریل 2020 تمدید کرد.

جلسه مطبوعاتی وزارت کشور(نخست وزیری) ساعت 15 در تاریخ 23.03.2020.

مته فردریکسن، نخست وزیر دانمارک اقدامات در مورد ویروس کرونا و همه راهکارهای مربوط به مبارزه با این ویروس را تا 13 آپریل 2020 تمدید کرد.

254 نفر که مبتلا به ویروس کرونا هستند در بیمارستان بستری شده اند، 55 نفر در بخش مراقبت های ویژه بستری هستند و 24 نفر جان خود را از دست داده اند.  

دولت به همه راهکارها و اقداماتی که تاکنون اتخاذ کرده است پافشاری می کند. جلوگیری از مریض شدن افراد زیادی به طور همزمان  وظیفه اصلی می باشد. به همین دلیل دولت تعطیلی کشور را تا تاریخ 13 آپریل 2020 تمدید می کند.

مته فردریکسن، نخست وزیر تاکید می کند که خیلی مهم است که همه ما به دستورالعمل ها عمل کنیم و فاصله خود را با دیگران رعایت کنیم، حتی اگر رعایت فاصله با دیگران در تعطیلات پسکه (تعطیلات عید پاک) سخت باشد. از مسافرت های داخل کشور هم در ایام تعطیلات پسکه (عید پاک) خودداری کنیم.

خانواده هایی که باید در این ایام کار کنند و نیاز دارند که از کودکان و نوجوانان آنها نگهداری شود، می توانند از برنامه ریزی که دولت برای مراقبت ویژه از کودکان و نوجوانان دارد استفاده کنند.

همچنین مراکزی که به افراد بی خانمان کمک می کنند، ظرفیت آن را دارند که بی خانمانان در صورت مبتلا شدن به ویروس کرونا و نیاز به قرنطینه شدن در آنجا اقامت کنند.

وزیر بهداشت اعلام کرد که برای گسترش و آماده کردن  امکان درمان بیماران، سخت مشغول به کار هستند. دانمارک درخواست خود را بابت خرید کیت های (ابزار تست کردن)  تست کردن بیماری کرونا به کره جنوبی اعلام کرده است.

وزیر بهداشت در پایان خاطرنشان کرد که تمام پیشنهادات کمک را قبول می کنند. اگر مایل به کمک کردن هستید از شما درخواست می شود که به سایت زیر مراجعه کنید. در این سایت لینکی به نام دانمارکی ها به دانمارکی ها کمک می کنند هست، که در اینجا پیشنهاد شما برای کمک کردن به سرعت بررسی می شود.

 www.coronasmitte.dk

Støt Mino Danmarks arbejde.


همه زنان بارداری که علائم ویروس کرونا را دارند باید قبل از زایمان آزمایش شوند.

وزارت بهداشت در روز پنجشنبه 19 مارس دستورالعمل های جدیدی را برای مقابله با کوویدـ19 در زنان باردار بیمار و زنانی که  زایمان آنها نزدیک است، همسرانشان و نوزادان آنها در نظر گرفته است.

از این پس زنان بارداری که برای زایمان به بیمارستان مراجعه می کنند، باید برای ویروس کرونا آزمایش شوند.

اگر آزمایش نشان دهد که زن باردار مبتلا به ویروس کرونا است، باید اقدامات احتیاطی خاصی در نظر گرفته شود، همه کارمندان بیمارستان باید از ماسک و تجهیزات ویژه پزشکی استفاده کنند.

اگر آزمایش نشان دهد که زن باردار مشکوک به ابتلا به ویروس کرونا است، باید اقدامات احتیاطی و اصول ایمنی رعایت شود و با زن باردار به نحوی برخورد شود که گویی فرد باردار مبتلا به ویروس کرونا است، تا اینکه جواب آزمایش فرد باردار مشخص شود.

بنابراین:

ـ اگر همسر یا پارتنر زنی که در حال زایمان است مبتلا یا مشکوک به ابتلا به ویروس کرونا باشد، نمی تواند در هنگام زایمان کنار زن حضور داشته باشد.

ـ همسر یا پارتنری که مبتلا به ویروس کرونا است باید از نوزاد نیز دور باشد.  (فرد مبتلا باید 2 روز بدون علائم بیماری باشد تا بتواند در کنار نوزاد باشد.)   

ـ تعداد زیادی از بیمارستان ها برای کاهش خطر ابتلا به ویروس کرونا می خواهند که فقط یک نفر یعنی همسر یا پارتنر زن در هنگام زایمان، در بیمارستان حضور داشته باشد.

ـ حتی اگر مادر به ویروس کوویدـ19 مبتلا باشد، مادر و فرزند از همدیگر جدا نخواهند شد. مگر اینکه مادر در شرایط بحرانی باشد که نیاز به درمان خاصی داشته باشد.

ـ اگر نتیجه آزمایش مادر مثبت است و مادر مبتلا به ویروس کرونا است ولی نیازی به درمان نداشته باشد، به مادر پیشنهاد می شود که در اولین فرصت از بیمارستان مرخص شود و به خانه برود. مادر حتما از طرف پرسنل بیمارستان راهنمایی می شود که بتواند سلامتی نوزاد را تحت کنترل داشته باشد و از نوزاد مراقبت کند.

ـ همچنین مادران مبتلا به ویروس کرونا باید به نوزادان خود شیر هم بدهند، اما به آنها پیشنهاد می شود که قبل از شیردهی به نوزاد ابتدا پستان خود را با آب و صابون بشویند و از ماسک جلوی دهان خود استفاده کنند. همینطور مادران به صورت مرتب دست های خود را با آب و صابون بشویند و از الکل ضدعفونی دست استفاده کنند.

اسکن های مهم از جنین همچنان در بیمارستان ها انجام می شود.

انتظار می رود که برنامه های آمادگی زایمان که از قبل برنامه ریزی شده است، کنسل شود وتماس های  ماماها با مادران از طریق تماس تلفنی انجام شود. معاینات مهم زنان باردار توسط ماما و اسکن های مهم همچنان انجام می شود ولی فقط فرد باردار می تواند در معاینه شرکت کند، بدون داشتن همراه. تمام موارد احتیاط به دلیل جلوگیری از خطر ابتلای مادر به ویروس کرونا در نظر گرفته شده است.

بیمارستان ها طبق معمول همیشه به زایمان ها رسیدگی می کنند و بیمارستان ها  تاکیید می کنند که مادران نباید نگران این باشند که مبادا نتوانند به بیمارستان بیایند و نوزاد خود را به دنیا بیاورند. مادران حتما می توانند به بیمارستان بیایند و زایمان کنند.

Støt Mino Danmarks arbejde.


از طرف انستیتو سرم دانمارک، چهارشنبه 18 مارس.

توصیه انستیتو سرم دانمارک به همه شهروندان

انستیتو سرم دانمارک به همه شهروندان توصیه می کند که در (سایت اینفلومیتر)در مبارزه با ویروس کرونا  ثبت نام کنند. اینفلومیتر بر پایه تلاش داوطلبانه شهروندان دانمارکی بنیان شده است که بدون توجه به اینکه کسی از پزشک درخواست کمک کرده باشد یا درمانی گرفته باشد یا خیر، به صورت هفتگی گزارش می دهد که آیا علائمی داشته است یا خیر. بنابراین شهروندان به بالا بردن دانش و آگاهی درباره سرایت این ویروس در جامعه کمک می کنند.

همه کسانی که در دانمارک زندگی می کنند، از جمله کودکان، جوانان، سالمندان، افراد سالم و بیماران می توانند در اینفلومیتر شرکت کنند. شما و یا اعضای خانواده شما می توانید در اینفلومیتر ثبت نام کنید و عضو شوید، حتی اگر شما و اعضای خانواده تان بیمار بوده اید ویا تازه بیمار شده اید.

همه شرکت کنندگان با اطلاعات مفید و ارزنده کمک خواهند کرد،از جمله کسانی که بیمار هستند، کسانی که بیمار بوده اند و بهبود یافته اند و کسانی که در آینده ممکن است که  بیمار شوند. بنابراین حتما در این برنامه شرکت کنید حتی اگر فکر نمی کنید که بیمار می شوید یا اینکه بیمار بوده اید.

بخش بیماری های عفونی اپیدمولوژی انستیتو سرم دانمارک، از انتقال بیماری های واگیردار پیشگیری می کند و آنها را تحت کنترل می گیرد و برنامه اینفلومیتر را که بخشی از برنامه کنترل بیماری ها در رابطه با آنفولانزا، سرماخوردگی و علائم  ویروس کووید ـ 19 است را هدایت می کند.   

 مراجعه کنید.www.influmeter.dk برای کسب اطلاعات بیشتر می توانید به وبسایت  

Støt Mino Danmarks arbejde.


صورتجلسه کوتاه از جلسه مطبوعاتی نخست وزیر در تاریخ 2020/3/17

شرکت کنندگان: مته فردریکسن(نخست وزیر)، مانوس هونیکه (وزیر بهداشت)، سورن بروستروم(مدیرعامل وزارت بهداشت)، یک شرکت کننده از وزارت امور خارجه و ترکیل فوده (رئیس پلیس کل دانمارک)

نخست وزیر با جدی شمردن اوضاع شروع به صحبت کرد که: الان 82 نفر بستری شده اند که 18 نفر آنها در بخش مراقبت های ویژه بستری هستند که تعداد بستری شدگان در بخش ویژه در طول یک روز دوبرابر شده است. به همین دلیل خیلی مهم است که ما زنجیره سرایت این بیماری را قطع کنیم. از این رو اقدامات جدید از ساعت 10 روز 18 مارس تا روز 30 مارس ایجاد می شود.

ـ اجازه گردهمایی بیش از 10 نفر، چه در  داخل و چه در خارج  از مکان های عمومی داده نمی شود. این توصیه شامل مکان های خصوصی و خانه هم می شود.

ـ بوتیک ها هم شرایط سختگیری را در نظر گرفته اند: باید فاصله کافی بین افراد در بوتیک و سوپرمارکت باشد، مشتری ها باید بتوانند دستشان را بشویند و ضدعفونی کنند.

ـ همه مکان های ورزشی از جمله باشگاه و فیتنس سنتر باید تعطیل کنند. آرایشگاه ها، سالن های ماساژ، سالن های تتو و خالکوبی و به طور کلی همه مشاغلی که با مشتری ارتباط نزدیک دارند باید تعطیل کنند. این موضوع شامل حال بخش درمانی نمی شود.

ـ همه کلاب ها و دیسکوها، قهوه خانه ها، بارها و … باید تعطیل کنند.

ـ همه مراکز خرید بزرگ و سرپوشیده باید تعطیل کنند ولی رستوران هایی که برای بیرون غذا می فرستند هنوز اجازه کار دارند.

ـ همه دانمارکی ها که از خارج دانمارک به دانمارک برمی گردند باید اسم خودشان را از لیست دانمارکی ها خارج کنند و باید 14 روز در قرنطینه داوطلبی در خانه خود باشند.

علاوه بر این  مانوس هونیکه (وزیر بهداشت)، سورن بروستروم(مدیرعامل وزارت بهداشت) و ترکیل فوده (رئیس پلیس کل دانمارک)       تآکید بر جدی بودن موقعیت دارند و بر این باورند که برای جلوگیری و پیشگیری از عواقب این ویروس باید هم اکنون اقدام کنیم. همه ما به نوبه خود مسئولیم که ازتوصیه های وزارت بهداشت پیروی کنیم تا بتوانیم با این ویروس مقابله کنیم. نخست وزیر تاکید ویژه ای به جوانان داشت. 

نخست وزیر خاطرنشان کرد از نظر اخلاقی توصیه می شود که اگر در موردی از نظر سلامتی با توجه به شرایط کنونی شک و شبه ای وجود دارد، برای مثال غذا خوردن با دوستان و آشنایان، بهتر است که این کار را انجام ندهیم.

نخست وزیر بار دیگر ازهمه کسانی که عضوی از گروه آماده باش کشور هستند  تشکر کرد.

علاوه بر این، نخست وزیر مدل های کمکی مالی جدیدی را هم برای کارمندان و هم برای کارفرمایان و شرکت ها معرفی کرد، که امروز(در تاریخ 19 مارس) احزاب مختلف در مجلس در این مورد به توافق رسیدند.

پلیس هم برای مشاوره دادن و راهنمایی کردن شهروندان، بیشتر از حد معمول در جامعه حضور خواهد داشت.

وزارت امور خارجه گمان می کند که، بعضی از دانمارکی ها در خارج از کشور هستند که باید مکان امنی را برای سکونت خود پیدا کنند. دولت دانمارک در اولین فرصت، دانمارکی های خارج از کشور را به خانه برمی گرداند.

Støt Mino Danmarks arbejde.


خلاصه کنفرانس مطبوعاتی در ساختمان وزارت کشور در تاریخ ۱۳ مارس (۲۳ اسفند) ساعت ۱۹:۰۰

شرکت کنندگان: نخست وزیر مته فردریكسن ، وزیر امور خارجه جپه كفوئد ، وزیر دادگستری نیك هكركروپ و تركیلد فاگد رئیس پلیس ملی.

در ابتدا ،  دولت وضعیت فعلی شیوع بیماری ویروس کرونا در دانمارک را گزارش داد :آلودگی دست کم ۸۰۲ نفر به ویروس کرونا در دانمارک شناسایی شده است. ۲۳ نفر به دلیل بیماری کرونا در بیمارستان ها بستری شده اند و وضعیت ۲ تن از این افراد بحرانی گزارش شده است.

سپس مته فردریكسن جدید ترین اقدامات دولت را برای جلوگیری از شیوع بیماری کرونا در دانمارک را ارائه کرد:

یک: بیمارستان ها درمان های غیر ضروری را موقتا متوقف میکنند. معاینات روتین و جراحی ها برای بیمارانی که خطر جانی ندارند به تعویق خواهند افتاد.

دو: وزارت امور خارجه لغو کردن تمامی مسافرت های غیر ضروری به تمامی کشورهای جهان را توصیه میکند. هم زمان توصیه میشود که تمامی ساکنان دانمارک که درحال حاضر در خارج از دانمارک به دلیل کاری یا مسافرت شخصی هستند در اسرع وقت به دانمارک باز گردند. به طور خلاصه: در صورت امکان از دانمارک خارج نشوید و اگر در مسافرت خارج از کشور هستید هر چه سریع تر به دانمارک باز گردید.

سومین اقدام و تا اکنون گسترده ترین اقدام ، بسته شدن مرز های دانمارک از فردا – شنبه – ۱۴ مارس (۲۴ اسفند) ساعت ۱۲.۰۰ تا سه شنبه ۱۴ آوریل (۲۶ فروردین) است.  پس از این امکان ورود اتباع خارجی به دانمارک محدود خواهد شد. این محدودیت شامل سفر با هواپیما ، کشتی ، قطار ، اتوبوس و یا اتوموبیل خواهد بود. در صورتی که اتباع خارجی دلیل مرجعی برای ورود به دانمارک نداشته باشند از ورود آن ها به دانمارک جلوگیری خواهد شد. از دلایل مرجع برای مثال میشود از کار و یا زندگی در دانمارک ، عیادت از اعضای خانواده به که درگیر بیماری شدید هستند و یا دیدار از فرزندان خردسال خود در دانمارک عنوان کرد. پلیس دانمارک با کمک ارتش کنترل مرز ها را برعهده خواهد گرفت. لازم به ذکر است که دولت تأکید می کند که کالاها ، به ویژه مواد غذایی ، بدون هیچ گونه مانعی از مرز عبور می کنند و از این رو کمبود غذای به وجود نخواهد آمد. علاوه بر این مرز ها برای بازگشت به دانمارک بر شهروندان دانمارک باز خواهند ماند.

Støt Mino Danmarks arbejde.


Samarbejdspartnere til Mino Danmarks indsats med oversættelse af myndighedernes udmeldinger om covid-19 i Danmark:

Vær med til at sikre
et ligeværdigt Danmark
– for alle!

Sammen styrker vi minoritetsetniske danskeres
muligheder, stemmer og samfundsdeltagelseHvert eneste medlemskab og donation styrker Mino Danmarks legitimitet og eksistensberettigelse.

Det gør en forskel og styrker foreningens muligheder for at lykkes med at skabe et lige samfund, uanset etnisk baggrund.

Hvert eneste medlemskab og donation styrker Mino Danmarks legitimitet og eksistensberettigelse.

Det gør en forskel og styrker foreningens muligheder for at lykkes med at skabe et lige samfund, uanset etnisk baggrund.