fbpx

கோவிட் -19 தமிழில்

COVID-19 பற்றிய மிக முக்கியமான அறிவிப்புக்களை தேசிய சுகாதார வாரியம் மற்றும் டெனிஷ் அரசாங்கத்திடமிருந்து தமிழில் பெற்றுக்கொள்ளலாம்

கோவிட் -19 தமிழில்

COVID-19 பற்றிய மிக முக்கியமான அறிவிப்புக்களை தேசிய சுகாதார வாரியம் மற்றும் டெனிஷ் அரசாங்கத்திடமிருந்து தமிழில் பெற்றுக்கொள்ளலாம்

RSS
ATOM


இப்போது நீங்கள் ஒரு கொரோனா பரிசோதனையை நீங்களே பதிவு செய்யலாம் – உங்களுக்கு அறிகுறிகள் இல்லாத போதும்

கொரோனா பரிசோதனைக்கு நேரத்தைப் பெறுவதற்கு உங்கள் சொந்த மருத்துவரிடமிருந்து ஒரு பரிந்துரையைப் பெறுவது இனித்; தேவையில்லை. இந்த வாரத்திலிருந்து டென்மார்க்கில் உள்ள அனைத்து வயதுவந்த குடிமக்களும் www.coronaprover.dk என்ற இணையதளத்தில் நேரத்தை பதிவு செய்து கொள்ளலாம் முடியும். NEM- ID ஊடாக பதிவு செய்து கொள்ளலாம்.

இது சுகாதார முதியவர் அமைச்சு வெளியிட்டுள்ள செய்திக்குறிப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

உங்களுக்கு அறிகுறிகள் இருந்தாலும் இல்லாவிட்டாலும் சோதனைகளுக்கான நேரத்தை முன்பதிவு செய்யலாம். நீங்கள் பதிவு செய்த நேரம் வந்ததும்> சோதனை இடம்பெறும்;. நாடு முழுவதும் சோதனை நோக்கத்திற்காக அமைக்கப்பட்டுள்ள வெள்ளை கூடாரங்களில் ஒன்றில் சோதனை நடத்தப்படும்.

எவ்வாறாயினும், எதிர்மறை கொரோனா சோதனையானது தூரம் மற்றும் சுகாதாரம் குறித்த வழிகாட்டுதல்களை விரிவாகப் பார்க்க வேண்டும் என்பது> அர்த்தமானதொன்றல்ல என்று சுகாதார அமைச்சர் நினைவு கூர்ந்தார். சோதனை 100% நம்பகமானதல்ல மற்றும் நபர் பாதிக்கப்பட்டிருந்தாலும் பரிசோதனையால் வைரஸ் கண்டறியப்படாத சந்தர்ப்பங்கள் இருக்கலாம்.

மேலும் காண்க https://www.dr.dk/nyheter/indland/nu-kan-alle-danskere-blive-corona சோதனையில்

Støt Mino Danmarks arbejde.


சோதனை மற்றும் தொற்று கண்டறிதலுக்கான புதிய தாக்குதல் மூலோபாயத்தை அரசாங்கம் முன்வைக்கிறது

பிரதமமந்திரி அமைச்சில் செய்தியாளர் சந்திப்பு அறிக்கை மே 12, 2020

டென்மார்க் சமீபத்தில் COVID-19 க்கான பெருமளவில் 
சோதனைகளை மேற்கொண்டுள்ளது, அத்துடன் உலக நாடுகளில் பெரு
மளவில் சோதனைகளை மேற்கொள்ளும்
நாடுகளில் ஒன்றாகும் உள்ளது, இது மக்களின் எண்ணிக்கையின் அடிப்
படையில் அதிக மக்களை சோதிக்கிறது. ஆனால் நாம் இன்னும் சிறப்
பாக இருக்க வேண்டும். ஏனென்றால், தொற்று 
மீண்டும் ஏற்படும்பட்சத்தில், அதை நாம் சரியான நேரத்தில் கண்டறிய
வேண்டும், எனவே பயனுள்ள தொற்று கண்டறிதல் 
தேவைப்படுகிறது.
நோயுற்றவர்களை தனிமைப்படுத்த வேண்டிய அவசியம் உள்ளது, இத
னால் சமூகத்தை மீண்டும் மூடாமல் தொற்றுநோய்களின் சங்கிலிக
ளை உடைக்க முடியும். அதே சமயம், வயதானவர்களும் பாதிக்கப்படக்
கூடியவர்களும் தங்கள் சுதந்திரத்தையும் சாதாரண அன்றாட வாழ்க்
கையையும் மீண்டும் பெற முடியும் என்பதை உறுதிப்படுத்த வேண்டிய
அவசியம் உள்ளது, இதனால் குழந்தைகள்> மற்றும் பேரக்
குழந்தைகளை மீண்டும் காணலாம்.

பயனுள்ள நோய்த்தொற்றைக் கண்டறிவதற்கான புதிய மூலோபாயம் 
பின்வருவனவற்றை உள்ளடக்குகிறது: ஒரு நபர் தொற்றுநோயைக் க
ண்டறிந்தால், பாதிக்கப்பட்ட நபர் யாருடன் தொடர்பு கொண்டார் என்
பதை> அதிகாரிகள் இந்த வாரம் கண்டறியத் தொடங்குவார்கள். நோய்
த்தொற்று இன்னும் அதிகமாக வருவதற்கு முன்பு இந்த நபர்களை சோ
தித்து> விரைவாக தனிமைப்படுத்தலாம். பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு அ
வர்களின் தொடர்புகளைக் கண்டறிந்து, தொற்று சங்கிலி நிறுத்தப்படு
வதை உறுதிசெய்ய அரசாங்கம் ஒரு ஹாட்லைனை அமைத்து 
வருகிறது.
கூடுதலாக, அரசாங்கம், நாட்டின் நகராட்சிகளுடன் சேர்ந்து, தங்கள் 
சொந்த வீடுகளில் தங்களை தனிமைப்படுத்த முடியாத குடிமக்களுக்கு
 காப்பு வசதிகளை வழங்குகிறது.


Støt Mino Danmarks arbejde.


வீட்டில் தயாரிக்கப்பட்ட வாய்த்த தொற்று நோய் பாதுகாப்பு உறை எதிராக டேனிஷ் பாதுகாப்பு நிறுவனம் எச்சரிக்கிறது

சில தனிநபர்கள் தையல் அல்லது பின்னல் வாய்த்த தொற்று நோய்
பாதுகாப்பு உறை
அணியத்; தொடங்கியுள்ளனர். ஆனால் வீட்டில் பின்னப்பட்ட 
மற்றும் தைக்கப்பட்ட தயாரிக்கப்பட்ட வாய்த்த தொற்று நோய்
பாதுகாப்பு உறை தவறான பாதுகாப்பை 
தவறான பாதுகாப்பை வழங்குகின்றன என்று பாதுகாப்பு நிறுவனம் 
எச்சரிக்கிறது.

நீங்கள் பாதுகாக்கப்படுகிறீர்கள் என்று நம்புவதிலிருந்து தவறான பாதுகாப்பு 
காப்பு உணர்வு ஏற்படலாம், எனவே கைச்; சுகாதாரம் 
மற்றும் தூரத்தைப் பற்றி உங்களுடைய கவனம் இல்லாமல் போகிறது. 
ஆனால் வீட்டில் தயாரிக்கும் வாய்த்த தொற்று நோய் பாதுகாப்பு உறை
COVID19 போன்ற நோய்களிலிருந்து பாதுகாக்கது, ஏனெனில் வைரஸ் து
கள்கள் நன்கு ஊடுருவக்கூடும்.

வாய்த்த தொற்று நோய் பாதுகாப்பு
உறை  போன்ற பாதுகாப்பு உபகரணங்கள் நோயிலிருந்து பாதுகாப்
பை வழங்க பல்வேறு வகையான தொழில்நுட்ப தேவைகளை பூர்த்தி 
செய்ய வேண்டும். ஒரு நுகர்வோர் என்ற முறையில், ஒரு முகமூடி காண
க்கூடிய “CE குறி” உடன் வழங்கப்பட்டுள்ளதா என்பதை நீங்கள் சரிபார்
க்கலாம், இது தனிப்பட்ட பாதுகாப்பு உபகரணங்களுக்கு பயன்படுத்த
ப்படும் அடையாளமாகும்.

விற்பனைவிதித்த; தேவைகளைப் பூர்த்தி செய்யாத வீட்டில் பாதுகாப்பு 
உபகரணங்களை விற்பனை செய்வது சட்டவிரோதமானது.

COVID19 க்கு எதிரான முதன்மை தடுப்பாக தூர மற்றும் சுகாதாரம் குறித்த 
த்த பரிந்துரைகளை தேசிய சுகாதார வாரியம் பின்பற்ற வேண்டும் 
என்று தேசிய பாதுகாப்பு வாரியம் கருதுகிறது.
மேலும் காண்க:

https://www.sik.dk/erhverv/produkter/personlige-vaernemidler/vejledninger-forbindelse-corona-covid-19/hjemmestrikkede-masker-giver-formentlig-ikke-beskyttelse

https://www.dr.dk/nyheder/indland/styrelse-hjemmestrikkede-og-hjemmesyede-masker-giver-falsk-beskyttelse

Støt Mino Danmarks arbejde.


2ம்; கட்டம் மீண்டும் திறப்பு இப்போது ஆரம்பிக்கிறது..

பிரதமர் மெட்டே ஃபிரடெரிக்சன்;> பத்திரிகையாளர் சந்திப்புன் அறிக்கை
மே மாதம் 7ந் திகதி

தூரம், சுகாதாரம் போன்றவையான அதிகாரிகளின் வழிகாட்டுதல்களை 
டென்மார்க்வாழ்மக்கள்
பின்பற்றியுள்ளனர். எனவே, படிப்படியாக டென்மார்க்கைத் திறப்பதைத் 
தொடர முடியும். இருப்பினும், உடல் ரீதியான தூரம் மற்றும் நல்ல சுகாதாரம் 
குறித்த சுகாதார அதிகாரிகளின் வழிகாட்டுதல்கள் இன்னும் கடைப்பிடித்த
ல்; பொருந்தும், மேலும் வழிகாட்டுதல்கள் தொடர்ந்து முழுதாக இருப்பது மீ
ண்டும் திறப்பதன் வெற்றிக்கு முக்கியமானது.
அறியப்பட்ட வழிகாட்டுதல்களுக்கு மேலதிகமாக, மீண்டும் திறப்பது ஒரு தா
க்குதல் சோதனை மூலோபாய 
வழியாகவுள்ளது. உள்ளது. லேசான அறிகுறிகள், தொற்று
கண்டறிதல் மற்றும் பாதிக்கப்பட்டவர்களை தனிமைப்படுத்துதல் போன்ற
வற்றுக்கு கூட சோதனை செய்வதில் இப்போது அதிக கவனம் உள்ளது. கூடு
தலாக, இப்போது குடிமக்களுக்கானநோய்த்; 
தொற்றிய சோதனை நடத்தப்படுகிறது, அங்கு குடிமக்களின் தேர்வு அவர்களுக்கு 
ளுக்கு நோய்த்தொற்றின் அறிகுறிகள் உள்ளதா இல்லையா என்பதை சோதி
க்க அழைக்கப்படுகிறது.
மீண்டும் திறப்பதற்கான கட்டம் 2 பின்வருமாறு:

 • முழு சிறிய கடை திறப்பு நிகழும்>பெரிய பல கடைகள் இணைத்த
  நிலையங்கள்; திறக்கப்படுவது;  (மே 11 முதல்)
 • உணவகங்கள், சிற்றுண்டிச்சாலைகள்; போன்றவை. உடற் தூரம் போ
  ன்ற சிறப்பு வழிகாட்டுதல்களின்படி திறந்து பணியாற்ற முடியும். 
  (மே 18 முதல்)
 • ஆறு முதல்; பத்தாம்; வகுப்புகள் வரை வகுப்புகள் ஆரம்பிக்கப்படுவது
  (மே 18 முதல்)
 • பல தனியார் நிறுவனங்கள் ஊழியர்களின் வருகைக்கமையத் திறக்க
  படவேண்டும்
 • பார்வையாளர்கள் இல்லாமல் தொழில் திறமை 
  கொண்ட. விளையாட்டு பயிற்சி வழங்கலாம்.
 • புத்தகங்கள் இரவல்
  பெறுவதற்தகாக  நூலகங்கள் திறக்கப்படுகின்றன. (மே 18 முதல்)
 • வெளிப்புற விளையாட்டு> மற்றும் சங்கங்கள் ஆரோக்கியமான முறை
  யில்
  செயற்றப்பாடுகள் மேற்கொள்ளப்பட வேண்டுமானால் அதை மீண்டு
  ம் தொடங்கலாம்;.
 • மக்கள் தேவாலயம் மற்றும் மத சமூகங்கள் ஒரு சிறந்த முறையில் திற
  க்கப்படலாம்.; (மே 18 முதல்)

தற்காலிக எல்லைக் கட்டுப்பாடு எப்போது நிறுத்தப்படும் என்பது குறித்து எ
ந்த முடிவும் எடுக்கப்படவில்லை. இதை ஜூன் 1,
2020 க்குள் அரசு அறிவிக்கும்;.

மீண்டும் திறப்பது கொரோனா தொற்றுநோயை உண்டாக்கினால், மீண்டும்
திறக்கும் வேகம் குறையும். சுகாதார அமைப்புஅதனை தொடர்ந்து செயற்ப
டுத்தும்;, மேலும் வரும் மாதங்களில் நாம் ஒருவருக்கொருவர் மிகவும்;  கவ
னிக்க; ப் பட வேண்டும்.
மேலும் படிக்க 

https://www.regeringen.dk/nyheter/2020/pressemoede-om-genaabning-af-danmark-fase-2/

Støt Mino Danmarks arbejde.


தேசிய சுகாதார வாரிய “ஆபத்து குழுக்கள்” வரைவிலக்கணம் மாறுகிறது.

COVID19 தொடர்பாக ஆபத்து குழுக்களின் மிக விரிவான வரைவிலக்கணத்துடன்; செயல்பட்டு வரும் நிலையில், கொரோனா வைரஸ் தொற்றுநோயால் எந்தக் குழுக்கள் கடுமையான நோய்க்கு ஆளாகின்றன என்பதை தேசிய சுகாதார வாரியம் இப்போது தெளிவுபடுத்தியுள்ளது.

இப்போது 7 ஆபத்து குழுக்கள் உள்ளன:

1. அதிக வயதுடையவர்கள் – ஆரோக்கியத்தின் பொதுவான நிலைikiaப் பொறுத்து.

70 வயதிற்கு மேற்பட்டவர்கள், குறிப்பாக 80 வயதிற்கு மேற்பட்டவர்கள் கடுமையான நோய்க்கு அதிக ஆபத்தில் உள்ளனர் என்பதை இதுவரை வைரஸுடனான அனுபவம் காட்டுகிறது. 65 அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட வயதுடையவர்களுக்கு ஒன்று அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட நாட்பட்ட நோய்கள் இருந்தால் குறிப்பாக ஆபத்து உள்ளது.

ஆகவே 65 வயதிற்கு மேற்பட்ட வயதானவர்கள் ஆரோக்கியமாகவும்> உடல் ரீதியாகவும் சுறுசுறுப்பாக இருந்தால்> குறிப்பிட்ட ஆபத்தில் இருப்பதாக கருதப்படுவதில்லை. ஆரோக்கியமான தாத்தா பாட்டி அவர்களின் ஆரோக்கியமான

பேரக்குழந்தைகளை மீண்டும் பார்க்க -கட்டிப்பிடிக்க விரும்பலாம் என்பதும் இதன் பொருள்.

2. வயோதிபர் பராமரிப்பு இடங்களில் வசிப்பவர்கள்

வயோதிபர்பராமரிப்பு இடங்களில் வசிப்பவர்கள் பெரும்பாலும் வயதானவர்கள், நாள்பட்ட கோளாறுகள் மற்றும் பலவீனமான செயல்பாடு மற்றும் செயல்பாடுகளைக் கொண்டுள்ளனர். இது அனைத்தும் அதிகரித்த ஆபத்துக்கு வழிவகுக்கிறது.

3. அதிக எடை கொண்டவர்கள்

நீரிழிவு நோய் அல்லது இருதய நோய் போன்ற நாட்பட்ட நோய்களின் பின்னணியில் அதிக எடை பெரும்பாலும் காணப்படுகிறது. குறிப்பாக 35 வயதிற்கு மேற்பட்ட பி.எம்.ஐ அல்லது 30 வயதிற்கு மேற்பட்ட பி.எம்.ஐ உள்ளவர்கள் நாள்பட்ட நோயுடன் இணைந்து, கோவிட் -19 நோய்த்தொற்றின் தீவிர போக்கை ஏற்படுத்தும்; அபாயத்தை எதிர்கொள்கின்றனர்

4. சில நாட்பட்ட நோய்கள் உள்ளவர்கள்

எல்லா நாட்பட்ட நோய்களும் உங்களுக்கு குறிப்பிட்ட ஆபத்தில்

உள்ளன என்று அர்த்தமல்ல, ஆதாவது குறிப்பாக அவை நன்கு சிகிச்சை பெற்றால். COVID19 உடன் கடுமையான நோய்க்கான ஒரு குறிப்பிட்ட ஆபத்தை ஏற்படுத்தும் நோய்களின் பட்டியலை இங்கே காணலாம்:

https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2020/Personer-med-oeget-risiko-ved-COVID-19

5. நாள்பட்ட நோய்களைக்; கொண்ட சில குழந்தைகள்

நாள்பட்ட நோயால் பாதிக்கப்பட்ட சில குழந்தைகளுக்கு COVID-19 ஆபத்துக்கள்; அதிகமாக இருக்கலாம். தொற்றுநோயைப்

பொருட்படுத்தாமல்,தொற்றுநோய் தொடர்பாக ஏற்கனவே சிறப்பு நடவடிக்கைகளைக் கொண்ட குழந்தைகளாக இவர்கள் இருப்பார்கள். பாடசாலை அல்லது கவனிப்பு நிலையங்களில்;. இந்த குழந்தைகளுக்கும்> அவர்களது

குடும்பத்தினரும் தங்கள் வழக்கமான சிகிச்சையளிக்கும்

இடத்தில் தனிப்பட்ட ஆலோசனைகளைப் பெற்றுக்கொள்வார்கள்.

6. நிரந்தர குடியிருப்பு இல்லாத நபர்கள்

நிரந்தர வதிவிடமில்லாதவர்களுக்கு நல்ல சுகாதாரத்தை பராமரிக்கவோ அல்லது மற்றவர்களிடமிருந்து உடல் ரீதியான தூரத்தை வைத்திருக்கவோ பெரும்பாலும் வாய்ப்பில்லை. இது நோய்த்தொற்று அதிகரிக்கும் அபாயத்திற்கு வழிவகுக்கிறது. கூடுதலாக, நிரந்தர

வீட்டுவசதி இல்லாத பலர் நாள்பட்ட நோய்களால் பாதிக்கப்படுகின்றனர்.

அந்த நிலைப்பாடுகள் அவர்களை ஒரு தீவிரமான நோய்க்கு> குறிப்பாக பாதிக்கக்கூடியதாக ஆக்குகிறது.

7. கர்ப்பிணி

இது இன்னும் ஒரு முன்னெச்சரிக்கை கொள்கையை அடிப்படையாகக் கொண்டது, ஏனெனில் கர்ப்பிணிப் பெண்கள் பொதுவாக நோய்த்தொற்றுகளுக்கு ஆளாகிறார்கள். கர்ப்பிணிப் பெண்கள் அல்லது பிறக்காத குழந்தை மற்ற மக்களை விட கடுமையான நோய்க்கு ஆளாக நேரிடும் என்று குறிப்பிடப்படவில்லை

https://www.sst.dk/da/corona/Saerlige-risikogrupper

Støt Mino Danmarks arbejde.


இப்போது தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட இடர் குழுக்கள் நியூமோகொகல் உள்ள வருக்கு (PNEUMOKOKKER) எதிராக தடுப்பூசி இலவசமாக வழங்கப்படுகின்றது.

COVID19 நோய்த்தொற்று காரணமாக கடுமையான நோயால் பாதிக்கப்படும் நபர்கள் இப்போது இலவச நிமோகோகல் தடுப்பூசி பெற தங்கள் சொந்த மருத்துவரைj; தொடர்பு கொள்ளலாம்.

இந்தj; தடுப்பூசி குறிப்பாக ஆபத்தான குழுக்களுக்கு வழங்கப்படுகிறது, இது கடுமையான தொற்றுநோயால் பாதிக்கப்படு

வர்களுக்குணாது.

அபாயத்தை குறைக்கிறது, அதே நேரத்தில் COVID-19 அபாயத்தையும் கொண்டுள்ளது

எனவே, சிறப்பு குழுக்களுக்கு வழங்கப்படும் தடுப்பூசி COVID-19 க்கு எதிரான தடுப்பூசி அல்ல. இது ஒரு குறிப்பிட்ட கிருமிக்கு எதிரான தடுப்பூசி, நிமோகோகல் கிருமி , இது மிக மோசமான நிலையில், இரத்த விஷம் மற்றும் நிமோனியா போன்ற கடுமையான நோய்களுக்கு வழிவகுக்கும்.

சிலர் மற்றவர்களை விட அதிக ஆபத்தில் உள்ளனர், அவர்களுடைய வயது காரணமாகவோ அல்லது அவர்களுக்கு வேறு நோய்கள் இருப்பதாலோ. எனவே, முதியோர் இல்லத்தில் வசிக்கும் மக்கள்,65 வயதிற்கு மேற்பட்டவர்கள் நாள்பட்ட நோய்கள் மற்றும் 65 வயதிற்குட்பட்டவர்கள் குறிப்பாக நோய்வாய்ப்படும் அதிக ஆபத்து உள்ளவர்கள் ஆரம்பத்தில் தடுப்பூசி போடப்படுகிறார்கள்.

உங்களுக்கு ஆபத்து இருக்கிறதா என்பதைக் கண்டறியவும்;>

தடுப்பூசியை இலவசமாகப் பெறவும்;, இங்கே படிக்கவும்: https://www.sst.dk/da/Viden/Vaccination/

தடுப்பூசி பற்றி நீங்கள் இங்கே மேலும் படிக்கலாம்: https://www.sst.dk/da

Støt Mino Danmarks arbejde.


ஏப்ரல் 20 2020 அன்று சுகாதார அமைச்சர் மற்றும் சுகாதார அதிகாரிகளுடன் செய்தியாளர் சந்திப்பின் நிமிடங்கள்

எங்கள் சமூகத்தை மீண்டும் திறக்கும் முதல் கட்டத்தில் இருக்கிறோம். இது டென்மார்க்கில் தொற்றுநோயைக் கட்டுப்படுத்தியுள்ளதால் மட்டுமே காரணமாக உள்ளது. மீண்டும் திறப்பது என்பது அதிகமான மக்கள் ஒருவருக்கொருவர் தொடர்பில் இருப்பார்கள் என்பதாகும். எனவே, மீண்டும் திறப்பது பல சோதனைகளுடன் இணைக்கப்பட்டுள்ளது, அதே நேரத்தில்

அவை நாம் அறிந்த வழிகாட்டுதல்கள், இதில் கைகளை கழுவுதல், இருமல் மற்றும் தும்மல் முழங்கையின் உட்புறத்தில், உடல் தொடர்புகளை கட்டுப்படுத்துதல், உங்களுக்கு உடல்நிலை சரியில்லாமல் இருந்தால் வீட்டிலேயே இருங்கள்

மற்றும் பலர் நகரும் இடங்களைப் பற்றி அறிந்திருத்தல் ஆகியவை அடங்கும்.

அதிக சோதனை திறனைப் பெற நாங்கள் கடுமையாக உழைத்துள்ளோம், அது இப்போது இங்கே உள்ளது. அதாவது, அறிகுறிகள் உள்ள அனைவரையும் சோதிக்க வேண்டும். குறிப்பாக, உங்களுக்கு பின்வரும் அறிகுறிகளில் ஒன்று அல்லது அதற்கு மேற்பட்டவை இருந்தால்: இருமல், காய்ச்சல் அல்லது சுவாசப் பிரச்சினைகள், நீங்கள் கொரோனா வைரஸுக்கு தொற்றி உள்ளத எனப் பரிசோதிக்கப்படலாம். நீங்கள் உங்கள் மருத்துவரை அழைக்க வேண்டும், அல்லது அது மருத்துவரின் அலுவலக நேரத்திற்கு வெளியே இருந்தால், உங்கள் அவசர மருத்துவரைஅழைக்கவும். நீங்கள் விரைவில் ஒரு சோதனைக்கு வருகை தருவீர்கள். கொரோனா வைரஸ் தொற்று சங்கிலிகளை நாம் தடுக்க இது மிகவும் பயனுள்ள வழியாகும்.

மிகக் குறைவான மக்கள் தங்கள் மருத்துவரிடம் செல்லவில்லை

என்ற கவலைகள் உள்ளன.

கொரோனா தொடர்பான அல்லது இல்லாவிட்டாலும், அவர்கள் உடல்நிலை சரியில்லாமல் இருந்தால் அல்லது நோயின் அறிகுறிகள் ஏதேனும் இருந்தால் அவர்களின் மருத்துவரையை தொடர்பு கொள்ளுமாறு நாங்கள் கேட்டுக்கொள்கிறோம்.

பொதுவாக சோதனையைச் பற்றி:

உங்கள் வாய் அல்லது மூக்கு வழியாக ஒரு சோதனையைப் குச்சியை செலூத்திப் பரிசோதிக்கப்படுவீர்கள்.நீங்கள் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டு, இந்த பரிசோதனையைச் செய்ய முடியாது, உங்கள் மூக்கு வழியாக ஒரு குழாய் மூலம் சோதனைக்கு அழைத்துச் செல்லப்படுவீர்கள். சோதனை பல்வேறு காரணிகளைச் சார்ந்தது மற்றும் பல முறை சோதிக்கப்படுவது அவசியமாக இருக்கலாம்.

Støt Mino Danmarks arbejde.


அரசு சீரம் நிறுவனம்; அனைத்து குடிமக்களுக்கும் அழைப்பு

கொரோனா வைரஸுக்கு எதிரான போராட்டத்தில், அரசு சீரம் தாபனம்; அனைத்து குடிமக்களையும் ஊக்கமளிப்பதற்காக

பதிவு செய்ய ஊக்குவிக்கிறது.

இன்ஃப்ளூமீட்டர் ஒரு குடிமகனாக உங்கள் தன்னார்வ முயற்சிகளை அடிப்படையாகக் கொண்டது, நீங்கள் மருத்துவ உதவியை நாடினீர்களா அல்லது சிகிச்சை பெற்றீர்களா என்பதைப் பொருட்படுத்தாமல், உங்களுக்கு அறிகுறிகள் உள்ளதா என்பதை வாராந்த அறிக்கைகள் தெரிவிக்கின்றன. அவ்வாறு செய்யும்போது, சமூகத்தில் பரவுதல் குறித்த அறிவுக்கு நீங்கள் பங்களிக்கிறீர்கள்.

குழந்தைகள், இளைஞர்கள், முதியவர்கள், ஆரோக்கியமானவர்கள் மற்றும் நோயுற்றவர்கள் – டென்மார்க்கில் வசிக்கும் அனைவரும் இன்ஃப்ளூமீட்டரில் சேரலாம். உங்களுக்காக அல்லது வீட்டு உறுப்பினர்களுக்காக பதிவுபெறலாம். நீங்கள் அல்லது மற்றவர்கள் ஏற்கனவே நோய்வாய்ப்பட்டிருந்தாலும் அல்லது தற்போது நோய்வாய்ப்பட்டிருந்தாலும்

கூட.

அனைத்து பங்கேற்பாளர்களுக்கும்; சமமாக பயனுள்ள தகவல்களை வழங்குகிறார்கள், நோய்வாய்ப்பட்டவர்கள் மற்றும்; இருந்தவர்கள் இருக்கலாம். எனவே நீங்கள் நோய்வாய்ப்பட்டிருக்கிறீர்கள் அல்லது ஏற்கனவே இருந்திருக்கிறீர்கள் என்று நினைக்காவிட்டாலும் பின்வாங்க வேண்டாம்.

காய்ச்சல், ஜலதோஷம், மற்றும் COVID-19 அறிகுறிகள் தொடர்பாக ஒட்டுமொத்த நோய் கண்காணிப்பின் ஒரு பகுதியாக, தொற்று நோய்த்தாக்கவியல் துறை, அரசு சீரம் தாபனம்;, டென்மார்க்கில் தொற்று நோய்களைக் கண்காணித்து தடுக்கிறது

மற்றும் இன்ஃப்ளூமீட்டரை இயக்குகிறது. www.influmeter.dk , செல்லுங்கள்

Støt Mino Danmarks arbejde.


கொரோனா வைரஸின் அறிகுறிகளைக் கொண்ட கர்ப்பிணிகள் குழந்தை பிறப்பதற்கு முன்பே பரிசோதிக்கப்பட வேண்டும்

நோய்வாய்ப்பட்ட கர்ப்பிணிகள்;> மற்றும் பிரசவப் பெண்கள், அவர்களின் கூட்டாளர் மற்றும் புதிதாகப் பிறந்த குழந்தைகளை எவ்வாறு கையாள்வது என்பது குறித்த புதிய வழிகாட்டுதல்களை மார்ச் 19, வியாழக்கிழமை, தேசிய சுகாதார வாரியம் COVID-19 வெளியிட்டது.

பிறப்பு அறிகுறி முன்னேற்றங்களுடன் மருத்துவமனையில் நுழையும் போது, கொரோனா வைரஸு சமந்தமாகச் சோதிக்கப்பட வேண்டும்.

கர்ப்பிணிப் பெண் பாதிக்கப்பட்டுள்ளதாக சோதனைfs; காட்டினால், முன்னெச்சரிக்கைகள் எடுக்கப்பட வேண்டும்,

அதாவது ஊழியர்கள் முகமூடி> மற்றும் பிற உபகரணங்களை அணிய வேண்டும். கர்ப்பிணிப் பெண்ணும் முகமூடி அணிய வேண்டும்.

குழந்தைக்கு வைரஸ் தொற்று இருப்பதாக சந்தேகிக்கப்பட்டால், சோதனைக்கு விடை கிடைக்கும் வரை அந்தப் பெண்; பாதிக்கப்பட்டுள்ளதைப் போல> ஒரு முன்னெச்சரிக்கை கொள்கையின் அடிப்படையில் அந்தப் பெண்ணுக்கு சிகிச்சை அளிக்கப்பல் வேண்டும்.

அத்தத்துடன் நடைமுறையில் உள்ளன:

பாதிக்கப்பட்டtu; குழந்தை பிறக்கும் போது அங்கு இருக்க முடியாது. இது சந்தேகத்திற்கிடமான ஏனைய தொற்றுநோய்க்கும் பொருந்தும்.

பாதிக்கப்பட்டவர்;> கூடாதலாக 2 நாட்களுக்கு அறிகுறி இல்லாத வரை குழந்தையிலிருந்து விலகி இருக்க வேண்டும்.

கூடுதலாக, பிரசவத்தின்போது உறவினராக ஈடுபடுவரால் மட்டுமே தொற்றுநோயைக் குறைக்கமுடியும்; என்று பல மருத்துவமனைகள் இப்போது வலியுறுத்துகின்றன.

தாய்க்கு கோவிட் 19 நோய்த்தொற்று ஏற்பட்டாலும், சிகிச்சை தேவைப்படும் தாயின் ஆபத்தான நிலையில் இல்லாவிட்டால் அந்தப் பெண் குழந்தை இடம் இருந்து பிரிக்கப்படவேண்டியதில்லை.

தாய் நேர்மறையாக பரிசோதிக்கப்பட்டாலும் சிகிச்சை தேவையில்லை என்றால், அவர் மருத்துவமனையில் இருந்து விரைவில் வீடு திரும்ப வேண்டும் எனப் பரிந்துரைத்தல்

வேண்டும். குழந்தையின் உடல்நலம் குறித்து ஒரு அவதானம்; வைத்திருப்பது பற்றிய அறிவித்தல் அந்தப் பெண்ணுக்கு வழங்கப்படும்.

பாதிக்கப்பட்ட தாய்மார்களும் தாய்ப்பால் கொடுக்க வேண்டும், ஆனால் தாய்ப்பால் கொடுப்பதற்கு முன்பு மார்பகத்தை தண்ணீர் மற்றும் சோப்புடன் கழுவவும், முகமூடி அணியவும் பரிந்துரைக்கப்படுகிறது.

இதைச் செய்ய, பெரும்பாலும் கைகளைக் கழுவி, கை ஜெல் போன்ற தொற்று நீகையைப் பயன் படுத்துங்கள்.

முக்கியமான ஸ்கேன் தொடர்கிறது: பின்;கழுத்து மடிப்புகள் மற்றும்

அது போன்ற பகுதிகள் தொற்றுநோய்க்காக மருத்துவ பிறப்பு ஏற்பாடுகளை ரத்து செய்ய முடியும் என்றும் தொலைபேசியின் மூலம் அறிவிக்கலாம்> எனவும் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இருப்பினும், மிகவும் அவசியமான மருத்துவச்சி வருகைகள் மற்றும் ஸ்கேன் செய்வது அவை வழக்கமாக செய்வது போல நடத்தப்படுகின்றன,

மருத்துவமனைகள் பிறப்புகளை வழமைபோல> கையாளுகின்றன, மேலும் ஒருவர் உள்ளே வந்து பிரசவம் செய்ய அனுமதிக்கப்படுவதைப் பற்றி> பதட்டப்படக்கூடாது என்பது வலியுறுத்தப்படுகிறது.

Støt Mino Danmarks arbejde.


மார்ச் 17, 2020 அன்று பிரதமந்திரி செயலகத்தில்; செய்தியாளர் சந்திப்பின் அறிக்கை.

பங்குபெற்றிரியோர்;: பிரதமந்திரி மெட்டா பிரதெறிக்சன், சுகாதார அமைச்சர் மேக்னஸ் ஹியூனிகே, சுகாதார வாரியத்தின் இயக்குனர் சோரன் ப்ரோஸ்ட்ரோம், வெளியுறவு அமைச்சகம் மற்றும் தேசிய காவல்துறைத் தலைவர் டோர்கில்ட் வ;போக்டே.

பிரதம மந்திரி தீவிரத்தை வலியுறுத்துவதன் மூலம் தொடங்குகிறார்:82 பேர் இப்போது மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளனர், அவர்களில் 18 பேர் கடுமையான சுக ஈனமாய் உள்ளனர், கடைசியில் குறிப்பிட்டதின்படி ஒரு நாளில் கிட்டத்தட்ட இரட்டிப்பாக உள்ளது.

எனவே நோய்த்தொற்றின் சங்கிலியை உடைப்பது முக்கியம்.

எனவே புதிய முயற்சிகள் அறிமுகப் படுத்தப்படுகிறது, நாளை முதல், 18/3 முதல் அமலுக்கு வரும். 10 மணி மார்ச் 10 முதல் 30 வரை:

– பொது நிகழ்வுகளுக்காக, வீட்டுக்குள்ளும், வெளியிலும் 10 க்கும் மேற்பட்டவர்கள் ஒன்றுகூட அனுமதிக்கப்படாது.

10 க்கும் மேற்பட்டவர்கள் தனியாக ஒன்றுகூட வேண்டாம் என்ற கோரிக்கை விடப்பட்டுள்ளது

– கடைகளுக்கு இன்னும் கடுமையான கோரிக்கையை கொன்டுவரப்படுள்ளது.மக்களுக்கு இடையில் போதுமான

இடைவெளித் தூரம்; இருக்க வேண்டும், , வாடிக்கையாளர்கள் கை விரல்களைக் கழுவ வேண்டும் – இது கடைகளுக்கு உள்ளேயும் வெளியேயும் நடைமுறைப் படுத்த வேணும்; .

– அனைத்து உட்புற விளையாட்டு மற்றும் விளையாட்டு வசதிகளும் மூடப்பட வேண்டும், எ.கா. உடற்பயிற்சி மையங்கள், தோல் பதனிடும் நிலையங்கள், சிகையலங்கார நிபுணர், உடலை பிடித்து விடுவோர், பச்சை குத்துவோர், பொதுவாக நெருங்கிய தொடர்பு கொண்ட நிறுவனங்கள். இது சுகாதார பராமரிப்பு சிகிச்சையாக இருந்தால் பொருந்தாது.

– இரவு விடுதிகள், ஹூக்கா, சிற்றுண்டிச் சாலைகள்> மதுப் பண கடைகள் போன்றவை. மூடப்பட வேண்டும். அணைத்து செயகை முறையில் ஒளியில் உடல் நிறத்தை மற்றும் நிலையங்கள், ஆர்கேட், மூடப்பட வேண்டும் – மையங்களில் உள்ள மளிகைக் கடைகளைத் தவிர.

– அனைத்து உணவகங்கள், சிற்றுண்டிச் சாலை போன்றவை. மூட வேண்டும் – ஆனால் உணவுகளை எடுத்து செல்லும் உணவகங்கள் அனுமதிக்க பட்டு உள்ளன..

வெளிநாட்டிலிருந்துவீட்டிற்கு வரும் அனைத்து டேனிஷ்மக்கள், டேனிஷ் பட்டியலில்

பதிவுசெய்திருந்தால், அவர்கள் குழு விலக வேண்டும் மற்றும் 14 நாட்களுக்கு தன்னார்வ தனிமைப்படுத்தலுக்கு செல்ல வேண்டும்.

Heunicke, Brostrøm மற்றும் Fogde கூடுதலாக, இருவரும் நிலைமையின் தீவிரத்தை வலியுறுத்தினர். பின்விளைவுகளைத் தணிக்க நாம் இப்போது செயல்பட வேண்டும் என்பதும் இப்போதுதான். சுகாதார அமைச்சின் பரிந்துரைகளைப் பின்பற்றுவதற்கான தனது பொறுப்பை யாரும் கைவிட முடியாது, குறிப்பாக இளைஞர்களைப் பற்றி பிரதமர் வலியுறுத்தினார்.

கொள்கை அடிப்படையில், பிரதம மந்திரி சில நண்பர்களுடன் இரவு உணவு சாப்பிடுவது போன்ற ஆரோக்கியம் நிறைந்த ஏதாவது விஷயத்தில் உங்களுக்கு சந்தேகம் இருந்தால், நீங்கள் தவிர்க்க வேண்டும் என்று பரிந்துரைத்தார்.

சமூகத்தின் தயார்நிலையின் ஒரு பகுதியாக இருக்கும் அனைவருக்கும் பிரதமர் மீண்டும் நன்றி தெரிவித்தார். கூடுதலாக, ஊழியர்கள், சுயதொழில் செய்பவர்கள் மற்றும் நிறுவனங்களுக்

கான புதிய நிவாரணப் பொதிகளை பிரதமர் அறிவித்தார், நாடாளுமன்றத்தின் கட்சிகளுக்கு இடையே நாளை ஆரம்பத்தில் பேச்சுவார்த்தை நடத்தப்படும். குடிமக்களுக்கு அறிவுரை வழங்கவும் வழிகாட்டவும் காவல்துறை வழக்கத்தை விட அதிகமாக இருக்கும்.

சில டேனிஷ் மக்கள் வெளிநாடுகளில் சிக்கித் தவிக்கிறர்கள் என்று வெளியுறவு அமைச்R மதிப்பிடுகிறது; ஆனால் ஒரு நல்ல இடத்தைக் கண்டுபிடிக்க அவர்கள் அழைக்கிறார்கள். பின்னர் டென்மார்க் அவர்களை விரைவில் வீட்டிற்கு அழைத்து வரும்.

Støt Mino Danmarks arbejde.


மார்ச் 13 அன்று பிரதமர் அலுவலகத்தில் செய்தியாளர் சந்திப்பின் அறிக்கை. 19:00

பங்கேற்பாளர்கள்:, பிரதம மந்திரி Mette Frederiksen வெளிநாட்டு விவகார அமைச்சர் Jeppe Kofoed, நீதியமைச்சர் Nick Hækkerup மற்றும் தேசியக் காவல்துறைத் தலைவர் Torkild Fogde.

முதலாவதாக, டென்மார்க்கில் கொரோனா வைரஸின் நிலைமையை அரசாங்கம் அறிவித்தது:

802 பேர் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர், 23 பேர் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளனர், 2 பேர் ஆபத்தான நிலையில் உள்ளனர்.

அடுத்து, டென்மார்க்கில் கொரோனா பரவுவதை தடுப்பதுற்காக எதிராகச் சமீபத்தில் எடுக்கப்பட்ட நடவடிக்கைகளை Mette Frederiksen முன்வைத்தார்.

முதலாவது, மருத்துவமனைகள் இப்போது தேவையற்ற சிகிச்சைகள் என்று கருத்துபடுத்துவதை நிறுத்துதல்; அதாவது, சத்திரசிச்சை அல்லது வழமையா நடைபெறும் பரிசோதனைகள் வாழ்வியலுக்கு மிக அத்தியாவசியமில்லாதென்னின் அவை ஒத்திவைக்கப்படும்.

இரண்டாவதாக, அனைத்து நாடுகளுக்கும் தேவையற்ற பயணங்களுக்கு எதிராக வெளிவிவகார அமைச்சு இப்போது அறிவுறுத்துவதோடு, வெளிநாட்டில் உள்ள அனைத்து டேனிஷ் மக்கள் வீட்டிற்கு திரும்பி

வாருங்கலெனப் பரிந்துரைக்கிறது; அதாவது, டென்மார்க்கிலிருந்து அதைத் தவிர்க்க முடியாவிட்டாலும் வெளியே செல்ல வேண்டாம், நீங்கள் பயணம் செய்கிறீர்கள் என்றால், விரைவில் வீட்டிற்குச் திரும்பி வாருங்கள்.

மூன்றாவது – மற்றும் மிகவும் முக்கியமானது- நாளை, சனிக்கிழமை, 12 மணிக்கு, ஏப்ரல் 14 வரை அதன் எல்லைகளை மூடும். ஆகவே, வெளிநாட்டவர்கள் டென்மார்க்கிற்குள் நுழைய முடியாது, விமானம், கப்பல்கள், ரயில்கள், பேருந்துகள் அல்லது மோட்டா வண்டி மூலமாக அங்கீகரிக்கப்பட்ட நோக்கம் என்று அழைக்கப்படாவிட்டால்; இதன் பொருளென்னவினில், எடுத்துக்காட்டாக, அவர்கள் வாழ்கிறார்கள் அல்லது வேலை செய்கிறார்கள், கடுமையாக நோய்வாய்ப்பட்ட குடும்ப உறுப்பினர்களைப் பார்க்க வேண்டும் அல்லது டென்மார்க்கில் குழந்தைகளுடன் அணுகுவதற்கான உரிமையைக் கொண்டிருக்க வேண்டும். பாதுகாப்பு உதவியுடன் எல்லைகளை காவல்துறை செயல்படுத்தும். எவ்வாறாயினும், பொருட்கள், குறிப்பாக உணவு, தடையின்றி எல்லையைத் தாண்டிச் செல்ல முடியும் என்றும், இதனால் உணவுக்கு பற்றாக்குறை இருக்காது என்றும் அரசாங்கம் வலியுறுத்துகிறது. கூடுதலாக, டேனிஷ் குடிமக்கள் எப்போதும் டென்மார்க்கிற்கு வருகை தர முடியும்

Støt Mino Danmarks arbejde.


Samarbejdspartnere til Mino Danmarks indsats med oversættelse af myndighedernes udmeldinger om covid-19 i Danmark:

Støt minoriteten

Vær med til at skabe flere handlemuligheder for
minoritetsetniske danskere. Tak fordi du vil være med!Hvert eneste medlemskab og donation styrker Mino Danmarks legitimitet og eksistensberettigelse.

Det gør en forskel og styrker foreningens muligheder for at lykkes med at skabe et lige samfund, uanset etnisk baggrund.

Hvert eneste medlemskab og donation styrker Mino Danmarks legitimitet og eksistensberettigelse.

Det gør en forskel og styrker foreningens muligheder for at lykkes med at skabe et lige samfund, uanset etnisk baggrund.