fbpx

ሓድሽ ሓበሬታ ካብ ሚኒስትሪ ወጻኢ ብዛዕባ ናይ መጎዓዝያ ምኽሪ ኣብ ግዜ ኮቪድ-19

08/07/2020 / /

መገሻ ናብ ብዝሕ ዝበላ ሃገራት ተኸፊቱ ኣሎ፣ ኣብ መብዛሕተአን ሃገራት ኤሮፓ (EU/Schengen) ከምኡ ውን ዓዲ እንግሊዝን (UK)። ብሃገር ደረጃ ናይ መልኸፍቲ ዓቅሚ ትሒቱ ከም ዘሎ ስለ ዝተገምገመ ኸኣ፣ ዴንማርካውን ብዘይ ገደብ ምግባር ካብ ሃገር ናብ ሃገር ክንቀሳቀሱ/ክገሹ ይክእሉ፣ ናብዘን ተፈቀደን ዘለዋ ሃገራት ኤሮፓ (EU/Schengen) ከማኡ ውን ዓዲ እንግሊዝን (UK)፣ ከምቲ ብመንግስቲ ተወሲኑ ዘሎ፣ ብምዕባለ ናይቲ መልከፍቲ፣ ከማኡ ውን ተወሺበን ዝነበራ ሃገራት፣ ምኽሪ ምኒስትሪ ወጻኢ ኣራንሾኒ ሕብሪ ሂቡ ኣሎ፣ (እዚ ማለት ከኣ ካብ ዘየድሊ መገሻ ክንውገድ ይግባእ ማለት እዩ።) ምኽሪ ናይ መገሻታትን መጓዓዝያታትን ከኣ ኣራንሾኒ ሕብሪ እዩ ሂቡ ዘሎ ናብ ሃገራት ኤሮፓ (EU/Schengen) ከማኡ ውን ዓዲ እንግሊዝን (UK) ፣ ደንማርካውያን ውን ካብ መገሻ ኣብ ዝምለሱሉ ግዜ ናይ ምውሻብ መስርሕ ክጸልዎም እዩ።

ኣብዚ ኣብ ታሕሪ ዘሎ ሰማያዊ ሊንክ ኮንትሮል ጌርኩም ብምጥዋቅ ብዛዕባ ናይ ሚኒስትሪ ወጻኢ ዘውጻኦ ናይ መገሻታት ምኽሪ ኣብ ሃገራት ኤሮፓ (EU/Schengen) ከተንብቡ ትኽእሉ  https://um.dk/da/nyheder-fra-udenrigsministeriet/newsdisplaypage/?newsID=35EBF4A6-D9F7-44F6-B8B5-C24CBB23D76C

ናይ ወጻአኢ ሚኒስተር መገሻ ናብ ሓንቲ ኤሮፓዊት ሃገር (EU/Schengen) ከማኡ ውን ዓዲ እንግሊዝን (UK) ከፊቱ/ፈቂዱ ኣሎ፣ ምኽንያቱ ናይ መልኸፍቲ ፍጥነት ኣብ ሕብረት ኤውሮፓ EU ጎዲሉ ከም ዘሎ ኤሮፓዊ ሕብረት ገምጊምዎ ስለ ዘሎ፣ ብተወሳኺ እዘን ሃገራት ንደንማርካውያን ገያሾ ገደባትን ወሸባታትን ኣይሓታኦምን እየን፣ እቲ ኣብተን ሃገራት ዘሎ ናይ ውሕስነት ኩነታት ውን ቅቡል እዩ።

ኣብዚ ኣብ ታሕሪ ዘሎ ሰማያዊ ሊንክ ኮንትሮል ጌርኩም ብምጥዋቅ ብዛዕባ ናይ ሚኒስትሪ ወጻኢ ዘውጻኦ ናይ መገሻታት ምኽሪ ብዛዕባ ካብ ሃገራት ኤሮፓ (EU/Schengen) ወጻኢ ከተንብቡ ትኽእሉ።  https://um.dk/da/nyheder-fra-udenrigsministeriet/newsdisplaypage/?newsID=E8605FFC-9623-4DAF-8565-5EAADCBA6D16

እዘን ብምኽሪ ናይ መገሻታት ብጫ ሕብሪ ተዋሂበን ዘለዋ ሃገራት፣ ናይ ወጻኢ ሚኒስተር ኣጸቢቕና ጥንቃቀታት ክንገብር የተሓሳስበና፣ ከምኡ ውን ግዝያዊ ሓበሬታ ናይታ ሃገር ክህልወካን፣ ኣብዚ ዝስዕብ ሊንክ ብምጥዋቅ ብምኒስትሪ ወጻኢ ዝወሃብ ፍሉይ ናይ መገሻታት ምኽሪ ብዛዕባ ኮቪድ19 ክትክተልን ኣለካ። https://um.dk/da/rejse-og-ophold/rejse-til-udlandet/rejseraad-i-en-tid-med-covid19/፣ብተወሳኺ ውን እታ ናይ ሓበሬታ (App) ከተውርዶን ክትትቀመሉን ኣብ ናይ ደንማርካውያን ሊስታ ክትምዝገብን ኣለካ በዚ መሰረት ከኣ ሓድሽ ሓበሬታ ናይታ ክትገሻ ዝደለካ ሃገር ኣብ ግዜኡ ትረክብ።

ናይ ሓንቲ ሃገር ህሉው ሓበሬታ ምስ እትደሊ፣ ኣብታ ሃገር ዘሎ ናይ ዳንሽ ኤምባሲ ናይ ኢንተርነት ገጽ ክትረክብ ትክእል። እቲ ትረክቦ ሓበሬታ ብዛዕባ ዘሎ ናይ መገሻ ሓበሬታን፣ ገደባትን፣ ከመኡ ውን ካልእ ዘሎ ተመሳሳሊ ሓበሬታ ንናይ መልከፍቲ ደው ንምባል ዝሕግዝ ክኸውን ይኽእል።

ደንማርክ ኣብ ኩለን ሃገራት ኣኤምባሲ ኣለዋ ማለት ኣይኮነን፣ ስለዚ ገለገለ ኤምባሲታት ኣብ ዝተፈላለያ ሃገራት ይምስረታ ኣለዋ። ምስቲ ጉዳይካ ምትእስሳር ዘለዎ ኤምባሲ ክትረክብ ስም ናይታ ሃገር ኣብዚ ኣብ ታሕሪ ዘሎ ሰማያዊ ሊንክ ኮንትሮል ጌርኩም ብምጥዋቅ ጸሓፍ።

https://um.dk/da/om-os/kontakt/find-os-i-verden/

Relaterede nyheder

መልከፍቲ ደው ተብል ኣፕሊከሽን (App)

10/07/2020
መልከፍቲ ደው ተብል ኣፕሊከሽን ናይ ሓበሬታ (App ኮይና፣ ኩልና ኮይንና ን ናይ ኮቪድ-19 ምልባዕ መልከፍቲ ደው ከነብሎ ትሕግዘና እያ። እዛ […] Læs mere… Læs mere…

3ይ ገጽ/ክፋል ምክፋት ናይ ዴንማርክ

08/06/2020
ካብ ሶኑይ ዕለት 8 ሰነ ጀሚሩ ብዙሕ ክፋላት ናይ ዴንማርክ ክክፈት ጀሚሩ ኣሎ ገለ ካብኡ ከኣ፣- ናይ መጻወቲ ማእከላትን፣ መሐንበሲ […] Læs mere… Læs mere…

ዶባት ብኸፊል ክክፈት ክጅምር እዩ፣ ንናይ ወጻኢ ሃገር መገሻታት ግን ኣይነተባብዕን።

29/05/2020
ጹማቕ/ ሓጺር ክፋል ናይ ብዕለት 29 ግንቦት 2020 ዝነበረ ኮምፈረንስ ምስ ቐዳመቲ ምኒስተር ዴንማርክ። ንኹሉ ናይ ወጻኢ ሃገር መገሻታት ክሳብ […] Læs mere… Læs mere…

ኣብዚ ግዜ ናይ ኮሮና መርመራ ክትገብር ምስ እትደሊ፣ ባዕልኻ ግዜ ቆጸራ ክትሕዝ ትኽእል ኢካ ፣ ወላ ውን ምልክታት ናይ ኮሮና ቫይረስ ኣይሃልኻ።

19/05/2020
ሕጂ ናይ ኮሮና ቫይረስ መርመራ ንኽትገብር ካብ ሓኪምካ መሕለፊ ፍቃድ ኣየድልየካን እዩ። ካብዛ ሰሙን እዚኣ ጀሚሩ ኩሉ ርእሱ ዝኽእል/እኹል ሰብ […] Læs mere… Læs mere…

መንግስታውያን መራሕቲ ኣካላት ዘውጽእዎ ሓድሽ ናይ ምክልኽል ውጥን ብዛዕባ መርመራን ምስ ዝተለኽፈ ዜጋ ጥቡቕ ርክብ ጌርካ ንዝተለከሙ ሰባት ትረኽበሉ ሜላን ዝምልከት።

13/05/2020
ጽሟቅ ትሕዝቶ ብ ዕለት 12 ግንቦት ዝነበረ ህጹጽ ኮንፈረንስ ምስ ቀዳመይቲ ሚኒስተር። ዴንማርክ ኣቀዲማ ብዝዓበየ መልክዑ ዝጀመረቶ ናይ ኮቪድ 19 […] Læs mere… Læs mere…

ቦርድ ጸጥታ ኣንጻር ኣብ ገዛ ዝተዳለወ መሸፈን-ኣፍ የጠንቅቕ

12/05/2020
ገለ ውልቃውያን ባዕላቶም መሸፈን-ኣፍ ክሰፍዩ ወይ ክኣልሙ ጀሚሮም ኣለው። ግን ኣብ ገዛ ዝስፈወይ ዝእለም መሸፈን-ኣፍ፥ ዘየተኣማምን ውሕስነት ዘይህብን ክኸውን ይኽእል እዩ። እዚ ዘየተኣማምን ኩነት ዝፍጠር፥ ሓደ ሰብ እዚ መሸፈኒ ስለ ዝገበረ ዝከላኸለሉ ኮይኑ ስለ ዝስምዖ፥ ኣብ ጽሬትን ማሕበራዊ ምርሕሓቕን ኣተዅሮ የጕድል። ግን እዚ ኣብ ገዛ ዝተዳለወ መሸፈን-ኣፍ፥ኣንጻር ኮቪድ 19: ዘይከላኸል ክኸውን ይኽእል እዩ። እቲ ንጣራዊ ቫይረስ ክሰትኵ ተኽእሎ ስለ ዘሎ። ኣንጻር ሕማም እንጥቀመሉ ቀረብ ከም መሸፈን-ኣፍ ዝኣመሰለ፥ ሕማም ንኽገትእ ዝተፈላለዩተክኒካዊ ረቛሒታት ዘማልኤ ክኸውን ኣለዎ። ከም ተጠቃሚ ንኣብነት፥ መሸፈን-ገጽ/ማስኬራግሉጽ ዝኾነ ”CE-mærke”ዝብል ምልክት ዘለዎ: ንውልቃዊ መከላኸሊ ዝጠቅም ክኸውን: ፍሉይ ኣድህቦ ክንገብረሉ ይግባእ። ኣብ ገዛ ዝተሰርሔ፥ ሕጋዊ ጠለባት ዘየማልእ መከላኸሊ ነገራት፥ ንመሸጣ ምውዓል ብጥብቂክልኩል እዩ።   ቦርድ ጸጥታ፥ ኩሉ ሰብ ንቅጥዕታት ህዝባዊ ጥዕና፥ ማሕበራዊ ምርሕሓቕን፥ ጽሬትን ዝኣመሰሉ፥መሰረታውያን ኣንጻር ኮቪድ-19 ምኳኖም ኣሚኑ፥ ብጥብቂ ከተግብሮም የማሕጽን። ንዝያዳ ሓበሬታ ኣብዚ ተዓዘብ፥https://www.sik.dk/erhverv/produkter/personlige-vaernemidler/vejledninger-forbindelse-corona-covid-19/hjemmestrikkede-masker-giver-formentlig-ikke-beskyttelse# https://www.dr.dk/nyheder/indland/styrelse-hjemmestrikkede-og-hjemmesyede-masker-giver-falsk-beskyttelse Læs mere…

ካልኣይ መድረኽ/ክፋል ምኽፋት ደንማርክ ጀሚሩ ኣሎ

07/05/2020
ጹማቅ ጸብጻብ ናይ ብዕለት 7 ግንቦት ዝተኻየደ ህጹጽ ኮንፈረንስ ምስ ቀዳመይቲ ሚኒስተር Mette Frederiksen ዴንማርካውያን ሰበ-ስልጣን ዝሃብዎ ምኽሪ (ኣብ ግብሪ […] Læs mere… Læs mere…

ናይ ጥዕና ቦርድ ማእከል ኣብ ልዕሊ እቶም ንሕማም ብቀሊሉ ተቃላዕቲ ወይ ተጠቃዕቲ/ ናይ ጸገም ግሩብ ኢሎም ዝጽውዑ መግለጼኡ ቀይሩ።

06/05/2020
ድሕሪ ዝተናውሐ መጽናዕቲ፣ ናይ ጥዕና ቦርድ ማእከል ሰፊሕን ልክዓዊን ዝኾነ መግለጺ ኣውጺኡ ኣሎ፣ ብዛዕባ እቶም ንሕማም ብቀሊሉ ተቃላዕቲ/ ተጠቃዕቲ ዝኾኑ […] Læs mere… Læs mere…

ኣብዚ እዋን እዚ ጸረ ናይ ነድሪ ሳንቡእ ክታበት ክጅመር እዩ፣ ነቶም ንሕማም ዝተቃልዑ ግሩብ

04/05/2020
እቶም ኣዝዮም ንዕቱብ ሕማም ቅሉዓት ኣብ ናይ መልከፍቲ ኮቪድ19, ኣብዚ ግዜ እዚ ናብ ናቶም ሓኪም ክሓልፉን ነጻ ክታበት ናይ ጸረ […] Læs mere… Læs mere…

ጸብጻብ ህጹጽ ኮምፈረንስ ኣብ መንጎ ምኒስትሪ ጥዕናን ናይ ጥዕና በዓል መዚን ብ ዕለት 20/04/2020 ዝነበረ

20/04/2020
ኣብቲ ቀዳማይ መድረኽ ናይ ምኽፋት ሕብረተሰብና ንርከብ ኣለና፣ ምኽንያቱ ኣብ ደንማርክ እዚ ለብዒ ተቆጻጺርናዮ ስለ ዘለና እዩ፣ ምክፋት ክበሃል ከሎ […] Læs mere… Læs mere…

Vær med til at sikre
et ligeværdigt Danmark
– for alle!

Sammen styrker vi minoritetsetniske danskeres
muligheder, stemmer og samfundsdeltagelseHvert eneste medlemskab og donation styrker Mino Danmarks legitimitet og eksistensberettigelse.

Det gør en forskel og styrker foreningens muligheder for at lykkes med at skabe et lige samfund, uanset etnisk baggrund.

Hvert eneste medlemskab og donation styrker Mino Danmarks legitimitet og eksistensberettigelse.

Det gør en forskel og styrker foreningens muligheder for at lykkes med at skabe et lige samfund, uanset etnisk baggrund.