fbpx

ኣገዳሲ ሓበሬታ ንደቀንስትዮ ጡኑሳት

ኣገዳሲ ሓበሬታ ንደቀንስትዮ ጡኑሳት

19/03/2020 / /

ጡኑሳት ደቀንስትዮ ምስ ፉሉይ ተርእዮ ናይ ኮሮናቫይረስ መሳሊ ቅድሚ ሕርሲ ግድን ክራኣያ ኣለወን. 

ምሕደራዊጥዕና ሰሉስ ዕለት 19 ብሓዱሽመስመር ብዝመጸሉ ብዝመጸሉ ከመይ ገርና ነዚ ሓዱሽ ሕማም ኮቪዲ 19 covid-19 ዝሓመማ ጡኑሳት ደቀንስትዮ ከምኡ ውን መጻምድተንን ሃደሽቲ ዝውለዱ ቆልዑ ንዕወተሉ ዝብልን. 

ኣብቲ ግዜ ሕርሲ ናብ ሕክምና ምስ መጻ ክምርመራ እየን ናይ ኩሮና ኣለወን ዱ የብለንን 

እንድሕር እቲ መርመራ እታ ጥንስቲ ሰበይቲ ለጊብዋ እዩ ዝብል ኣርእዩ፣ ብፍልይ ዝበለ መንገድታት ክውሰድ እዩ፣ ንኣብነት እቶም ኣባላት ማስኬራን ካልእ ተወሳክን ክገብሩ እዮም ኣብቲ ግዜ ሕርሲ እንከላይ እታ ጥንስቲ ማስኬራን ክትገብር ማለት እዩ. 

ዝኮነ ነገር ነቲ ሃዱሽ ዝተወልደ ቆልዓ እቲ ቯይረስ ለጊብዎ እዩ ዝብል ጠርጠራ እንተሎ፣ እታ ኣዲኡ ካብቲ ቦታ ብቀጥታ ሕክምናዊ ይግበረላ ልክዕ ከም ዝሓመመት ማለት እዩ ክሳብ እቲ መልሲ ዝዋሃባ ካብቲ መርመራ.  

ካልእ ነገር ዘማልኦ ውን 

በቲ ቯይረስ ዝተለኽፈ መጻምድቲ ኣብቲ ግዜ ሕርሲ ክመጽእ ኣይፍቆዶን እዩ፣ እንከላይ ጥርጣረ እንሕር ተሎ 

ከምኡ ውን በቲ ቯይረስ ዝተለኽፈ መጻምድቲ ካብቲ ዝተወልደ ቆልዓ ክርሕቅ ኣለዎ ክሳብ ሓውዩ ተወሳኪ 2 ማዓልቲ ናጻ ኮይኑዝስምዖ  

ተወሳኺ ውን ቡዙሓት ሕክምናታ ይመክሩ ብዘይካ መጻምድቲ እምበር ካልኦት ኣባላት ስድራ ከምዘይድሊ ኣብ ግዜ ሕርሲ ምኽንያት ነቲ ናይ ምልጋብ ምግዳል. 

ዋላ ውን እታ ኣደ ኮቪዲ19 ይልገባ እምበር፥ ካብቲ ቆልዓ ክትፍለ ኣይካኣልን፣ ብዘይካ እታ ኣደ ኣብ ጸላዊ ዝኾነ ኩነታት ምስ ትህሉ ከምኡ ውን ተወሳኺ ሕክምና ዘድልዮ ኩነታት ማለት እዩ. 

እንድሕር እታ ኣደ ፖስቲቭ ኮይና ተመርሚራ/ጸኒሓ ግን ቡዙህ ሕክምናዊ ሓገዝ ዘየድልዮ እንተኮይኑ. እቲ መልእክቲ ብሕጽር ዝበለ ተቀላጢፋ ገዝኣ ክትከይድ እዩ ዝሓሸ፣ ክትከይድ ከላ ፍልይ ዝበለ ሓበረታ ከመይ ገረ ናይቲ ቆልዓ ጥዕና ዝሕብር ይዋሃባ. 

ዝለገበን ኣደታት ንደቀን ከጥብዋ ኣለወን ግን ኣቀዲመን ጡበን ብማይን ብሳምናን  ክሓዕብኦ ከምዘለወን ቅድሚ ምጥባወን ማለት እዩ፣ እንከላይ ማስኬራ ክገብራ ከምዘለወን፣ ተወሳኺ ኣእዳወን ተማጣጣን ግዜ ብሳምናን ክሕጽባ ከምዘለወን ከምኡ ውን ስፕሪት ክጥቀማ ከምዘለወን. 

ኣገደስቲ ስካኒንግ ካልእ ነገራትን ክቅጽል እዩ፣ 

ናይ ሕርሲ ምድላዋት ካልእ ነገራት ክቓለጽ ይክእል እዩ ከምኡ ውን እቲ ናይ ኣውለድቲ ሳዓታት ብቴለፎን እዩ, ግን እቲ ብጣዕሚ ኣገዳሲ ብጽሖ መሕለሲን ስካኒን ግድን ክግበር እዩ ከምቲ ናይ ቀደሙ, ብዘይካ ናይቲ ምልጋብ ፍርሒ ተዘይኮይኑ. 

ኣብ ኩሉ ሕክምናታት ዑዉት ዝኮነ ናይ ሕርሲ እዩ ዘሎ ከም ቀደሙ፣ ዝኮነ ፍርሒ ኣብ ሕክምና ከይደ ክሓርስ ኣይፍቀደንን እዩ እልካ ከምዘየድሊ እዮም ዝሕብሩ, ግድን እዩ ዝፍቆዶ. 

Relaterede nyheder

መልከፍቲ ደው ተብል ኣፕሊከሽን (App)

10/07/2020
መልከፍቲ ደው ተብል ኣፕሊከሽን ናይ ሓበሬታ (App ኮይና፣ ኩልና ኮይንና ን ናይ ኮቪድ-19 ምልባዕ መልከፍቲ ደው ከነብሎ ትሕግዘና እያ። እዛ […] Læs mere… Læs mere…

ሓድሽ ሓበሬታ ካብ ሚኒስትሪ ወጻኢ ብዛዕባ ናይ መጎዓዝያ ምኽሪ ኣብ ግዜ ኮቪድ-19

08/07/2020
መገሻ ናብ ብዝሕ ዝበላ ሃገራት ተኸፊቱ ኣሎ፣ ኣብ መብዛሕተአን ሃገራት ኤሮፓ (EU/Schengen) ከምኡ ውን ዓዲ እንግሊዝን (UK)። ብሃገር ደረጃ ናይ […] Læs mere… Læs mere…

3ይ ገጽ/ክፋል ምክፋት ናይ ዴንማርክ

08/06/2020
ካብ ሶኑይ ዕለት 8 ሰነ ጀሚሩ ብዙሕ ክፋላት ናይ ዴንማርክ ክክፈት ጀሚሩ ኣሎ ገለ ካብኡ ከኣ፣- ናይ መጻወቲ ማእከላትን፣ መሐንበሲ […] Læs mere… Læs mere…

ዶባት ብኸፊል ክክፈት ክጅምር እዩ፣ ንናይ ወጻኢ ሃገር መገሻታት ግን ኣይነተባብዕን።

29/05/2020
ጹማቕ/ ሓጺር ክፋል ናይ ብዕለት 29 ግንቦት 2020 ዝነበረ ኮምፈረንስ ምስ ቐዳመቲ ምኒስተር ዴንማርክ። ንኹሉ ናይ ወጻኢ ሃገር መገሻታት ክሳብ […] Læs mere… Læs mere…

ኣብዚ ግዜ ናይ ኮሮና መርመራ ክትገብር ምስ እትደሊ፣ ባዕልኻ ግዜ ቆጸራ ክትሕዝ ትኽእል ኢካ ፣ ወላ ውን ምልክታት ናይ ኮሮና ቫይረስ ኣይሃልኻ።

19/05/2020
ሕጂ ናይ ኮሮና ቫይረስ መርመራ ንኽትገብር ካብ ሓኪምካ መሕለፊ ፍቃድ ኣየድልየካን እዩ። ካብዛ ሰሙን እዚኣ ጀሚሩ ኩሉ ርእሱ ዝኽእል/እኹል ሰብ […] Læs mere… Læs mere…

መንግስታውያን መራሕቲ ኣካላት ዘውጽእዎ ሓድሽ ናይ ምክልኽል ውጥን ብዛዕባ መርመራን ምስ ዝተለኽፈ ዜጋ ጥቡቕ ርክብ ጌርካ ንዝተለከሙ ሰባት ትረኽበሉ ሜላን ዝምልከት።

13/05/2020
ጽሟቅ ትሕዝቶ ብ ዕለት 12 ግንቦት ዝነበረ ህጹጽ ኮንፈረንስ ምስ ቀዳመይቲ ሚኒስተር። ዴንማርክ ኣቀዲማ ብዝዓበየ መልክዑ ዝጀመረቶ ናይ ኮቪድ 19 […] Læs mere… Læs mere…

ቦርድ ጸጥታ ኣንጻር ኣብ ገዛ ዝተዳለወ መሸፈን-ኣፍ የጠንቅቕ

12/05/2020
ገለ ውልቃውያን ባዕላቶም መሸፈን-ኣፍ ክሰፍዩ ወይ ክኣልሙ ጀሚሮም ኣለው። ግን ኣብ ገዛ ዝስፈወይ ዝእለም መሸፈን-ኣፍ፥ ዘየተኣማምን ውሕስነት ዘይህብን ክኸውን ይኽእል እዩ። እዚ ዘየተኣማምን ኩነት ዝፍጠር፥ ሓደ ሰብ እዚ መሸፈኒ ስለ ዝገበረ ዝከላኸለሉ ኮይኑ ስለ ዝስምዖ፥ ኣብ ጽሬትን ማሕበራዊ ምርሕሓቕን ኣተዅሮ የጕድል። ግን እዚ ኣብ ገዛ ዝተዳለወ መሸፈን-ኣፍ፥ኣንጻር ኮቪድ 19: ዘይከላኸል ክኸውን ይኽእል እዩ። እቲ ንጣራዊ ቫይረስ ክሰትኵ ተኽእሎ ስለ ዘሎ። ኣንጻር ሕማም እንጥቀመሉ ቀረብ ከም መሸፈን-ኣፍ ዝኣመሰለ፥ ሕማም ንኽገትእ ዝተፈላለዩተክኒካዊ ረቛሒታት ዘማልኤ ክኸውን ኣለዎ። ከም ተጠቃሚ ንኣብነት፥ መሸፈን-ገጽ/ማስኬራግሉጽ ዝኾነ ”CE-mærke”ዝብል ምልክት ዘለዎ: ንውልቃዊ መከላኸሊ ዝጠቅም ክኸውን: ፍሉይ ኣድህቦ ክንገብረሉ ይግባእ። ኣብ ገዛ ዝተሰርሔ፥ ሕጋዊ ጠለባት ዘየማልእ መከላኸሊ ነገራት፥ ንመሸጣ ምውዓል ብጥብቂክልኩል እዩ።   ቦርድ ጸጥታ፥ ኩሉ ሰብ ንቅጥዕታት ህዝባዊ ጥዕና፥ ማሕበራዊ ምርሕሓቕን፥ ጽሬትን ዝኣመሰሉ፥መሰረታውያን ኣንጻር ኮቪድ-19 ምኳኖም ኣሚኑ፥ ብጥብቂ ከተግብሮም የማሕጽን። ንዝያዳ ሓበሬታ ኣብዚ ተዓዘብ፥https://www.sik.dk/erhverv/produkter/personlige-vaernemidler/vejledninger-forbindelse-corona-covid-19/hjemmestrikkede-masker-giver-formentlig-ikke-beskyttelse# https://www.dr.dk/nyheder/indland/styrelse-hjemmestrikkede-og-hjemmesyede-masker-giver-falsk-beskyttelse Læs mere…

ካልኣይ መድረኽ/ክፋል ምኽፋት ደንማርክ ጀሚሩ ኣሎ

07/05/2020
ጹማቅ ጸብጻብ ናይ ብዕለት 7 ግንቦት ዝተኻየደ ህጹጽ ኮንፈረንስ ምስ ቀዳመይቲ ሚኒስተር Mette Frederiksen ዴንማርካውያን ሰበ-ስልጣን ዝሃብዎ ምኽሪ (ኣብ ግብሪ […] Læs mere… Læs mere…

ናይ ጥዕና ቦርድ ማእከል ኣብ ልዕሊ እቶም ንሕማም ብቀሊሉ ተቃላዕቲ ወይ ተጠቃዕቲ/ ናይ ጸገም ግሩብ ኢሎም ዝጽውዑ መግለጼኡ ቀይሩ።

06/05/2020
ድሕሪ ዝተናውሐ መጽናዕቲ፣ ናይ ጥዕና ቦርድ ማእከል ሰፊሕን ልክዓዊን ዝኾነ መግለጺ ኣውጺኡ ኣሎ፣ ብዛዕባ እቶም ንሕማም ብቀሊሉ ተቃላዕቲ/ ተጠቃዕቲ ዝኾኑ […] Læs mere… Læs mere…

ኣብዚ እዋን እዚ ጸረ ናይ ነድሪ ሳንቡእ ክታበት ክጅመር እዩ፣ ነቶም ንሕማም ዝተቃልዑ ግሩብ

04/05/2020
እቶም ኣዝዮም ንዕቱብ ሕማም ቅሉዓት ኣብ ናይ መልከፍቲ ኮቪድ19, ኣብዚ ግዜ እዚ ናብ ናቶም ሓኪም ክሓልፉን ነጻ ክታበት ናይ ጸረ […] Læs mere… Læs mere…

Vær med til at sikre
et ligeværdigt Danmark
– for alle!

Sammen styrker vi minoritetsetniske danskeres
muligheder, stemmer og samfundsdeltagelseHvert eneste medlemskab og donation styrker Mino Danmarks legitimitet og eksistensberettigelse.

Det gør en forskel og styrker foreningens muligheder for at lykkes med at skabe et lige samfund, uanset etnisk baggrund.

Hvert eneste medlemskab og donation styrker Mino Danmarks legitimitet og eksistensberettigelse.

Det gør en forskel og styrker foreningens muligheder for at lykkes med at skabe et lige samfund, uanset etnisk baggrund.