Mino Danmark har løbende aktiviteter og projekter,
der giver plads til minoritetsetniske unges stemmer og rolle i samfundet.

MINORITY TALKS

Minimum fire gange om året afholder Mino Danmark de populære debatarrangementer ’Minority Talks’ på Københavns Hovedbibliotek. Debatterne har til formål at belyse forskellige aspekter og temaer i forbindelse med minoriteten i Danmark.

LÆS MERE

CHAPTERS

Mino Chapters er et netværk af og til minoritetsetniske studerende på videregående uddannelser. Netværket har til formål at styrke dine kompetencer og trivsel som studerende. 

LÆS MERE

MINORITY BUSINESS HACKATHON

Hvordan bryder vi barrieren mellem danske virksomheder og de mangfoldige ansøgere?
LÆS MERE

UNG FORBINDELSE

Ung Forbindelse er Mino Danmarks ungdomsinitiativ, der består af en gruppe engagerede unge mennesker i alderen 15-25, der ønsker at skabe en forskel i samfundet.

LÆS MERE

FORDOMSFULDE DIPLOMATER

Fordomsfulde Diplomater engagerer unge i dialog om, hvad det vil sige at være ung med jødisk eller muslimsk baggrund i Danmark.

LÆS MERE

CAMP MINO #RF18

 Mino Danmark vil vi gerne udfordre områder, hvor der er stilstand. 1 uge om året, bliver Roskilde til Danmarks 4. største by, fordi unge fra hele landet mødes om god musik, og det der hører med.

LÆS MERE

ØKOSYSTEMET

Mino Økosystem er et netværk for og af minoritetsdanskere, som arbejder for at flere minoritetsdanskere ender i deres drømmejob. Netværket støtter minoritetsdanskere helt fra folkeskolen til pension gennem kompetencestyrkende aktiviteter, rollemodeller og stærke relationer til arbejdsmarkedet.

LÆS MERE

MINO HØJSKOLE

Mino Danmark arbejder på at udvikle en højskole, der sætter fokus på minoritetsetniske og majoritetsetniskeforhold i Danmark. Højskolen vil lægge vægt på et mangfoldigt dansk samfund forankret i demokrati, ligeværd og ytringsfrihed for alle uanset herkomst.

LÆS MERE

VIDEN OG VÆRKTØJER

Læs om etniske minoriteter i Danmark. Vi har samlet en række dokumenter omkring X, Y og Z

LÆS MERE