Fordomsfulde Diplomater

“Fordomsfulde Diplomater” engagerer unge i dialog om, hvad det vil sige at være ung med etnisk minoritetsbaggrund i Danmark.

Formålet med “Fordomsfulde Diplomater” er at fremme gensidig forståelse og få gang i dialogen om diskrimination blandt københavnske unge, og derigennem nuancere forskellige forestillinger om hinanden – jøder, muslimer og andre danskere i mellem. Via forskellige dialogøvelser arbejder de på at nedbryde fordomme, modvirke diskrimination og fremme gensidig forståelse og nuancere forestillingerne om de to religioner og om minoriteter i Danmark. Ambassadørerne tilbyder dialogworkshops på ungdomsuddannelser og erhvervsskoler i hele København.

Korpset af ambassadører består af 6 unge med jødisk baggrund og 6 unge med muslimsk baggrund, der har alle har gennemgået en særlig træning i at engagere unge i dialog. Korpset er etableret af Københavns Kommune i samarbejde med MINO Danmark og Det Jødiske Samfund i Danmark, under Stemplet.

Varighed: 3 timer
Målgruppe: Ungdomsuddannelser, erhvervsskoler m.m.
Deltagerantal: min. 15 / max. 50 deltagere. De kommer ud i teams af 2-4 dialogambassadører.
Lokalekrav: Stole til deltagerne
Udstyr: Ingen krav
Kontaktperson: Anne Nybo, anne.nybo@sof.kk.dk, Mobil: 20 47 21 03,
Bestilling: Klik her for at bestille

Gå tilbage