Med Mino På Roskilde

I Mino Danmark vil vi gerne udfordre områder, hvor der er stilstand. 1 uge om året, bliver Roskilde til Danmarks 4. største by, fordi unge fra hele landet mødes om god musik, og det der hører med. Derimod er der en klar underrepræsentation af unge med Minoritetsbaggrund. Det vil vi gerne udfordre, og rykke ved. Derfor deltager vi hvert år på Roskilde Festival, med Camp Mino.

Unge skal kunne omgås og være sociale på tværs af kulturelle skel, og stadig have en god oplevelse med hinanden.

Aida Ammary

Gå tilbage