fbpx

Fællesskaber

Mino Ung

Mino Ung er lokale fællesskaber, der arbejder for at styrke minoritetsetniske danskeres stemmer og muligheder i Danmark. Hos Mino Ung har alle unge i alderen 15 til 29 mulighed for at realisere egne idéer, iværksætte aktiviteter, opbygge netværk og arbejde sammen om at finde løsninger på udfordringer, minoritetsetniske unge møder i deres hverdag. 

I dag findes Mino Ung Aarhus og Mino Ung København. Målet er, at unge over hele landet kan starte egne lokale Mino Ung foreninger.

Mino Students

Mino Students er et online-fællesskab for minoritetsetniske unge på videregående uddannelser, der giver minoritetsetniske studerende mulighed for at styrke deres akademiske faglighed, sociale engagement og karrierenetværk. Mino Students har i dag 280 medlemmer, der dagligt udveksler faglig viden, erfaringer og slår studiejobs op. 

Du finder Mino Students på Mino Danmarks facebookside under fanen ”Grupper”, hvor du kan blive medlem.

Mino Alumni

Flere undersøgelser og statistikker viser, at unge færdiguddannede minoritetsetniske danskere i dag, skal søge arbejde i dobbelt så lang tid mere end andre grupper, inden de kommer i beskæftigelse og de skal sende mellem 23 % og 62 % procent flere ansøgninger, inden de bliver kaldt til en samtale, og samtidig har de sværere ved at bryde glasloftet på arbejdsmarkedet.  
Mellem 70 % og 80 % af alle jobs aldrig bliver slået op, men bliver besat gennem rekruttering via netværk. Det har store konsekvenser for de færdiguddannede unge, der har svage netværk på arbejdsmarkedet. 

Mino Alumni er et online-netværk af mere end 500 færdiguddannede minoritetsetniske unge, som udveksler erfaringer og netværk samt støtter og rådgiver hinanden i forhold til de udfordringer færdiguddannede minoritetsetniske unge møder på arbejdsmarkedet. 

Find Mino Alumni på Mino Danmarks facebookside under fanen ”Grupper”, hvor du kan blive en del af netværket.

Støt minoriteten

Vær med til at skabe flere handlemuligheder for
minoritetsetniske danskere. Tak fordi du vil være med!Hvert eneste medlemskab og donation styrker Mino Danmarks legitimitet og eksistensberettigelse.

Det gør en forskel og styrker foreningens muligheder for at lykkes med at skabe et lige samfund, uanset etnisk baggrund.

Hvert eneste medlemskab og donation styrker Mino Danmarks legitimitet og eksistensberettigelse.

Det gør en forskel og styrker foreningens muligheder for at lykkes med at skabe et lige samfund, uanset etnisk baggrund.