fbpx

FAQ

Her på siden kan du se nogle af de mest stillede spørgsmål til Mino Danmark.

HVEM ER MINO?

Mino Danmark er en handletank, der centrerer sig omkring minoriteter i Danmark. Mino Danmark arbejder for et samfund med engagerede og ligestillede minoritetsborgere. Vores arbejde er primært kanaliseret igennem viden, dialog og deltagelse, og vores vision er at være det fællesskab, vi ønsker for samfundet

HVORFOR HAR VI BRUG FOR MINO I DANMARK?

I Danmark er der ingen institutioner, der i bred forstand varetager minoriteternes interesser, ud fra en samfundsbærende kontekst. Ligesom vi har Ældresagen for seniorerne, KVINFO for ligestillingsarbejdet mellem kønnene, Grænseforeningen for det Danske Mindretal i Tyskland og det Danske Handicap Forbund for borgere med kognitive og psykiske handicap, søger Mino Danmark at skabe et rum for minoriteter i Danmark.

HVORDAN FORHOLDER MINO DANMARK SIG TIL INTERNATIONAL POLITIK?

Vi arbejder udelukkende med minoritetsspørgsmål i en dansk kontekst. Dvs. at selvom man som individ med en dobbeltkulturel baggrund godt kan have interesser i andre landes politiske og samfundsmæssige forhold og udfordringer, så arbejder Mino Danmark kun for at styrke samfundet i Danmark ud fra danske forhold alene.

ER MINO EN POLITISK ORGANISATION?

Nej, Mino Danmark er ikke en politisk organisation. Mino Danmark ønsker at samarbejde tværs over den politiske scene uden tilknytning til bestemte politiske partier eller personer. Mino Danmark arbejder i vid udstrækning neutralt i forhold til politisk tilknytning, og støtter op om det frie, demokratiske samfund, der befinder sig i Danmark. Når Mino Danmark retter henvendelse til fx politikere på Christiansborg, prioriterer vi, i så vid udstrækning som muligt, at alle partier modtager den samme henvendelse.

HVOR KOMMER PENGENE FRA?

I Mino Danmark får vi penge fire steder fra: medlemmer, kollektive medlemmer, donorer samt betalte ydelser, fx. i forbindelse med foredragsvirksomhed. Mino Danmark vil altid inden maj i et givent kalenderår, offentliggøre regnskaber, fulgt op af en årsberetning, iht. det foregående år.

HVAD GÅR PENGENE TIL?

Sådan brugte vi pengene i 2016:

2016 som er Mino Danmarks første leveår, er endnu ikke opgjort, men offentliggøres senest ultimo april, iht. dansk lovgivning. Opdatering følger.

KAN JEG BOOKE ET OPLÆG HOS MINO?

Du kan godt booke et oplæg hos os. Vores overordnede tema for oplæggene er naturligvis indenfor minoritetsspørgsmålet. Alt efter tid, sted og tema, kan vi skræddersy vores oplæg til netop din institution. Vil du have mere info eller er interesseret i at booke os til et oplæg, kan du kontakte vores kommunikations-og eventansvarlige, Aida Ammary, der tager imod din henvendelse med et smil. Du kan kontakte hende direkte på aida@mino.dk eller på tlf. 71 99 31 60.

KAN JEG BLIVE FRIVILLIG FOR MINO?

I Mino har vi altid brug for flere hænder, stemmer og meninger, og du er derfor meget velkommen til at være frivillig hos os. Kontakt vores frivilligkoordinator, Fahad Saeed, på fahad@mino.dk, der glæder sig til at fortælle dig mere om Mino Danmarks frivilligindsats! Læs mere om vores frivillighed her.

HVORDAN BLIVER JEG MEDLEM?

Du kan blive medlem af Mino Danmark igennem en månedlig, kvartalsmæssig eller årlig donation. Er du under 30, betaler du kun 200,- kroner om året. Er du over 30, betaler du kun 400,- kroner om året. Du kan tilmelde dig enten igennem MobilePay eller Dankort. Du finder vores online indmeldelse her.

KAN JEG STØTTE, UDEN AT VÆRE MEDLEM?”

Ja, det kan du godt. Ønsker du at yde et bidrag til Mino Danmarks arbejde, uden at være medlem, så gøres dette via en almindelig bankoverførsel. Har du uddybende spørgsmål, så er du meget velkommen til at kontakte Minos projektansvarlige, Niddal El-Jabri på niddal@mino.dk eller 606 101 26.

Reg: 6180 Konto: 0010912210

Støt minoriteten

Vær med til at skabe flere handlemuligheder for
minoritetsetniske danskere. Tak fordi du vil være med!Hvert eneste medlemskab og donation styrker Mino Danmarks legitimitet og eksistensberettigelse.

Det gør en forskel og styrker foreningens muligheder for at lykkes med at skabe et lige samfund, uanset etnisk baggrund.

Hvert eneste medlemskab og donation styrker Mino Danmarks legitimitet og eksistensberettigelse.

Det gør en forskel og styrker foreningens muligheder for at lykkes med at skabe et lige samfund, uanset etnisk baggrund.