fbpx

Kandidater for mangfoldighed

Find kandidater til kommunalvalget og regionsrådsvalget 2021, der aktivt vil bakke op om og kæmpe for et samfund uden racisme og diskrimination.

Vi ønsker, at Mino Danmarks politiske mærkesager og overordnede vision bliver prioriteret. Derfor vil vi gerne samarbejde særligt med de kandidater og senere valgte politikere, som vil bakke op dem – uagtet partifarve. Kandidaterne i oversigten her på siden har forpligtet sig på at tage vores mærkesager og visioner med i valgkampen, kæmpe for dem og prøve at realisere dem, hvis de bliver valgt til byrådene eller regionsrådene. Vi opdaterer løbende oversigten over kandidater til kommunalvalget og regionsrådsvalget 2021. Hvis du er kandidat og ønsker at være med, så skriv til matthew@mino.dk.

Du kan læse mere om Mino Danmarks politiske visioner og mærkesager i vores politiske papir. Du kan også hente vores uddybede politiske inspirationspapir, hvor du finder både mærkesager, begrebsafklaringer og eksempler. Læs mere om Mino Danmarks øvrige indsatser til kommunal- og regionsrådsvalget på mino.dk/valg.

Kommunalvalg 2021

Aalborg

Jes Lunde

Radikale venstre

Jeg er 100% enig i, at kampen for ligeværd og mangfoldighed er en meget vigtig sag. Alle skal kunne leve det liv, de ønsker. I Aalborg Kommune har vi lige indgået en budgetaftale, hvor Radikale Venstre fik afsat penge til en forundersøgelse for etablering af et “Mangfoldighedshus” med det formål at forbedre inklusion af LGBT+personer og andre minoritetsgrupper. Det skal der følges op på i det kommende byråd.

Læs mere om Jens her.

Per Clausen

Enhedslisten

Jeg arbejder aktivt for, at sikre, at Aalborg Kommunes indsats for at sikre mangfoldighed i Aalborg Kommune følges op af konkrete initiativer for at bekæmpe racisme og diskrimination – og at dette indgår i den handleplan for et mangfoldigt Aalborg, som det er besluttet at udarbejde. Som et led i dette arbejder jeg for, at der sikres et tilbud om rådgivning og støtte til borgere, som udsættes for diskrimination, krænkelser og racisme. Jeg arbejder også for at sikre at offentligt ansatte med borgerkontakt får kurser i ligestilling og mangfoldighed. Mange af disse ting arbejdes der allerede med i Aalborg Kommune, men jeg vil  fortsat følge op i forhold til dette.

Læs mere om Per her.

Heide Holler

radikale venstre

Jeg vil gerne støtte op om Mino Danmarks mærkesager. Konkret vil jeg arbejde for, at Aalborg Kommune får oprettet et Mangfoldighedens Hus, som skal samle en række tilbud til borgerne, som arbejder for en mere mangfoldig kommune. Byrådet har netop afsat 200.000 kr. til en forundersøgelse af mulighederne og jeg vil arbejde for, at der arbejdes videre med dette tiltag, når undersøgelsen ligger klar.

Læs mere om Heidi her.

Rosa Sulaiman

socialdemokratiet

Jeg stiller op til kommunalvalget, fordi jeg vil kæmpe for inklusion af alle i vores samfund. Vores kommune skal afspejle flere borgere, og den udvikling skal partierne også tage del i. Derfor støtter jeg op om de mærkesager, Mino arbejder ud fra. Som borger med minoritetsbaggrund har jeg ofte selv mærket, at der stadig er mange dele af bybilledet, arbejdspladser, i kultur- og foreningsliv, hvor vi er dårligt repræsenteret. På den måde kommer politiske beslutninger langt væk fra menneskers hverdag, og særligt derfor er det vigtigt at vi bruger vores stemmer! Da jeg skulle stemme første gang, var der ikke nogen kandidat, jeg synes, jeg så mig selv i. Jeg tror på, at alle kan bidrage med noget, og derfor vil jeg insistere på sociale fællesskaber og fælles forpligtelser tidligt! Alle skal have en plads i vores kommune, for det er når vi mødes på kryds og tværs at fællesskabet opstår og der sker en god integration. 

Læs mere om Rosa her.

Jane Østergaard

SF

Jeg ønsker mig et samfund, hvor alle føler sig accepteret og inkluderet, uanset hvilken etnisk, seksuel eller økonomisk minoritet de tilhører. Det er en helt naturlig del af SF´s dna at arbejde for ligeværd, inklusion og solidaritet og derfor vil jeg uden tøven arbejde for Mino Danmarks mærkesager, såfremt jeg bliver valgt til Byrådet i Aalborg.

Læs mere om Jane her.

Daniel Nyboe Andersen

Radikale venstre

Mangfoldighed og ligeværdighed er en af mine vigtigste mærkesager og en af grundene til, at jeg er medlem af Radikale Venstre. I det kommende byråd vil jeg arbejde for Mino Danmarks mærkesager. Vi skal altid have en opdateret handleplan for antiracisme og bekæmpelse af diskrimination. Vi skal udbrede kurser om mangfoldighed for offentligt ansatte med borgerkontakt. Og selvfølgelig skal kommunen tilbyde gratis hjælp til dem, der oplever diskrimination, krænkelser og racisme. Jeg har tidligere talt ved adskillige demonstrationer for mangfoldighed og imod racisme, ligesom jeg har stillet mange forslag for at forbedre integration og modvirke diskrimination. Det vil jeg gøre igen, hvis jeg bliver valgt til byrådet.

Læs mere om Daniel her.

Nuuradiin Hussein

Socialdemokratiet

Jeg har længe arbejdet for at gøre Aalborg til en åben og inkluderende by med plads til minoritetsgrupperne. Vi er nået langt, men vi er et stykke væk fra målet. Vi har stadigvæk mange som har svært ved at komme i betragtning til jobsamtaler og gøre brug af deres kompetencer – en del føler sig fortsat ikke accepteret og oplever diskriminerende udtalelser i det offentlige rum. Aalborg kommune skal indfri sin egen målsætning om at have ansatte som afspejler Aalborgs borgere – der er vi også langt bagud. Kampen for et multikulturelt Aalborg er blot lige begyndt, men jeg tror på at målet er realistisk – den kamp vil jeg sætte mig i spidsen for. Andet har vi ikke råd til – det skylder vi vores børn og børnebørn. 

Læs mere om Nuuradiin her.

Aarhus

Katrine Skov-Hansen

Alternativet

I Aarhus kommune har vi problemer med racisme. Vi har for nylig set eksempler på vores folkeskoler, hvor børn råber racistiske bemærkninger til hinanden og eksluderer klassekammerater på baggrund af etnicitet. Det SKAL vi have gjort noget ved – for oftest kommer disse racistiske opførelser hjemmefra. Derfor er jeg meget begejstret for Mino Danmarks mærkesager. Vi skal have en handleplan som redegør for problemets omfang og som indeholder initiativer, der skal bekæmpe racisme. Og så skal vi have efteruddannet vores offentlige ansatte – især lærere, i hvordan man tackler og forebygger racisme og diskrimination. Aarhus skal være en mangfoldig kommune med plads til alle.

Læs mere om Katrine her.

Mahad Yussuf

Radikale venstre

Jeg synes Mino Danmark er en stærk stemme i den offentlige debat, som fremmer minoritetsetniske borgeres muligheder i Danmark. Som byrådsmedlem har jeg i de sidste 4 år arbejdet intenst for at minoritetsetniske borgere i Aarhus i højere grad kunne opnå større repræsentation og lighed i samfundet. Jeg ønsker et samfund, hvor minoriteters livskvalitet øges og det opnår vi igennem større ligestilling i alle dele af samfundet. Som kandidat til kommunalvalget 2021 er en mine primære mærkesager, at vi får et inkluderende og retfærdigt samfund, hvor det ikke er ens etnicitet eller navn der står i vejen for at kunne realisere sin drøm.

Læs mere om Mahad her.

Mads Rundstrøm

Radikale venstre

For mig er det utroligt vigtigt at Aarhus er en by med plads til alle uanset etnicitet, køn, seksualitet etc. derfor kan jeg kun bakke op om at vi får lavet handlingsplan mod diskrimination hurtigst muligt med input fra Mino og andre gode organisationer der kæmper mod diskrimination i vores samfund. 

Efteruddannelse af offentlige ansatte er naturligvis vigtigt. Vores ansatte skal selvfølgelig være så godt klædt på til de opgaver og udfordringer de møder i deres hverdag. 

Aarhus skal i min optik være en mangfoldig bt med plads til alle. Rom blev ikke bygget på én dag, men jeg er sikker på at vi kan nå langt i den kommende byrådsperiode hvis vi giver den en ekstra skalle. 

Læs mere om Mads her.

Laura Bryhl

Enhedslisten

Der er brug for både ekstra fokus og konkrete tiltag for at gøre Aarhus til en bedre kommune at være, bo og leve i uden racisme og diskrimination. Her er det vigtigt for mig, at eksempelvis udformningen af en handleplan for antiracisme og bekæmpelse af diskrimination sker i samarbejde med de organisationer, bevægelser og foreninger i Aarhus, der har en særlig viden og erfaring. 

Læs mere om Laura her.

Jacob Bundsgaard

socialdemokratiet

Som borgmester for hele Aarhus er det en altoverskyggende ambition for mig at sikre en by, hvor der er plads til alle og mulighed for at realisere sine drømme – uanset hvem man er og hvor man kommer fra. Derfor håber jeg også, at rekordmange unge vil involvere sig og gøre deres stemme gældende – for hvis ikke man går ned og bruger sin stemme, er det nogle andre, der ender med at bestemme, hvilke politikere der skal sætte retningen. Den diskrimination, der findes i Aarhus, skal vi slå hårdt ned på – og valget er en mulighed for at blive hørt og være med til at sikre, at alle dem, der vil Aarhus, føler sig som en ligeværdig del af det mangfoldige fællesskab, som Aarhus er.

Læs mere om Jacob her.
Facebook. Instagram.

Rabih Azad-Ahmad

radikale venstre

I Aarhus kommune oplever minoritetspersoner stadig diskrimination på arbejdsmarkedet og uddannelsesinstitutionerne, i nattelivet og hverdagen. Det kan vi ikke acceptere. Vi skal slå hårdt ned på diskrimination – det kræver handling, ikke kun nationalt, men også lokalt. Aarhus skal være en kommune, hvor det at have minoritetsbaggrund ikke er en hindring for et godt liv. Med inspiration fra Mino Danmark og en række civilsamfundsorganisationer, vil jeg derfor arbejde aktivt for, at vi får nedsat en lokal handleplan mod diskrimination. Aarhus skal være en mangfoldig kommune, med lige muligheder for alle.

Læs mere om Rabih her.
Facebook. Instagram.

Fredensborg

Soma Mayel

radikale venstre

Jeg har boet i Fredensborg Kommune siden 2007 og har hver gang der har været kommunalvalg savnet at kunne spejle mig i en kandidat, der ligner mig selv og som jeg kan se repræsenterer min stemme. Der mangler både unge mennesker i lokalpolitik (gennemsnitsalderen er 57 år), og der mangler etniske minoriterer. Jeg vil gerne være med til at forme min kommune og trække det i en mere bæredygtig retning! Så jeg håber, at du vil overveje at stemme på mig, hvis du bor i Nivå, Kokkedal, Humlebæk eller Fredensborg.

Læs mere om Soma her.

Hedensted

Mikael Mogensen

enhedslisten

Hvis jeg kommer ind i byrådet i Hedensted kommune vil jeg meget gerne stille de tre forslag om handlingsplan, kurser og gratis psykologhjælp, fordi de ligger i fin forlængelse af vores politik. Vi har ikke ret mange nye flygtninge i Hedensted, men har tidligere modtaget en del bosniere. Aktuelt har vi problemer med diskrimination af borgere i jobcenteret, og vi har netop talt om, hvorvidt et kursus i mangfoldighed kunne bryde med den eksisterende kultur blandt medarbejdere og ledelse. Tilbud om gratis psykologihjælp er et punkt, vi i forvejen har på vores partiprogram.

Læs mere om Mikael her.

Herlev

Kaloua Digbeu-Larsen

radikale venstre

Lokalt i Herlev ønsker jeg at styrke kampen mod racisme og diskrimination ved konkret at iværksætte folkeoplysende kampagner og initiativer, der fremmer ligestilling af borgere med minoritetsbaggrund. Kommunen kan gå forrest ved fx at etablere en ligestillings-taskforce, der vejleder og hjælper lokale kræfter og virksomheder med at arbejde med ligestilling. Byrådet kan stå i spidsen for en årlig ligestillings-og antiracisme pris, der gives til en virksomhed, som har gjort ekstra for fx at ansætte borgere med minoritetsbaggrund. 

Læs mere om Kaloua her.

Hjørring

Gry Bruun Nielsen

radikale venstre

Mangfoldigheden er helt essentielt for et samfund med nuancer og udvikling. På min facebookside har jeg lavet et opslag omkring mangfoldighed, blot oversat til “tomatsk”. Der er brug for at vi alle byder ind med hver vores kompetencer og at vi i fællesskab holder hånden under dem, som har brug for det. I Hjørring kommune har vi allerede nu sikret:
– Gratis psykologhjælp til 15-25 årige.
– En afdeling af headspace (12-25 år).
– Angstbehandling for skoleelever (cool kids).
Derudover vil jeg kæmpe for at vi får oprettet en række opgaveudvalg, som kan være med til at kvalificere byrådsbeslutninger. Jeg vil arbejde målrettet for at disse udvalg udviser ligeså høj grad af diversitet, som kommunen i sin helhed. Slutteligt vil jeg presse på i forhold til at vi får udarbejdet en handleplan for området.

Læs mere om Gry her.

København

Fatima Hachem Ladefoged

socialdemokratiet

Jeg har mærket på egen krop, hvordan intolerance overfor forskellighed kan manifestere sig i hverdagen. F.eks. blev jeg bedt om at skride hjem eller tale dansk som 12-årig, da jeg en eftermiddag på vej hjem i bussen fra skole, talte arabisk med min søster. Som enkeltperson kan det være utrolig svært at sige fra. Derfor skal kommunen insistere på at ligestilling og mangfoldighed er en styrke i byen og at forskelsbehandling og racisme aldrig tolereres. Her vil jeg bl.a. arbejde for, at vi laver en handlingsplan med konkrete pejlemærker til øget mangfoldighed og vejledning til, hvordan offentligt ansatte kan håndtere racisme. Det kan være i forbindelse med en ansættelsessamtale, en situation i bussen eller i vores børn og unges institutioner, hvor alle skal føle sig ligeværdigt behandlet.

Læs mere om Fatima her.
Facebook.

Christopher Røhl Andersen

radikale venstre

Ingen mennesker er ens. Gudskelov. Vi skal værne om forskellighed og stoppe bevidst og ubevidst racisme. Det har jeg arbejdet for som integrationsordfører for Radikale Venstre de sidste fire år. Her har jeg bl.a. sikret støtte til Mino Danmark og Sabaah. Vi har mange gode enkelte initiativer, men efter valget, vil jeg være med til at tage initiativ til en samlet handleplan for mangfoldighed, som vi også tidligere har haft i København.

Læs mere om Christopher her.
Facebook.

Yildiz Akdogan

Socialdemokratiet

Først tak til Mino Danmark for at bringe mangfoldighedsdagsordenen og diversitetspolitikken på banen. Den er enormt vigtigt og nødvendigt for et lige og retfærdigt samfund. Selv om vi i vores veludviklede demokrati bør tage for givet, at der er lige muligheder og rettigheder for alle borgere, så sker der desværre åbenlys diskrimination mod minoriteter, hvad enten det er eksempelvis grundet deres hudfarve, handikap eller køn. Derfor byder jeg Mino Danmarks tre mærkesager velkommen. I mine øjne haster det især med en handleplan for antiracisme og bekæmpelse af diskrimination. Jeg vil gøre mit til at løfte denne dagsorden samt de to andre punkter ind til borgerrepræsentationen. Herudover vil jeg også aktivt arbejde for en mere åben politik ift. repræsentation af medarbejdere i kommunen. Det vil være godt, hvis Københavns Kommune afspejlede byens mangfoldighed også ift. medarbejdere.

Læs mere om Yildiz her.

Jino Victoria Doabi

radikale venstre

Som minoritetskvinde, så har jeg oplevet diskrimination på egen krop. Jeg mener, at Københavns Kommune har et ansvar, når det gælder bekæmpelse af diskrimination. Det kan ikke være rigtigt, at vi som samfund får tudet ørerne fulde med at blive en del af fællesskabet, mens vi samtidigt bliver afvist ved døren, når vi banker på. Derfor foreslår jeg, at der skal være handleplan for diskrimination og sanktionere den slags adfærd. Samtidigt vil jeg kæmpe for, at alle uanset baggrund føler sig lige. Også når det gælder ansøgninger til arbejdsmarkedet. Derfor er vi i højere grad nødsaget til at samarbejde mellem kommune og erhvervslivet, så vi sammen kan skabe diversitet på arbejdspladser. 

Læs mere om Jino her.
Facebook.

Mikkel Skovgaard Hansen

enhedslisten

Noget af det vigtigste for mig er kampen for, at alle københavnere har lige muligheder – uanset deres køn, etnicitet, seksualitet, ophav, religion og kropslige forudsætninger. Jeg ønsker et samfund, hvor ingen begrænses af normer, strukturer og diskriminerende lovgivning. Hvor du ikke bliver råbt ad på gaden, fordi du skiller sig ud. Hvor du ikke skal sende mange flere jobansøgninger, fordi dit navn klinger mellemøstligt. Og hvor du ikke skal frygte at din bolig bliver revet ned, fordi dine forældre ikke er født i Danmark. Et samfund er ikke retfærdigt, hvis ikke alle har lige adgang til at leve et godt og meningsfuldt liv.

Læs mere om Mikkel her.

Kashif Ahmad

radikale venstre

Vi skal handle, ikke blot tale. Racisme og diskrimination har været kendte faktorer i alt for mange år. Politikere har talt og debatteret år efter år, men sjældent handlet konkret, konsekvent og resultatorienteret. Jeg har alle mine år som politisk aktiv, arbejdet for et samfund, hvor alle individer føler sig lige, værdifulde og inkluderet på tværs kultur, etnicitet, tro, køn og seksualitet. Jeg ønsker et samfund, hvor mangfoldighed omfavnes som en gevinst for København og københavnere. Et samfund uden racisme og diskrimination, hvor alle kan udfolde sig, som de er. Det gælder uanset etnicitet, hudfarve, seksualitet, eller køn. Men det er tid til at handle og vi skal have modet til at sætte ind. Jeg vil arbejde for en konkret handleplan, baseret på evidens og opfølgning, og med muligheder for konsekvenser og sanktioner. Flere målrettede kurser for ansatte med borgerkontakt, herunder lærere, pædagoger, frontpersonale mm. Sidst men ikke mindst, skal mennesker udsat for racisme og diskrimination, tilbydes gratis hjælp og opfølgning, så de ikke lider under minoritetsstress, eller andre mentale helbredsmæssige udfordringer.  

Læs mere om Kashif her.
Facebook.

Maria Sofie Petersen

Enhedslisten

At mennesker i København oplever diskrimination i arbejdslivet og i det offentlige rum er fuldstændigt uacceptabelt. Alt for mange københavnere nægter at der findes racisme og der er det vigtigt, at vi oplyser om det, så dem der ikke ser det grundet et hvidt privilegium åbner øjne og ser hvad deres medkøbenhavnere bliver udsat for. Vi ser i undersøgelserne lavet af Aydin Soei hvor voldsomt dårligt synet er på minoritetskøbenhavnere og det skal vi tage et opgør med, og det kan undersøgelser som disse være med til. Desuden skal vi lave en særlig indsats for de mennesker der oplever diskrimination, det kan være en virkelig hård oplevelse og derfor er det vigtig, at vi tilbyder terapi og psykologbehandling med særligt fokus på de oplevelser, så vi sikrer at folk føler sig mødt og at det at skulle søge hjælp ikke fører til yderligere traumer. Derudover mener jeg at vi skal anonymisere jobansøgere, så ingen bliver fravalgt pga. lyden af deres navn.

Læs mere om Maria Sofie her.

Mikkel Bahl

klimapartiet Momentum

Jeg bakker op om Mino Danmarks mærkesager. Mangfoldighed er en styrke, og diskrimination skal bekæmpes. Hvis jeg bliver valgt ind, vil jeg bakke op om Mino Danmarks visioner, men jeg må også være ærlig og sige, at det ikke er mine top-prioriteter. Jeg stiller op for Klimapartiet Momentum, der er sat i verden for at håndtere klimakrisen. Jeg vil derfor fokusere mit politiske virke på netop det, men samtidig vil jeg selvfølgelig bakke op om alle gode kræfter som Mino Danmark, der arbejder for et Danmark for alle uanset etnicitet, køn, hudfarve eller seksualitet

Læs mere om Mikkel her.
Facebook.

Stine Linnemann

Rolig revolution

I Københavns Kommune findes der allerede en indsats omkring diskrimination, men de behandler emnet over en bred kam og med stor berøringsangst i forhold til at forholde sig til problemer med racisme. For at kunne forandre ting, så tror jeg det er vigtigt, at vi også tør tale direkte om problemerne og kalde en spade for en spade. Derfor vil jeg arbejde for, at lave en særskilt håndtering af problemer omkring racisme og hadforbrydelser med baggrund i samme, istedet for som nu, bare at angive ét telefonnummer, som alle borgere der er utilfredse over al slags behandling, kan ringe til. 

Læs mere om Stine her.
Facebook.

Sinem Demir

enhedslisten

En af mine største drivkrafter i politik er lighed. Det gælder både den økonomiske lighed såvel som ligebehandling, uagtet køn, etnicitet, seksualitet og religion. Som barn af tyrkiske gæstearbejdere har diskrimination og racisme været hverdagskost – trods mit hvidere privilegie. Jeg ser nu hvordan det også fylder hos min niece, som er knap 4.generations, hverdag. Vi har haft flere medlemsforslag og budgetforslag fra Enhedslisten, om både antiracistisk kampagne, fokus på hadforbrydelser, særligt netværkshus for unge og mange flere. Det er desværre ikke lykkedes os at få dem alle vedtaget, da det kræver at de andre partier også har samme ønske. Men noget af det lykkedes vi trods alt med. Eksempelvis en lærlingeindsats for minoritetsunge. De punkter Mino Danmark har i sit valggrundlag, samt mange flere der skal bekæmpe diskrimination og racisme, er i den grad noget jeg vil arbejde for.

Læs mere om Sinem her.

Harun Demirtas

sf

Jeg stiller op til borgerrepræsentationen i København og støtter op om alle Mino Danmarks mærkesager. Jeg har både som person, pårørende og professionel fagperson været vidne til, hvor nemt man kan komme til at krænke eller genere et andet menneske helt ufrivilligt pga. mangel på viden om hinanden. LGBT+ personer, mænd, ældre og borgere med anden etnisk baggrund er nogle af dem, jeg kommer til at råbe højest for. I dag arbejder jeg i forvejen hver dag som sygeplejerske, debattør, bestyrelsesmedlem hos AIDS-Fondet og Dansk Kvindesamfund for at sætte fokus på de mest udsatte og sårbare menneskers behov og skabe ligestilling uanset køn, seksualitet eller sprog.

Læs mere om Harun her.
Facebook. Twitter.

Christina Olumeko

alternativet

Racismen findes stadig i Danmark. Den politiske debat marginaliserer minoritetsetniske danskere, og mærkesager, der fremmer vores velvære, har haft svært ved at finde frem. Det skal være slut nu. Vi ved, at mennesker med mørk hudfarve i højere grad bliver diskrimineret på arbejdsmarkedet og i sundhedssystemet, og i højere grad oplever chikane og følelsen af at være udenfor. Jeg har selv oplevet mistænksomme blikke fra forbipasserende, og jeg husker stadig, hvordan jeg syntes, at min egen hudfarve var “beskidt” som barn. Der findes et alternativ til status quo, det skal blive bedre. Jeg stiller op for Alternativet, jeg støtter op om Mino Danmarks mærkesager, og i byrådet vil jeg bl.a. arbejde for, at ansøgninger til kommunale stillinger behandles anonymt, og at kommunen stiller mål for minirotietsetniske danskeres velfære. Jeg er glad for, at Mino Danmark har samlet så mange andre kandidater, der vil kæmpe samme sag. Det giver mig tro på, at vi på den anden side af valget kan skabe alliancer, der gør en forskel. Jeg håber, at du som minoritetsetnisk dansker også har fået det samme håb 

Læs mere om Christina her.

Ali Hansen

enhedslisten

Racismen skal bekæmpes på forskellige fronter og på forskellige måder. Statslige, kommunale og regionale handleplaner med fokus på racisme er et skridt i den rigtige retning, når vi skal bekæmpe strukturel racisme. Når der skal konkurreres om akademiske jobs og videreuddannelser, bliver ikke-etniske danskere ofte skubbet til side. Derfor skal vi på sigt presse på for en kvoteordning, som forpligter alle samfundets arbejdspladser og uddannelsesinstitutioner til at skabe plads til danskere med en anden etnisk baggrund. De offentlige ansattes efteruddannelse i interkulturel kommunikation og ageren i et multikulturelt samfund er også vigtig. Dette vil aflive mange myter og generaliserede forudforståelser. Dernæst skal mindretalsgrupper i samfundet uddannes i deres rettigheder og klagemuligheder og klageinstanser. Når uheldet er ude, skal der være mulighed for at få støtte og terapi. I den forbindelse er det vigtigt ikke at gøre kampen mod racismen til en elitær kamp eller kampen mod ”dem”. Det kræver en bevidstgørelse af problemstillingen på alle niveauer, og alle må påtage sig en del af opgaven.

Læs mere om Ali her.

Lartey Lawson

radikale venstre

Som afrodansker støtter jeg fuldt ud Mino Danmark arbejde med at komme racisme og diskrimination til livs. Som en af min mærkesager til valget ‘En skolegang uden forskelsbehandling’, skriver jeg: Tænk hvis vi havde en skolegang uden diskrimination. Det er vejen frem. Jeg mener, at uddannelse er den eneste måde at forhindre intolerance og diskrimination på. Alle skoler, herunder skolelærere og børn, bør undervises i racisme og diskrimination, så de har de rette værktøjer til at agere og handle. Udover det har jeg repræsenteret Afro Danish Collective i selskab med Mino Danmark og Mellemfolkeligt Samvirke til arbejdet for ‘Handlingsplan mod etnisk diskrimination’.

Læs mere om Lartey her.

Marcus Vesterager

socialdemokratiet

Som søn af en dansk mor og tanzanisk far har jeg lidt mere kulør end gennemsnitsdanskeren og er derfor blevet mødt af fordomme, der har gjort mig opmærksom på vigtigheden af, at vi sætter fokus på, hvordan vi som samfund bekæmper diskrimination og racisme. Derfor er jeg stolt medlem af Mino Danmark, der spiller en stor rolle i at skubbe vores samfund mod større minoritet- og diversitetsomfavnelse. Mino Danmarks arbejde skal også løftes og anerkendes politisk. Som borgerrepræsentant har jeg kæmpet for at Mino Ung støttes økonomisk af kommunen. Det vil jeg naturligvis fortsætte med, men jeg vil også arbejde for, at Mino Danmarks arbejde og mærkesager bliver en del af flere områder i kommunen. Eksempelvis bør kommunen tage initiativ til stikprøvekontrol i nattelivet med henblik på at afdække diskrimination og sikre, at vi får blandede folkeskoler, så vi fra barnsben af lærer hinanden at kende på kryds og tværs af vores forskellige baggrunde

Læs mere om Marcus her.
Facebook.

Yasser Ghanbari

SF

Jeg bifalder Mino Danmarks visioner for et mere mangfoldigt og ligeværdigt Danmark. Både handleplanen mod diskrimination og et tilbud udstedt til de borgerere, der møder dets grimme ansigt er gode skridt herimod, ligesom opkvalificering af offentligt ansatte gennem kurser om borgerkontakt med minoritetsborgere er en effektiv vej til større harmoni i vores samfund. Det er noget, vi skal tænke ind i selve grundpræmissen for vores offentlige forvaltning. Alt for megen hjælp når ikke ud til borgere, der behøver den, fordi der ikke findes forståelse og bro mellem borger og system. Det skal vi have gjort noget ved på bl.a. et socialpolitisk, sundhedspolitisk, boligpolitisk og ikke mindst kulturpolitisk plan.

Læs mere om Yasser her.
Facebook.

Birgitte Kehler Holst

alternativet

Mangfoldighed er en styrke. Der er ingen tvivl om, at racismen findes i Danmark. Det er ikke noget nyt og det er blevet værre igennem de sidste 10-15 år. Det er blevet almindeligt i den politiske debat at tale om dem og os. Det er for mange blevet en slags grundpræmis, at nogen er mere rigtige eller mere danske end andre. Det kunne ikke være mere forkert: Vi er alle lige for loven og vi er alle lige meget værd. Dette menneskesyn og denne tanke om lighed er grundstenen i vores demokrati. Lovgivning om påklædning, håndtryk, dobbeltstraffe, ghettolister og andet makværk af samme skuffe, er i mine øjne at gøre vold på vores fundamentale ideer om ligeværd og ligestilling. Vi skal, hver eneste gang vi møder og oplever forskelsbehandling pga. af race, hudfarve, køn, seksualitet med mere, sige fra og vi skal sige det højt. Alternativet har været med til at indføre en ny ligestillingsenhed på Rådhuset, der skal koordinere indsatsen for at fremme ligestillingen i København. V har også i fået ændret ordet ‘formand’ til ‘forperson’, nogen vil mene det er ren symbolpolitik, men jeg tror på at vores sprog skaber vores virkelighed. Alternativet er et antiracistisk og feministisk parti, og vi vil fortsat arbejde målrettet på at få indført anonymiserede ansøgninger i kommunen samt sikre at både dørvagter, lærere, pædagoger, politiet og sundhedspersonalet, får en både bedre og mere tidssvarende uddannelse inden for køn, seksualitet og mangfoldighed. Alternativet støtter helhjertet op om Mino Danmark.

Læs mere om Birgitte her.

Hassan Nur Wardere

enhedslisten

Jeg og Enhedslisten har kæmpet og kæmper stadig for en indsats mod racisme og diskrimination af minoriteter på arbejdsmarkedet. I budget 2022 lykkedes det blandt andet for Enhedslisten at få afsat midler fra 2022-2025 til en lærlingeindsats for minoriteter. Dette er en særlig udgående og opsøgende indsats ved de fire boligområder: Aldersgade, Mjølnerparken, Tingbjerg, Utterslevhuse og Stærevej da der her bor flest etniske minoriteter i Københavns Kommune. Vi i Enhedslisten mener ikke, at bare fordi man hedder enten Mohamed eller Ahmed, at det skal være lig med en begrænset mulighed eller tilgængelighed til lærlingepladser. Der skal være lige muligheder for etniske majoriteter og minoriteter! Diskriminationen ses mange steder i samfundet. Dette er også tydeligt i Københavns Kommune, når det kommer til tildelingen af førtidspension og fleksjob blandt etniske minoriteter og majoriteter. Dette er ikke optimalt, da sygdom selvfølgelig kan ramme alle grupper i samfundet. Enhedslisten og jeg har altid støttet mangfoldighed uanset køn, seksualitet eller religion. Derfor har vi også igennem flere år støttet foreningen og steder som Sabaah, Mino Danmark, Afro Danish Collective og Jødisk informationscenter da de alle arbejder for at styrke vilkårene for personer med minoritetsetnisk baggrund i det danske samfund. Vi fik desværre ikke det vi ønskede for dem i budget 2022, men vores kamp stopper ikke her. Vi vil støtte alt der er med til at mindske uligheden i vores by og altid støtte fred og mangfoldighed. 

Læs mere om Hassan her.

Kolding

Hans Krab Koed

radikale venstre

Jeg vil arbejde for, at Kolding Kommune og Region Syd har en handleplan for at bekæmpe racisme og diskrimination. At Koldings skoler har bevidst fokus på mangfoldighed vedr. race, etnicitet, køn og seksualitet. Jeg vil arbejde for, at de offentlige ansatte får de bedste forudsætninger og redskaber for at navigere i den diversitet og de forskellige kulturer, som mange borgere har, og der skal der udbydes kurser i ligestilling og mangfoldighed til offentlige ansatte med borgerkontakt. Jeg vil arbejde for, at kommuner og regioner skal sikre borgere, som har oplevet diskrimination, krænkelser og racisme, mulighed for at tale med psykologer og andre fagfolk omkring de ubehagelige oplevelser – gratis. At blive udsat for diskrimination, krænkelser og racisme kan have slemme følger, særligt for det mentale helbred, og derfor skal kommuner og regioner tage hånd om dette.

Læs mere om Hans her.

Næstved

Süleyman Yücel

venstre

Uanset hvor vi kommer fra, om vi er født i Danmark eller andet land, så er det vigtigste at ALLE bliver behandlet med respekt og ordentlighed. Det gælder sig uanset hvilken religion, køn, sexpræferencer osv. Vi oplever alle til daglig racisme og intolerence. Det er blevet en dagligdag for rigtig mange mennesker i Danmark. Jeg arbejder i en kinesisk virksomhed til daglig, og her bliver vores virksomheder mobbet af politikerne – og det er dem som skaber disse rammer og grobund for befolkningen. Det er blevet helt ok, at svine andre mennesker til, fordi de har nogle andre holdninger, og vi skal starte med at få selve tonen på plads og fortælle at vi IKKE accepter politikere, som skaber konflikter. Vi skal også kigge indad som politikere, men også invandrer/flygtning. Vi kan gøre rigtig meget for at undgå disse typer af kommentarer. Vi må bare erkende at der desværre er alt for mange dårlige historier omkring få stereotyper, som i medierne sælger overskrifter. Vi skal være meget bedre til at tage afstand fra disse personer.

Læs mere om Süleyman her.

Odense

Christoffer Lilleholt

venstre

Odense skal være for alle der kan og vil. Derfor skal vi sikre igennem alle vores ansættelser, sagsbehandlinger og generel ageren, at det sker på fair og ordentlige vilkår, hvor alle bliver vurderet på baggrund af deres kvalifikationer uanset deres baggrund. Vores personalepolitik tilsiger allerede dette, men vi skal hele tiden sikre at det også er virkeligheden.

Læs mere om Christoffer her.

Karsten Fogde

SF

Et af mine store mål er bekæmpelse af ulighed i Danmark. Uligheden har alt for mange ansigter. En særlig indsats for inklusion af mindretallene ligger mig stærkt på sinde og jeg drømmer om både en region og en kommune, der i sine ansættelser udviser den samme diversitet som det brede samfund. Det drejer sig om inklusion af mennesker med minoritetsbaggrund på et ligeværdigt grundlag. Det drejer sig også om køn og kønsopfattelser. Det drejer sig også om inklusion af mennesker med udfordringer af fysisk eller psykisk karakter. For at nå hertil er vi nødt til at uddanne vore medarbejdere, da inklusion ikke kommer af sig selv. Det gælder både i region og kommune. Har nogle af vore borgere været udsat for chikane, racistisk eller anden, skal borgeren kunne hente hjælp, gratis hjælp. Der skal være særlige tilbud til børn og unge.

Læs mere om Karsten her.

Anna Astrid Høy-Nielsen og Simon Nyborg Jensen

Veganerpartiet

Vi er enige i at der skal laves en handleplan mod racisme og diskrimination, og det er en rigtig god ide med en undersøgelse hvert andet år. Kommunen skal også være bedre til at sætte ind over for ubehagelige oplevelser i det offentlige i mødet mellem borgeren og kommunen. 

Vi er grundlæggende imod Ghettoplanen, og vi ville have stemt imod den nuværende Ghettoplan havde vi været i byrådet dengang det var på dagsordenen. Desværre skyldes det Ghettoloven, som Folketinget har vedtaget. Som kommune kan man ikke gøre særligt meget der. 

Hvis vi er så heldige at blive valgt ind i byrådet, om det er os begge eller kun den en af os, så ville vi i hvert fald fremsætte et forslag der ville gøre mangfoldigheds kursus obligatorisk for alle kommunale medarbejdere der har direkte kontakt med borgere. 

Vi er allerede i forvejen fortalere for gratis psykologhjælp i det hele taget, så det er helt fint at hvis vi skulle starte et sted, kunne vi fokusere på borgere udsat for hadforbrydelse eller andre ubehagelige oplevelser. 

Susanne Crawley

Radikale venstre

Ganske enkelt handler politik for mig om at gøre vi’et større, altså gøre fællesskabet større – det grundlæggende demokratiarbejde, der handler om tolerance og medmenneskelighed. Jeg synes, at demokratiets største og stærkeste opgave er at beskytte alle mindretal. Helt konkret arbejder jeg for at indføre gratis psykologhjælp til alle. Jeg har fået det indført for unge mellem 13-30 år, men de voksne skal med. Jeg står i spidsen for enheden, der arbejder med negativ social kontrol og har her lagt et særligt fokus på drenge og mænd. I den forbindelse sker der en uddannelse af frontpersonalet, som jeg tror også vil kunne bruges i sager om racisme.

Læs mere om Susanne her.
Facebook. Instagram.

Anne Skau Styrishave

Radikale venstre

Det er helt centralt for mig, at skabe en mere mangfoldig kommune i Odense. For mig betyder det alt fra at skabe et mere mangfoldigt studie- og kulturliv, til at styrke fokus på ligestilling, LGBTQ+-personers og etniske minoriteters rettigheder, muligheder og trivsel. Jeg støtter derfor også Mino Danmarks 3 mærkesager til dette kommunal- og regionsrådsvalg. Desuden tror jeg på, at undervisning i menneskerettigheder, respekt og ligeværd i folkeskolen også kan være med til at styrke minoriteters rettigheder og trivsel i kommunen. Desuden er udbredelse af muligheden for at få psykologhjælp i Odense Kommune en meget vigtig mærkesag for mig – både til ofre for krænkelser og diskrimination, men også til andre med behov. 

Læs mere om Anne her.
Facebook.

Victoria Bøgh Salo og Momo-Michael Bøgh Salo

Enhedslisten

Vi vil kæmpe for, at der bliver udarbejdet en antiracistisk handleplan, der blandt andet skal indebære, at antiracistisme kommer på dagsordnen allerede fra daginstitutioner og i indskolingen, ved at lærere og pædagoger bliver (efter)uddannet antiracistisk og normkritisk.

Ringsted

Carli Hækkerup

Enhedslisten

Mino Danmarks 3 mærkesager burde være en selvfølgelighed i vores demokrati. Ingen skal udsættes for racisme eller diskrimination, men som tonen i den politiske debat er skærpet gennem flere år – det er blevet kutyme at sparke nedad, for at “man” kan føle sig bedre tilpas – er det sprog der bruges specielt på de sociale medier, blevet direkte ondskabsfuldt og truende. De offentligt ansatte skal selvfølgelig kunne rumme den mangfoldighed og kulturer som beriger vores samfund og udover kurser bør det være muligt at have adgang til tolke, der hvor der er behov for det. Bliver man udsat for for krænkelser eller racisme skal man selvfølgelig have adgang til den hjælp man har brug for, f.eks. psykologhjælp.
Jeg har været en del af venligboerne siden opstarten her hvor jeg bor og selvom vores frivillighjælp ikke har været lige så efterspurgt som tidligere, fordi de flygtninge der kom til kommunen tilbage i 2015 har opbygget netværk, er under uddannelse, arbejder eller begge dele, samt har familie og venner som beriger deres hverdag, så er jeg der for dem når de har brug for mig, f.eks. når der er breve fra kommunen, opholdstilladelses-ansøgninger eller når de har brug for at jeg siger fra over for urimeligheder begået af vores regering. I juni i år arrangerede jeg, sammen med andre frivillige venligboer, en demonstration imod hjemsendelsen af syriske flygtninge. Vi havde valgt at lægge demonstrationen på samme tidspunkt som det sidste byrådsmøde før sommerferien, for at gøre de lokale politikere opmærksom på det uretfærdige i folketingets beslutning!

Jeg håber at der vil blive indvalgt mange kandidater til byråd og regionen, som går ind for mangfoldighed og vil kæmpe for Mino Danmarks mærkesager.

Læs mere om Carli her.

Silkeborg

Ebrahim Khalil

Venstre

Som kandidat til kommunalvalget for Venstre i Silkeborg kommune, har det været vigtigt for mig at tydeligere et fokus på mangfoldighed og gensidig respekt for hinanden. Det har været vigtigt for mig at understrege at alle er ligeværdige og at vores gensidighed er essentiel i et samfund med diversitet. Vi må i fælleskab gøre en indsats for at sikre mangfoldigheden. Derfor tilslutter jeg mig kampen mod racisme, da vi alle har et ansvar for at sikre ligeværd i vores samfund.

Læs mere om Ebrahim her.

Svendborg

Vibeke Syppli Enrum

Enhedslisten

Alle mennesker er lige meget værd og skal have samme rettigheder og muligheder. Derfor er det også nødvendigt med positiv særbehandling af nogle, fordi de i udgangspunktet har dårligere muligheder end andre. Jeg støtter Mino Danmarks krav til kommuner og regioner. Jeg vil arbejde for, at disse krav bliver til virkelighed. De er “et skridt på vejen” til et mangfoldigt og ligeværdigt Danmark. Men det er – desværre – ikke gjort med det. Der skal meget mere til for at bekæmpe racisme og diskrimination.

Læs mere om Ebrahim her.

Regionsrådsvalg 2021

Hovedstaden

Sadek Al-Amood

sf

Jeg er fuldstændig enig med Mino Danmark i de mærkesager, I har præsenteret. Jeg vil kæmpe for en region, hvor der hverken direkte eller indirekte diskrimineres imod minoritetsborgere. Dette vil jeg gøre ved at kæmpe for bedre viden for de ansatte i regionen. Jeg lægger nemlig stor vægt på mærkesag #2. Jeg tror, hvis de ansatte på fx hospitalerne får kurser i, hvordan de bedst muligt kan servicere borgere med minoritetsbaggrund, så vil vi også se afstanden, racismen og diskriminationen blive mindsket. Derudover skal der slås hårdt ned på de tilfælde, der alligevel måtte være.

Læs mere om Sadek her.

Grethe Olivia

Enhedslisten

Alle, uanset baggrund, har ret til god og tryg behandling i sundhedsvæsenet. I mit arbejde som læge har jeg set, at rammerne ikke er skabt til at fremme den lighed, der skal til. Bliver jeg valgt til Region Hovedstaden, vil jeg arbejde for at ændre de rammer. Sundhedspersonalet skal klædes ordentligt på. Jeg støtter Mino Danmarks forslag om kurser i mangfoldighed, fordi jeg mener, at det vil mindske diskrimination og fejlbehandling i mødet med etniske minoritetspatienter.  

Læs mere om Grethe her.

Lartey Lawson

radikale venstre

Som afrodansker støtter jeg fuldt ud Mino Danmark arbejde med at komme racisme og diskrimination til livs. Som en af min mærkesager til valget ‘En skolegang uden forskelsbehandling’, skriver jeg: Tænk hvis vi havde en skolegang uden diskrimination. Det er vejen frem. Jeg mener, at uddannelse er den eneste måde at forhindre intolerance og diskrimination på. Alle skoler, herunder skolelærere og børn, bør undervises i racisme og diskrimination, så de har de rette værktøjer til at agere og handle. Udover det har jeg repræsenteret Afro Danish Collective i selskab med Mino Danmark og Mellemfolkeligt Samvirke til arbejdet for ‘Handlingsplan mod etnisk diskrimination’.

Læs mere om Lartey her.

Marianne Frederik

Enhedslisten

Jeg vil arbejde for, at ligeværd og mangfoldighed indgår i regionens politikområder. F.eks. som:
– en del af personalepolitikken og arbejdsmiljøundersøgelserne (arbejdspladsvurderingerne), hvor et af spørgsmålene kan handle om oplevelsen af ligeværd og diskrimination.
– en del af kursusvirksomheden, hvor der er fokus på ligeværd og mangfoldighed i kontakt med borgerne.
– en del af undersøgelsen af patientoplevelsen, hvor der kan indgå spørgsmål om ligeværd og diskrimination.
– en del af arbejdet for patientvejledere og arbejdsmiljørepræsentanter, herunder samtaler og hjælp til dem, der har været udsat for diskrimination, krænkelser og racisme.

Midtjylland

Inger-Marie Tryde

nye borgerlige

Det skal altid være mennesket, dets handlinger og ytringer vi vægter. Uanset om vi diskuterer politik, færdselslov eller religiøst ståsted er det vigtigt at det er vores argumenter, holdninger og vores handlinger vi bedømmes ud fra. Derfor falder det mig meget let, at tilslutte mig kampen mod racisme, intet kan være mere forkert end at bedømme et menneske ud fra etnisk oprindelse eller hudfarve. Racisme skal fordømmes med ord og afstandstagen skal vises i handling.

Læs mere om Inger-Marie her.

Anders G. Christensen

Venstre

Siden min ungdom har ”Frihed til forskellighed” været fundamentet for mit politiske arbejde. Hvordan vi hver især vælger at leve vores liv, skal der være plads til. Det er ikke ensbetydende med, at der ikke er grænser. Her lever vi i Danmark i et af verdens bedste demokratier, hvor Grundloven er fundamentet for vores frihedsrettigheder. Vi har alle et ansvar for at sikre ligeværd og mangfoldighed. Derfor skal vi bekæmpe racisme alle steder både den lidt skjulte og ubevidste racisme, men også den helt åbenlyse racisme. For mig er det vigtigt, at vi som politikere arbejder for et inkluderende samfund, også i den service vi yder til borgerne.

Læs mere om Anders her.
Facebook.

Rasmus Foged

alternativet

Som regionsrådsmedlem for Alternativet i Region Midtjylland har jeg de sidste fire år haft stor fokus på mangfoldighed. Jeg har blandt andet kæmpet mod tolkegebyret, som helt klart rammer en sårbar og udsat gruppe. Jeg har også arbejdet for at forbedre ligestillingen og for at indføre en whistleblower-ordning vedrørende krænkende adfærd. Hvis jeg bliver genvalgt, vil jeg fortsætte arbejdet for, at Region Midtjylland er godt sted at arbejde for alle, og at alle bliver behandlet ligeværdigt og respektfuldt i hele sundhedsvæsnet mv.

Læs mere om Rasmus her.
Facebook.

Line Aaen

Alternativet

Jeg vil meget gerne være med som en politisk kandidat, der er for mangfoldighed. At kæmpe for mangfoldighed og plads til forskellighed er en helt naturlig del af min hverdag, da jeg underviser flygtninge og indvandrere i Dansk som andetsprog på VUC Djursland i Grenaa. Og jeg er medlem af Alternativet, fordi det er et socialt rummeligt parti, der ønsker et mangfoldigt samfund med plads til alle. Vi har tre politiske udspil på området: a) Antiracistisk handleplan, b) Fra Syrien til Samsø og c) Byer for alle. I Alternativets antiracistiske handleplan skriver vi bl.a.: Alternativet ønsker et samfund, der er humanistisk, empatisk, inkluderende og mangfoldigt. Et samfund, hvor alle mennesker reelt har lige muligheder og anerkendes som ligeværdige medborgere uanset race, nationalitet, religion, kultur, køn og seksualitet. I et demokratisk samfund er beskyttelse af den enkeltes ret til at være den man er, og ikke blive diskrimineret på baggrund af den man er, helt grundlæggende. Men virkeligheden for mange medborgere med minoritetsbaggrund er, at de bliver mødt af stigmatisering og diskrimination. Af magthavere, af lovgivning, men også af tonen i den offentlige debat, som åbenlyst er blevet markant hårdere de senere år.

Læs mere om Line her.
Facebook.

Nordjylland

Vi har desværre endnu ingen kandidater for Region Nordjylland. Skriv en mail til Matthew, hvis du gerne vil på listen.

Sjælland

Line Gessø

alternativet

Jeg er helt enig i Mino Danmarks mærkesager. Jeg arbejder i forvejen meget med ligestilling og mangfoldighed, er næstforkvinde i den landsdækkende organisation Kvinderådet og sidder i ledelse som Danmarks repræsentant i Den europæiske Kvindelobby. Så kampen for ligestilling og lige vilkår ligger mig på sinde. Jeg har desuden en podcast om ligestilling, hvor jeg har nogle afsnit med brune feminister. Mine mærkesager til regionsrådet er forbedring af mental sundhed, bedre vilkår for fødende og ligeløn til de ansatte.

Læs mere om Line her.
Twitter.

Carli Hækkerup

Enhedslisten

Mino Danmarks 3 mærkesager burde være en selvfølgelighed i vores demokrati. Ingen skal udsættes for racisme eller diskrimination, men som tonen i den politiske debat er skærpet gennem flere år – det er blevet kutyme at sparke nedad, for at “man” kan føle sig bedre tilpas – er det sprog der bruges specielt på de sociale medier, blevet direkte ondskabsfuldt og truende. De offentligt ansatte skal selvfølgelig kunne rumme den mangfoldighed og kulturer som beriger vores samfund og udover kurser bør det være muligt at have adgang til tolke, der hvor der er behov for det. Bliver man udsat for for krænkelser eller racisme skal man selvfølgelig have adgang til den hjælp man har brug for, f.eks. psykologhjælp.
Jeg har været en del af venligboerne siden opstarten her hvor jeg bor og selvom vores frivillighjælp ikke har været lige så efterspurgt som tidligere, fordi de flygtninge der kom til kommunen tilbage i 2015 har opbygget netværk, er under uddannelse, arbejder eller begge dele, samt har familie og venner som beriger deres hverdag, så er jeg der for dem når de har brug for mig, f.eks. når der er breve fra kommunen, opholdstilladelses-ansøgninger eller når de har brug for at jeg siger fra over for urimeligheder begået af vores regering. I juni i år arrangerede jeg, sammen med andre frivillige venligboer, en demonstration imod hjemsendelsen af syriske flygtninge. Vi havde valgt at lægge demonstrationen på samme tidspunkt som det sidste byrådsmøde før sommerferien, for at gøre de lokale politikere opmærksom på det uretfærdige i folketingets beslutning!

Jeg håber at der vil blive indvalgt mange kandidater til byråd og regionen, som går ind for mangfoldighed og vil kæmpe for Mino Danmarks mærkesager.

Læs mere om Carli her.

Süleyman Yücel

venstre

Uanset hvor vi kommer fra, om vi er født i Danmark eller andet land, så er det vigtigste at ALLE bliver behandlet med respekt og ordentlighed. Det gælder sig uanset hvilken religion, køn, sexpræferencer osv. Vi oplever alle til daglig racisme og intolerence. Det er blevet en dagligdag for rigtig mange mennesker i Danmark. Jeg arbejder i en kinesisk virksomhed til daglig, og her bliver vores virksomheder mobbet af politikerne – og det er dem som skaber disse rammer og grobund for befolkningen. Det er blevet helt ok, at svine andre mennesker til, fordi de har nogle andre holdninger, og vi skal starte med at få selve tonen på plads og fortælle at vi IKKE accepter politikere, som skaber konflikter. Vi skal også kigge indad som politikere, men også invandrer/flygtning. Vi kan gøre rigtig meget for at undgå disse typer af kommentarer. Vi må bare erkende at der desværre er alt for mange dårlige historier omkring få stereotyper, som i medierne sælger overskrifter. Vi skal være meget bedre til at tage afstand fra disse personer.

Læs mere om Süleyman her.

Syddanmark

Karsten Fogde

SF

Et af mine store mål er bekæmpelse af ulighed i Danmark. Uligheden har alt for mange ansigter. En særlig indsats for inklusion af mindretallene ligger mig stærkt på sinde og jeg drømmer om både en region og en kommune, der i sine ansættelser udviser den samme diversitet som det brede samfund. Det drejer sig om inklusion af mennesker med minoritetsbaggrund på et ligeværdigt grundlag. Det drejer sig også om køn og kønsopfattelser. Det drejer sig også om inklusion af mennesker med udfordringer af fysisk eller psykisk karakter. For at nå hertil er vi nødt til at uddanne vore medarbejdere, da inklusion ikke kommer af sig selv. Det gælder både i region og kommune. Har nogle af vore borgere været udsat for chikane, racistisk eller anden, skal borgeren kunne hente hjælp, gratis hjælp. Der skal være særlige tilbud til børn og unge.

Læs mere om Karsten her.

Vibeke Syppli Enrum

enhedslisten

Alle mennesker er lige meget værd og skal have samme rettigheder og muligheder. Derfor er det også nødvendigt med positiv særbehandling af nogle, fordi de i udgangspunktet har dårligere muligheder end andre. Jeg støtter Mino Danmarks krav til kommuner og regioner. Jeg vil arbejde for, at disse krav bliver til virkelighed. De er “et skridt på vejen” til et mangfoldigt og ligeværdigt Danmark. Men det er – desværre – ikke gjort med det. Der skal meget mere til for at bekæmpe racisme og diskrimination.

Læs mere om Vibeke her.

Hans Krab Koed

Radikale venstre

Jeg vil arbejde for, at Kolding Kommune og Region Syd har en handleplan for at bekæmpe racisme og diskrimination. At Koldings skoler har bevidst fokus på mangfoldighed vedr. race, etnicitet, køn og seksualitet. Jeg vil arbejde for, at de offentlige ansatte får de bedste forudsætninger og redskaber for at navigere i den diversitet og de forskellige kulturer, som mange borgere har, og der skal der udbydes kurser i ligestilling og mangfoldighed til offentlige ansatte med borgerkontakt. Jeg vil arbejde for, at kommuner og regioner skal sikre borgere, som har oplevet diskrimination, krænkelser og racisme, mulighed for at tale med psykologer og andre fagfolk omkring de ubehagelige oplevelser – gratis. At blive udsat for diskrimination, krænkelser og racisme kan have slemme følger, særligt for det mentale helbred, og derfor skal kommuner og regioner tage hånd om dette.

Læs mere om Hans her.

Anne Skau Styrishave

Radikale venstre

Det er helt centralt for mig, at skabe en mere mangfoldig kommune i Odense. For mig betyder det alt fra at skabe et mere mangfoldigt studie- og kulturliv, til at styrke fokus på ligestilling, LGBTQ+-personers og etniske minoriteters rettigheder, muligheder og trivsel. Jeg støtter derfor også Mino Danmarks 3 mærkesager til dette kommunal- og regionsrådsvalg. Desuden tror jeg på, at undervisning i menneskerettigheder, respekt og ligeværd i folkeskolen også kan være med til at styrke minoriteters rettigheder og trivsel i kommunen. Desuden er udbredelse af muligheden for at få psykologhjælp i Odense Kommune en meget vigtig mærkesag for mig – både til ofre for krænkelser og diskrimination, men også til andre med behov. I Region Syddanmark skal vi også blive langt bedre til at sikre minoriteter bedre adgang til sundhedsvæsnet, og skabe mere lighed. I dag er der desværre mange flygtninge og personer med etnisk minoritetsbaggrund, der alt for ofte får for sen hjælp og behandling i sundhedssystemet. En af de ting, som jeg tror vi kan gøre, er at arbejde målrettet for at forbedre kommunikationen og relationen mellem den enkelte patient og den enkelte medarbejder – for at nedbryde barrierer og fremme forståelse. På den måde kan vi forhåbentligt skabe mere lighed i sundhed og bedre patientforløb for etniske minoriteter.

Læs mere om Anne her.
Facebook.

Vær med til at sikre
et ligeværdigt Danmark
– for alle!

Sammen styrker vi minoritetsetniske danskeres
muligheder, stemmer og samfundsdeltagelseHvert eneste medlemskab og donation styrker Mino Danmarks legitimitet og eksistensberettigelse.

Det gør en forskel og styrker foreningens muligheder for at lykkes med at skabe et lige samfund, uanset etnisk baggrund.

Hvert eneste medlemskab og donation styrker Mino Danmarks legitimitet og eksistensberettigelse.

Det gør en forskel og styrker foreningens muligheder for at lykkes med at skabe et lige samfund, uanset etnisk baggrund.