Om Mino Danmark
Dansk siden 2016

FORMÅL

Mino Danmark arbejder for et samfund med engagerede og ligestillede minoritetsborgere. Det formål forfølger vi ved at være det fællesskab, vi ønsker for samfundet.

MISSION

Mino Danmark giver handlemuligheder til dem, som vil tage et medansvar for et progressivt Danmark. Mino Danmark arbejder for, at minoritetsborgere kan indgå i det danske samfund på lige fod med majoritetsborgere om et værdifælleskab baseret på respekt og tillid.

VISION

Et Danmark, hvor hver enkelt individ udelukkende bliver bedømt ud fra deres individuelle karakteristik. Et inkluderende og mangfoldigt fællesskab bygget på tre grundlæggende værdier: lighed, frihed og ansvar.

MÅLGRUPPE

Mino Danmark har særligt fokus på dem vi kalder de 82%. Procentsatsen beskriver den andel af efterkommere fra ikke-vestlige lande, der er under 25 år: helt præcist, 82,3% (Danmarks Statistik, efterår 2016). De 82% er det minoritetsdanske vækstlag. De er en del af en spirende bevægelse, der uddanner sig markant bedre, deltager markant mere og som i højere grad kommer til at gøre en forskel for at skabe et bedre og rigere Danmark.

ARBEJDSOMRÅDER

Mino Danmark har særligt fokus på dem vi kalder de 82%. Procentsatsen beskriver den andel af efterkommere fra ikke-vestlige lande, der er under 25 år: helt præcist, 82,3% (Danmarks Statistik, efterår 2016). De 82% er det minoritetsdanske vækstlag. De er en del af en spirende bevægelse, der uddanner sig markant bedre, deltager markant mere og som i højere grad kommer til at gøre en forskel for at skabe et bedre og rigere Danmark.

ARBEJDSOMRÅDER

SAMTALE

Mino Danmark faciliterer en ny samtale, der hvor der er tabu, stilstand og fremgang.

Der er utvivlsomt minoritetsudfordringer i Danmark som skal italesættes. Når kun 1.6 % af danske efterskoleelever og 2,6 % af de danske politibetjente er minoritetsborgere med ikke-vestlig baggrund, skal vi gennem indsigt tale om, hvad der ligger bag den manglende representation. Og når kvinder med minoritetsbaggrund udsættes for social kontrol, må vi som samfund råbe op. Mino Danmark råber dog ikke op for at placere ansvar eller skælde ud, men for at finde løsninger og hjælpe alle på vej.

Men der sker også en positiv udvikling iblandt den ikke-vestlige minoritet. Mino Danmark vil derfor fortælle nogle af de sensationsløse historier som ofte drukner i mediernes spalter; at unge efterkommere uddanner sig bedre og mere, at kriminaliteten er faldende og at samfundsdeltagelsen er stigende.

Mino Danmark identificerer løbende områder, hvor der er behov for at facilitere en ny og åben samtale. Vi vil skabe en respektfuld samtale om de emner, der har størst indflydelse på minoritetens liv og velfærd. Vi inviterer ligeledes virksomheder, myndigheder og frivillige organisationer til at kontakte Mino Danmark, hvis man er interesseret i at være med, men også hvis man har behov for gode løsninger på komplekse minoritetsspørgsmål.

INDSIGT

Mino Danmark skal hele tiden blive klogere på minoriteten i Danmark, og arbejde for at komme misforståelser og myter til livs.

Minoritetsborgere er blevet genstand for en usædvanlig hård debat, hvor fakta enten er direkte forkerte eller perspektiverede til at passe en særlig dagsorden. Minoriteten bliver ofte betrægtet som en negativ ressource, fx når ét af kriterierne for, hvad der udgør en ghetto blot er minoritetens tilstedeværelse. Mino Danmark specialiserer sig i viden omkring ikke-vestlige minoritetsdanskere, og vil markere sig ift. at fremhæve et retvisende billede af udviklingen på minoritetsområdet.

ENGAGEMENT

Mino Danmark vil være med til at opbygge minoritetsborgere til ansvar og engagement i samfundet på lige fod med majoritetsborgere.

Mino Danmark har et særligt fokus på efterkommere, når det drejer sig om deltagelse. På trods af, at der stadig er mange udfordringer at tage fat på med hensyn til repræsentationen inden for bl.a. politik og arbejdsmarkedet, er vi alligevel fortrøstningsfulde. For hele 82% af alle efterkommere med ikke-vestlig baggrund, er under 25 år. En hel generation er stadig i gang med en uddannelse, og der er her en positiv tendens, som er vær at hold for øje i en ellers hård debat. Det er denne befolkningsgruppe Mino Danmark vil bygge videre på.

Historien bag Mino

Hvordan det hele startede:
Niddal El-Jabri der er initiativtageren til Mino Danmark, havde frem til december 2014, drevet egen virksomhed. Efter afviklingen af virksomheden, vidste Niddal, at han fremover skulle arbejde med mennesker, men han vidste endnu ikke i hvilken form, det skulle være.

6 uger senere, d. 14. og 15. februar 2015, skulle vise sig, at være den skæbnesvangre dag, der lagde de første afgørende følelser, til hvad der i dag kendetegner Mino Danmark. Dan Uzan og Finn Nørgaard mistede livet i de dage. Den ene for ytringsfriheden og demokratiets brede rummelighed, den anden for religionsfriheden og retten til at være en fri og tryg minoritet, formentligt på bekostningen af en konflikt, der befinder sig 4500 km væk fra Danmark.

Niddal El-Jabri efterspurgte allerede søndag aften via de sociale medier, om nogen havde gang i at planlægge en fredsring rundt om Synagogen i Krystalgade, der havde været målet for det ene attentat. Han endte som initiativtageren til Fredsringen, der blev afholdt 3 uger senere. Den lørdag morgen, foran synagogen, afgav Niddal et løfte til sig selv, om at Fredsringen, kun var den første dag, for noget der skulle være størrer.

Mange møder senere, bl.a. med Mellemfolkeligt Samvirke, Dansk Ungdoms Fællesråd mm., i søgen på, hvad det rigtige projekt ville være, opstod magien en efterårsaften i Kannikestræde, til en kop øl med Liberal Alliances, Anders Samuelsen. På dette tidspunkt kørte Wilke Research en undersøgelse, i samarbejde med Jyllandsposten,  en serie om muslimer i Danmark. Det var i en samtale, om Wilkes tilgang til research, at Anders Samuelsen fremhævede – i sine egne ord – at problemet var, man havde formuleret spørgsmålene på majoritetens præmis, og derved kunne fremme egen dagsorden. Det var i det øjeblik, at Niddal vidste projektet skulle have grobund i viden og samtale på minoritetens præmisser.

I starten blev projektet kaldt “Minotænk”, og var en tænke- og handletank. Det blev inden lanceringen omdannet til Handletanken Mino Danmark, da det til dels ikke kunne leve op til en tænketanks kapacitetskrav. Den lille navneændring, gav afsæt til en udvidet forståelse af, hvilken størrelse Mino Danmark kan blive.

I dag arbejder Mino Danmark for et samfund med engagerede og ligestillede minoritetsborgere. Det formål forfølges ved at skabe positive fællesskaber og handlemuligheder, der støtter op hvor minoritetsborgere, er særligt ulige for majoriteten.

Organisationen er bygget op om 5 nøgleværdier:
Demokrati
Medborgerskab
Frihed
Lighed
Progressivitet

Vores tre søjler er viden, samtale og fællesskab.