fbpx

Kommunal- og regionsrådsvalg

Om indsatsen

Mino Danmark ønsker at være med til at sætte fokus på mangfoldighed og ligestilling i forbindelse med kommunal- og regionsrådsvalget. Vi vil gerne bidrage til at skabe et mangfoldigt og ligeværdigt kommunal- og regionsrådsvalg. Derfor arbejder vi for at flere nye stemmer skal være en del af debatten, at flere stemmer til valget, at vi får mere mangfoldig repræsentation i byrådene og regionerne, og at vi sætter mangfoldighed og ligeværd på den politiske dagsorden.

Vi arbejder med borgere ved at lave valgarrangementer, lave mini-uddannelser og kurser, lave informationsmateriale og dele historier gennem podcast og billedfortællinger. Vi arbejder også politisk ved at sætte mangfoldighed og ligeværd på den politiske dagsorden, og ved at kæmpe for mere repræsentation i byrådene og regionerne. Du kan se vores arrangementer i kalenderen nederst på siden.

Store dele af vores indsatser er støttet af Tuborg Fondet – uden dem kunne vores initiativer ikke være mulige. Læs mere om Tuborg Fondet her

Du kan også læse vores kronik i Information, hvor vi italesætter nogle af de problematikker, der er ved det lokale og regionale demokrati ift. mangfoldighed og repræsentation. Læs kronikken her.

Politiske mærkesager

Mino Danmarks overordnede politiske vision for det kommende kommunal- og regionsrådsvalg er: Vi skal skabe meget mere mangfoldige kommuner og regioner, hvor ligeværd står i centrum. Vi ønsker et samfund uden racisme og diskrimination, hvor alle kan udfolde sig, som de er.

Mino Danmark har tre politiske mærkesager, som vi vil kæmpe for at få på kandidaternes og politikernes dagsorden. Du kan læse om dem i vores politiske papir, som du finder her. Mærkesagernes afspejler Mino Danmarks generelle arbejde, værdier og politiske prioriteter. Du kan også læse vores politiske inspirationspapir – en længere version af vores politiske papir. Her er vores mærkesager mere udfoldet, der er eksempler på eksisterende gode politiske tiltag og begrebsafklaringer. Du kan læse det politiske inspirationspapir her

Find en kandidat

Du kan se, hvilke kandidater, der bakker op om vores vision og mærkesager, og hvordan de vil kæmpe for dem. Mino Danmark er partineutrale og støtter derfor ikke nogle specifikke partier. Vi kæmper dog for meget mere mangfoldighed og ligeværd i dansk politik, og derfor opfordrer vi til at tænke mangfoldigt, når du skal stemme. Hvis du vil stemme på en kandidat, som kæmper for mere mangfoldighed og ligeværd – og som kæmper for vores mærkesager, så kan du snart finde inspiration til, hvem du skal stemme på, på siden her: mino.dk/kandidater.

Information omkring valget og stemmeret

Kommunal- og regionsrådsvalget har stor indflydelse på din hverdag og dit liv. Man siger, at kommunerne og regionerne danner ramme om dit hverdagsliv. Ved at stemme til valget kan du få indflydelse på de beslutninger, der træffes i din kommune og din region. Du kan se vores animationsvideo, som viser, hvorfor din stemme er vigtig – se videoerne her

Læs meget mere om, hvad kommunal- og regionsrådsvalget er, hvordan du stemmer og anden praktisk information om valget her: mino.dk/valginfo

Øvrige initiativer

Vi laver en lang række initiativer frem mod kommunal- og regionsrådsvalget. I kalenderen nederst på siden kan du se og læse mere om vores mange valgarrangementer. Udover arrangementerne og det du allerede har læst her på siden, så har vi gang i flere andre ting, som du kan læse om herunder:

Podcast om minoritetsetniske kvinder

Sammen med Kvinderådet har vi udviklet podcastserien “Fra stemme til handling”, hvor Zahra Pedersen interviewer fire forskellige minoritetsetniske kvinder om deres engagement i demokratiet og deres tanker om det danske demokrati. Podcastserien består af fire afsnit med hhv. Yildiz Akdogan, Manal Jacob, Sahar Arezo og Sedra El-Yousef . “Fra stemme til handling” kan høres her

Billedserie

På Mino Danmarks Instagram kan du i løbet af november se vores portrætter af fem unge minoritetsetniske borgere i serien “Mangfoldige unge stemmer”. De fem unge borgere fortæller, hvad der er vigtigt for dem til kommunal- og regionsrådsvalget. Unge borgere er dem, som stemmer mindst ved valgene – derfor vil vi gerne give dem en stemme, for at vise de forskellige holdninger og meninger unge har, selvom stemmetallene er lave.

Animationsvideoer og kunst

For at skabe opmærksomhed og formidle information omkring valgene, har vi lavet nogle animationsvideoer, der giver viden om, hvorfor det er vigtigt at stemme. Se videoerne her

Derudover har vi for at gøre opmærksom på kommunal- og regionsrådsvalget på en anderledes måde, lavet et samarbejde med kunstneren Mija Byung om at lave kunstnerisk valgmateriale. Gennem sociale medier, plakater og tryk kommer vi til at kombinere kunst med information om valget.

Arrangementer i forbindelse med valget

September & Oktober

  • 4/9 Kbh: Kursus for minoritetskandidater
  • 10/10 Kbh: Kursus for minoritetskandidater vol. 2: Læs mere her
  • 14/10 Kbh: Release af podcast om minoritetsetniske kvinder: Læs mere her
  • 24/10 Kbh: Ligestillingsdebat i Fahads Forsamlingshus: Læs mere her
  • 25/10 Aarhus: Talk og debat om mangfoldighed: Læs mere her

November

Vær med til at sikre
et ligeværdigt Danmark
– for alle!

Sammen styrker vi minoritetsetniske danskeres
muligheder, stemmer og samfundsdeltagelseHvert eneste medlemskab og donation styrker Mino Danmarks legitimitet og eksistensberettigelse.

Det gør en forskel og styrker foreningens muligheder for at lykkes med at skabe et lige samfund, uanset etnisk baggrund.

Hvert eneste medlemskab og donation styrker Mino Danmarks legitimitet og eksistensberettigelse.

Det gør en forskel og styrker foreningens muligheder for at lykkes med at skabe et lige samfund, uanset etnisk baggrund.