fbpx

Information omkring valget og stemmeret

Kommunal- og regionsrådsvalget 2021

Kommunal- og regionsrådsvalget afholdes hvert fjerde år. Næste gang er tirsdag d. 16. november 2021. Valget har stor indflydelse på dit liv og din hverdag. Det består af to valg: kommunalvalget og regionsrådsvalget.

Hvad er kommunalvalget?

Der er 98 kommuner i Danmark. Til kommunalvalget handler det om din kommune og dit liv i din kommune. Når du stemmer til kommmunalvalget, kan du have indflydelse på de mange forskellige ting, som din kommune har ansvar for samt hvor meget du betaler i skat (kommuneskat).

Kommunerne har bl.a. ansvar for grundlæggende tilbud som:

 • Børnepasning (vuggestuer, børnehave mm.)
 • Folkeskolen
 • Plejehjem og ældreplejen
 • Udbetaling af kontanthjælp og andre sociale ydelser
 • Kultur- og fritidstilbud

Kommunerne har indflydelse på faciliteter i din hverdag og i din fritid:

 • Sport og idræt
 • Kulturliv
 • Trafik og veje
 • Parker og naturområder

Kommunerne har også indflydelse på:

 • Danskundervisning for voksne
 • Mangfoldighed og ligestilling
 • Arbejdet for antiracisme og diskrimination
 • Den lokale integration
 • Den lokale beskæftigelsesindsats
 • Klima og miljø i din kommune
 • Den offentlige transport

…. og meget andet.

Hvad er regionrådsvalget?

Regionsrådsvalget handler om den region du bor i. Der er 5 regioner i Danmark: Region Hovedstaden, Region Syddanmark, Region Sjælland, Region Midtjylland og Region Nordsjælland. Regionsrådet har særligt indflydelse på:

 • Hospitalerne
 • Sundhed
 • Psykiatri
 • Det sociale område, herunder institutioner for udsatte grupper og personer med særlige behov
 • Regional udvikling, herunder emner som turisme, miljø, erhverv og transport

Hvordan stemmer du?

Du kan stemme til kommunal- og regionsrådsvalget, hvis du er fyldt 18 år på valgdagen og har boet i Danmark de seneste 4 år. Du behøver altså ikke at være statsborger i Danmark for at stemme. Hvis du er statsborger i et andet EU-land, Norge eller Island kan du også stemme til valget, hvis du bor i Danmark.

Du stemmer til kommunalvalget og regionsrådsvalget i den kommune, som du bor i. Du stemmer ved det valgsted, som står på det brev (valgkort), du får i din postkasse. I brevet står der mere information om, hvornår på dagen du kan stemme – du kan typisk stemme det meste af dagen d. 16. november. Hvis du ikke har mulighed for at stemme d. 16. november, så kan du også brevstemme – men du skal være i god tid. Læs mere om at brevstemme her.

Du skal både stemme til kommunalvalget og til regionsrådsvalget – du får to forskellige stemmesedler, når du møder op til valgstedet. Du kan enten vælge at stemme på en kandidat personligt eller bare stemme på et parti. Hvis du stemmer på en kandidat personligt, så går din stemme automatisk også til det parti kandidaten repræsenterer. Stemmer du på en kandidat, kan du være med til at afgøre, hvilken person fra de enkelte partier, som ender med at blive valgt ind. Du skal kun sætte ét kryds pr. valgseddel. Så hvis du stemmer personligt på en kandidat, skal du ikke sætte et kryds ved et parti – stemmen går automatisk også til partiet.

Læs mere om at stemme og valgene på forskellige sprog, hos Rådet for Etniske Minoriteter: https://rem.dk/publikationer/det-er-dit-valg-2021

Vær med til at sikre
et ligeværdigt Danmark
– for alle!

Sammen styrker vi minoritetsetniske danskeres
muligheder, stemmer og samfundsdeltagelseHvert eneste medlemskab og donation styrker Mino Danmarks legitimitet og eksistensberettigelse.

Det gør en forskel og styrker foreningens muligheder for at lykkes med at skabe et lige samfund, uanset etnisk baggrund.

Hvert eneste medlemskab og donation styrker Mino Danmarks legitimitet og eksistensberettigelse.

Det gør en forskel og styrker foreningens muligheder for at lykkes med at skabe et lige samfund, uanset etnisk baggrund.