fbpx

Mino Think

Om diskrimination på arbejdsmarkedet 

Malte Dahl og Niels Krog fra Københavns universitet udførte i forbindelse med deres specialeafhandling et eksperimentelt feltstudie om diskrimination på arbejdsmarkedet.

I dette feltstudie blev der sendt fiktive jobansøgninger til virkelig jobopslag, hvor ansøgningerne konsekvent enten havde et vestligt eller mellemøstligt navn tildelt.

Undersøgelsen er et vigtigt bidrag til videns-feltet om etnisk diskrimination ift. adgang til arbejdsmarkedet, og viste blandt andet hvordan denne type diskrimination bør undersøges i intersektionen mellem køn og etnicitet.

Læs Politikens dækning her.

Download forskningsartikel her.

Hvad er racisme for en størrelse?

I forbindelse med Mino Talks live serien med Prince Henry – Racisme mod afro-danskere, har Mino Danmark udarbejdet en kort indføring i begrebet racisme.

Racisme er et begreb, som er højst politiseret og som ofte forbindes med individer, som har negative holdninger til andre individer på baggrund af deres hudfarve. Dette er dog en begrænset forståelse af racisme, da racisme ligeledes figurere i forskellige samfundsmæssige strukturer.

Vil du vide mere om hvad racisme er for en størrelse, og hvad du kan gøre i hverdagen for at praktisere anti-racisme, så kan du læse mere her.

Se også vores kampagnefilm om emnet.

Hvordan racialiseringer diskursivt konstrueres på et dansk gymnasium 

I et speciale udarbejdet for Mino Danmark i foråret 2020, blev det i en kvalitativ undersøgelse afdækket hvorledes racialisering af minoritetsetniske elever kan anses som institutionel praksis.

Undersøgelsen tog udgangspunkt i et dansk gymnasie, med fokus på hvordan undervisere diskursivt racialiserede minoritetsetniske elever.

Specialet er ikke offentlig tilgængeligt af hensyn til interviewdeltagernes anonymitet, men vil du vide mere om undersøgelsens resultater og bidrag til videns-feltet om institutionel racisme, kan du henvende dig på: mathilde@mino.dk.

Mellem lighed og særbehandling
3F og den ikke-vestlige arbejder

I 2018 udarbejdede specialestuderende Asbjørn Jensen et formidlingsprodukt for Mino Danmark, i forbindelse med hans specialeafhandling for 3F.

I dette formidlingsprodukt er der særligt fokus på ikke-vestlige efterkommeres position på arbejdsmarkedet og i 3F, og hvilke udfordringer 3F står i belyst igennem tre forskellige perspektiver: Et politisk perspektiv, et internt perspektiv og et medlemsperspektiv.

Læs formidlingsproduktet er.

Støt minoriteten

Vær med til at skabe flere handlemuligheder for
minoritetsetniske danskere. Tak fordi du vil være med!Hvert eneste medlemskab og donation styrker Mino Danmarks legitimitet og eksistensberettigelse.

Det gør en forskel og styrker foreningens muligheder for at lykkes med at skabe et lige samfund, uanset etnisk baggrund.

Hvert eneste medlemskab og donation styrker Mino Danmarks legitimitet og eksistensberettigelse.

Det gør en forskel og styrker foreningens muligheder for at lykkes med at skabe et lige samfund, uanset etnisk baggrund.