fbpx

Om Mino Danmark

Mino Danmark er en interesseorganisation, der arbejder for at styrke minoritetsetniske danskeres muligheder, stemmer og samfundsdeltagelse. Det gør vi ved at skabe nye fællesskaber, bidrage til den demokratiske samtale og ved at søge indflydelse og engagement, der styrker etniske minoriteters position i samfundet. 
 
Minoritetsetniske danskere er i dag underrepræsenterede i magt- og ansvarspositioner i det danske samfund. Uden repræsentation bliver deres indsigt sjældent inddraget, før beslutninger bliver taget, og deres stemmer bliver sjældent hørt i folketinget, på arbejdspladsen og i medierne. Det skaber ulighed og modarbejder medborgerskabet. 

Mino Danmarks mission er at udligne den misrepræsentation og ulighed for at skabe et samfund med engagerede og ligestillede minoritetsborgere.  

Det gør vi ved:

 • At skabe og styrke nye inkluderende og progressive fællesskaber og platforme, hvorfra minoritetsetniske borgere kan komme til orde 
 • At indsamle og kvalificere viden om etniske minoriteter i Danmark, så beslutninger og debatter kan tages på et oplyst og vidensbaseret grundlag.

Mino Danmark bygger op om 5 nøgleværdier:

 • Demokrati
 • Medborgerskab
 • Frihed
 • Lighed
 • Progressivitet

Mino Danmark arbejder for

 • at påvirke, kvalificere og nuancere debatten samt fremme oplysningen om minoritetsetniske borgeres vilkår gennem viden og analyser
 • at skabe bedre forhold for minoriteterne så de i højere grad kan realisere deres potentiale
 • at fremme minoriteternes aktive demokratiske deltagelse i samfundet 
 • at sikre at den næste generation af minoritetsetniske borgere ikke føler sig marginaliserede
 • at få racismen ud af den politiske debat og sikre minoritetsetniske borgeres stemmer og perspektiver i kampen mod struktureret racisme og ulighed
 • at skabe fællesskaber og for være et ’mødested’ for alle der tror på et mangfoldigt Danmark og som ønsker at arbejde for lighed, frihed og sammenhængskraft
 • at sikre økonomisk ligestilling og et ligeværdigt samfund
 • at oplyse og fremme den respektfulde samtale og debat mellem alle borgere
 • at sikre forankringen af minoritetsetniske perspektiver i samfund, institutioner og organisationer

Her kan du læse Mino Danmarks vedtægter og årsrappoter, årsregnskaber og referater.

Vær med til at sikre
et ligeværdigt Danmark
– for alle!

Sammen styrker vi minoritetsetniske danskeres
muligheder, stemmer og samfundsdeltagelseHvert eneste medlemskab og donation styrker Mino Danmarks legitimitet og eksistensberettigelse.

Det gør en forskel og styrker foreningens muligheder for at lykkes med at skabe et lige samfund, uanset etnisk baggrund.

Hvert eneste medlemskab og donation styrker Mino Danmarks legitimitet og eksistensberettigelse.

Det gør en forskel og styrker foreningens muligheder for at lykkes med at skabe et lige samfund, uanset etnisk baggrund.