fbpx

Indsatser

Mino Educate

Mino Educate er Mino Danmarks online undervisningsportal med materialer, der henvender sig til alle alderstrin i grundskolen. Her kan du som underviser finde lektioner til indskolingen, melletrinnet og udskolingen med tilhørende læringsmål, lærermanual og materiale. 

I takt med at landets skoler i højere grad får minoritetsetniske elever i klasseværelserne, vokser behovet for fokus på inklusion i undervisningen og den flerkulturelle samtale. Mange minoritetsetniske unge oplever nemlig at føle sig ekskluderet og at blive mødt med forventningsfattigdom i skolen.

Mino Educates undervisningsmaterialer giver lærere mulighed for at skabe et læringsrum, der giver plads til fælles konstruktive samtaler og refleksioner. Undervisningsmaterialerne bygger bl.a. på videoer med unge, der italesætter egne erfaringer og tanker om emner som forskelsbehandling, identitet, kærlighed, etnicitet og normer. 

Portalen er gratis og materialerne kan frit downloades. Er du underviser i grundskolen, og kunne du tænke dig at evaluere undervisningsmaterialet efter brug, så henvend dig til mathilde@mino.dk.

Mino Talks

Mino Talks er Mino Danmarks flagskib, der siden 2016 har fremmet den demokratiske samtale ved at være en åben platform for dem, samfundet taler om, men ikke med. Minoritetsetniske danskeres egne stemmer, oplevelser og erfaringer er det bærende udgangspunkt for alle Mino Talks. 

Mino Talks´ formål er at skabe en fælles konstruktiv debat om fremtidens Danmark og oplyse om de udfordringer minoritetsetniske borgere oplever i samfundet. Mino Talks sætter fokus på emner som repræsentation, kultur, identitet, racisme og demokratisk deltagelse mm. 

Mino Talks afholdes i hele landet. Arrangementerne er altid gratis og åbne for alle. Du kan holde dig opdateret og følge med i, hvor og hvornår den næste Mino Talk afholdes under begivenheder på Mino Danmarks facebookside.

Mino Danmarks stræber sig på at udbrede den demokratiske samtale til hele landet. Er du interesseret i at samarbejde med os om at afholde Mino Talks i din by, hører vi meget gerne fra dig. Kontakt Kultur- og eventudvikler, Sama Sadat Ben Haddou.

Mino Think

Under betegnelsen Mino Think arbejder vi for at kvalificere og nuancere debatten om minoritetsetniske danskere gennem analysearbejde og konkret viden.

Arbejdet omfatter egne undersøgelser, undersøgelser udført af Mino Danmark for eksterne aktører samt anden relevant vidensproduktion.

Covid-19

Under Covid-19 pandemiens første opblusning videreformidlede Mino Danmark statens anbefalinger og seneste updates på 30 af de sprog, der tales i Danmark.

Bemærk: Portalen opdateres ikke længere med de seneste retningslinjer og nyheder.

Mino Rådgivning

Har du spørgsmål eller søger du viden, er du velkommen til at kontakte os i Mino Danmark. Hvis vi ikke ved det, ved vi, hvem der gør.

Støt minoriteten

Vær med til at skabe flere handlemuligheder for
minoritetsetniske danskere. Tak fordi du vil være med!Hvert eneste medlemskab og donation styrker Mino Danmarks legitimitet og eksistensberettigelse.

Det gør en forskel og styrker foreningens muligheder for at lykkes med at skabe et lige samfund, uanset etnisk baggrund.

Hvert eneste medlemskab og donation styrker Mino Danmarks legitimitet og eksistensberettigelse.

Det gør en forskel og styrker foreningens muligheder for at lykkes med at skabe et lige samfund, uanset etnisk baggrund.