Alt du behøver vide for at stemme

1. Hvad stemmer vi om?

Der skal vælges 15 danske medlemmer til Europa-Parlamentet, som er med til at bestemme politikken i EU og medlems-landene. Valget finder sted hver 5. år.

2. Hvem kan stemme?

Man kan stemme, hvis man er dansk statsborger, er 18 år og bor i Danmark.

Særligt: Er man dansk statsborger, bor i udlandet og gerne vil stemme i Danmark, skal man søge om at blive optaget på stemmelisten. Det samme gør sig gældende hvis man er europæisk statsborger, har fast bopæl i Danmark og gerne vil stemme i Danmark. Ansøgningerne til stemmelisten lukkede d. 6 maj, men du har stadig mulighed for at stemme i dit bopæls- eller statsborgerskabsland.

3. Hvornår kan man stemme?

På valgdagen søndag den 9. juni kan man stemme fra kl.9-20. Kan man ikke stemme på dagen, kan man i stedet brevstemme i perioden fra den 28. april til 6. juni.

4. Hvem kan man stemme på?

Man kan stemme på Socialdemokratiet, Venstre, Radikale Venstre, Konservative Folkeparti, SF, Moderaterne, Liberal Alliance, Dansk Folkeparti, Danmarksdemokraterne, Enhedslisten og Alternativet. Man kan stemme på de samme kandidater i hele landet.

5. Hvor stemmer man?

Man stemmer på ens lokale valgsted, som fremgår af ens valgkort. Det er tit en sportshal eller en skole.

6. Hvad skal man bruge for at stemme?

Man skal have sit personlige valgkort med og evt. gyldig legitimation.

*Gyldig legitimation er pas, kørekort eller sundhedskort (også app-versionerne)

7. Hvordan får man sit valgkort?

Et fysisk valgkort bliver sendt til ens postkasse senest fem dage før valget.

8. Hvordan får man hjælp på valgdagen?

Det gør man på sit valgsted. Har man spørgsmål kan man altid henvende sig til en af de frivillige eller valgforordnede, som ofte har navneskilt eller badge på.

Man kan på alle valgsteder få ekstra hjælp eller bruge hjælpemidler, hvis man har et handicap. Man kan hos ens kommune søge om at blive flyttet til et valgsted, der har de nødvendige hjælpemidler.

9. Hvorfor bør man stemme?

At stemme er en demokratisk rettighed, man har. Det er en måde at få indflydelse på den politik, som påvirker ens liv og dagligdag.

At stemme til Europaparlamentsvalget er lige så vigtigt som at stemme til ens lokale valg, da op til 58% af alle love i Danmark bestemmes i EU.

Hvordan stemmer du?

Hvordan brevstemmer du?

Følg os