fbpx

Om Mino Danmark

Om Mino Danmark

Mino Danmark er en interesseorganisation, der arbejder for at styrke minoritetsetniske danskeres muligheder, stemmer og samfundsdeltagelse. Det gør vi ved at skabe nye fællesskaber, bidrage til den demokratiske samtale og ved at søge indflydelse og engagement, der styrker etniske minoriteters position i samfundet. 
 
Minoritetsetniske danskere er i dag underrepræsenterede i magt- og ansvarspositioner i det danske samfund. Uden repræsentation bliver deres indsigt sjældent inddraget, før beslutninger bliver taget, og deres stemmer bliver sjældent hørt i folketinget, på arbejdspladsen og i medierne. Det skaber ulighed og modarbejder medborgerskabet. 

Mino Danmarks mission er at udligne den misrepræsentation og ulighed for at skabe et samfund med engagerede og ligestillede minoritetsborgere.  

Det gør vi ved:

  • At skabe og styrke nye inkluderende og progressive fællesskaber og platforme, hvorfra minoritetsetniske borgere kan komme til orde 
  • At indsamle og kvalificere viden om etniske minoriteter i Danmark, så beslutninger og debatter kan tages på et oplyst og vidensbaseret grundlag.

Målgruppe

Mino Danmark er et åbent fællesskab for alle – uanset baggrund, der vil bidrage til at styrke minoritetsetniske danskeres muligheder og stemmer i samfundet. 
 
Mino Danmark har særligt fokus på minoritetsetniske unge. Det er dem, vi kalder De 82%. Procentsatsen beskriver den andel af efterkommere fra ikke-vestlige lande, der er under 25 år. De udgør helt præcist, 82,3% af alle ikke-vestlige efterkommere (Kilde: Danmarks Statistik, efterår 2016). De er en spirende mangfoldig gruppe, der uddanner sig markant bedre, deltager markant mere end forældregenerationen, og som i høj grad kommer til at gøre en forskel for at skabe et bedre og rigere Danmark. 

Mino Danmark bygger op om 5 nøgleværdier:

  • Demokrati
  • Medborgerskab
  • Frihed
  • Lighed
  • Progressivitet

Mission

Mino Danmark arbejder for, at minoritetsetniske borgere kan indgå i det danske samfund på lige fod med majoriteten. 

Mino Danmark giver handlemuligheder til dem, som vil tage et medansvar for et progressivt Danmark. 

Vision

Et Danmark, hvor hvert enkelt individ udelukkende bliver bedømt ud fra sin individuelle person, værdier og handlinger. 

Et inkluderende og mangfoldigt fællesskab bygget på tre grundlæggende værdier: lighed, frihed og ansvar.


Her kan du læse Mino Danmarks vedtægter og årsrappoter, årsregnskaber og referater.

Støt minoriteten

Vær med til at skabe flere handlemuligheder for
minoritetsetniske danskere. Tak fordi du vil være med!Hvert eneste medlemskab og donation styrker Mino Danmarks legitimitet og eksistensberettigelse.

Det gør en forskel og styrker foreningens muligheder for at lykkes med at skabe et lige samfund, uanset etnisk baggrund.

Hvert eneste medlemskab og donation styrker Mino Danmarks legitimitet og eksistensberettigelse.

Det gør en forskel og styrker foreningens muligheder for at lykkes med at skabe et lige samfund, uanset etnisk baggrund.