De varme hænder: Hver fjerde “varme hånd” i Regíon Hovedstaden er ikke-vestlig indvandrer eller efterkommer.

Oprettet: 14-05-2020

Mino Danmark

I en ny rapport fra Statens Serum Institut med fokus på etnicitet og alder blandt COVID-19 smittede i Danmark konkluderes det, at indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige lande er overrepræsenterede blandt de smittede.

I rapporten fra SSI fremgår det, at der særligt i Region Hovedstaden er en højere forekomst af COVID-19 blandt ikke-vestlige indvandrere og efterkommere, og derudover bor 78% af det samlede antal bekræftede smittetilfælde i Danmark blandt selvsamme gruppe også i Region Hovedstaden.

Disse data har foranlediget Mino Danmark til at undersøge, om der kunne være en mulig sammenhæng mellem erhverv og smitterisici. Tallene viser, at hver fjerde medarbejder, som du møder i omsorgsarbejde inden for sundhedsområdet er ikke-vestlig indvandrer eller efterkommer i kommunerne i Region Hovedstaden.

Mino Danmark efterspørger på det kraftigste mere data fra SSI og andre aktører, der sætter fokus på etnicitet, så vi bedst muligt kan hjælpe og forebygge smittespredningen. Endvidere vil vi fortsat insiterere på at undersøge årsager og eventuelle sammenhænge og formidle disse til offentligheden. Hvis vi er flere om dette arbejde kan vi også nå bredere ud.

Figuren viser andelen af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere mellem 15-64 år blandt det kommunale omsorgspersonale indenfor sundhedsområdet.

Kilde: Højbjerre Brauer Schultz på Danmarks Statistik registerdata

Følg os