Kritik: Mino Danmark efterlyser faglighed og perspektiver i ‘kommissionens’ sammensætning

Oprettet: 29-08-2022

Mino Danmark var involveret i den oprindelige dialog om retning og rammer for ‘Kommissionen for den glemte kvindekamp’. I forlængelse af et møde med den daværende Udlændinge- og Integrationsminister, Mattias Tesfaye, bad ministeren om Mino Danmarks anbefalinger til både personer og organisationer.

Selvsamme dag udarbejdede Mino Danmark en omfattende liste af navne på eksperter, praktikere og forskere – hvoraf mange bærer en årelang erfaring med at bekæmpe negativ social kontrol og æresrelaterede konflikter. Fællestræk for vores anbefalinger er Mino Danmarks fokus på pluralistisk minoritetsidentitet og progressiv dialog. Listen omfatter også et overblik over 10 organisationer, herunder LGBT+ foreninger som Sabaah samt andre som Exitcirklen.

Derfor undrer det os, at så mange af Mino Danmarks udpegede personer og organisationer, ikke er blevet godkendt af ministeriet.

Siden onsdag i sidste uge, har vi med stor bekymring set på Kommissionens sammensætning og manglende bredde i faglige retninger. Det synes vi kommissionens anbefalinger samtidigt bærer præg af.

De 9 anbefalinger mangler fokus på forskning, samt den mest basale kortlægning af området. Flere af anbefalingerne peger samtidigt ikke på realistiske redskaber eller mulige veje ud af negativ social kontrol.

Særligt er vi, som så mange andre af vores fagfæller, stærkt bekymret for anbefalingen om forbud mod brug af hovedtørklædet i grundskolen. Foruden at anbefalingen medfører øget stigmatisering af muslimske minoriteter, bryder den med religionsfriheden. Anbefalingerne er kompromisløst udformet og det anbefales endvidere, at såfremt et ensidigt tørklædeforbud ikke er muligt, vil et generelt forbud mod religiøs symboler og beklædning i folkeskolen kunne indføres som alternativ. Et sådant tiltag er ikke alene historieløst, men bidrager også til et fejlagtigt narrativ om, at religion og religiøs identitet kun kan forbindes med tvang.

Perspektiver præsenteret i de nuværende anbefalinger, er så smalle, at man pure fornægter at religiøs identitet også kan være forbundet med frie og progressivt tænkende forældre og børns værdier og opdragelse. Det er dybt stigmatiserende for religiøse minoriteter i Danmark. Ikke mindst er det grundlovsstridigt. 

Vi opfordrer derfor til, at anbefalingen om et forbud mod religiøs hovedbeklædning trækkes tilbage. Kommissionens arbejde bør for os at se først og fremmest være fagligt funderet og baseret på grundige overvejelser om et forbuds følgevirkninger. Vi står på mål for at sikre alle børn rettigheder, trivsel og vilkår. 

Mino Danmark står fortsat til rådighed for ministeriets arbejde. Men i fremgangen vil vi insistere på et fokus på ligestilling. Både som mål, men også som middel.

På vegne af Mino Danmark,
Nadeen Aiche & Fahad Saeed

Følg os