En del af Danmark

Oprettet: 21-08-2019

Mino Danmark lancerer ny ambitiøs kampagnefilm, der vil samle Danmark

21. AUGUST 2019

Mino Danmark lancerer i dag kampagnefilmen En del af Danmark. Filmen vil gøre op med mere end 50 års forskelsbehandling i Danmark og den kamp, som minoritetsetniske borgere i Danmark nu har kæmpet i 3 generationer. Målet er, at filmen vil samle Danmark og skabe nye, lige muligheder for minoritetsetniske danskere.

En kampagne med store ambitioner

En del af Danmark er Mino Danmarks til dato, mest omfattende kampagnefilm, der følger en families kamp igennem 3 generationer for at blive accepteret i det danske samfund. Filmen afspejler en virkelighed, som mange minoritetsetniske danskere kender til og lever i; forskelsbehandling, fremmedgørelse og manglende anerkendelse i eget hjemland. Sådan har det været i over 50 år. Det vil Mino Danmark lave om på nu!

”Filmens historie viser, at selv om der er gået 50 år, kæmper minoritetsetniske danskere stadig med forskelsbehandling, selvom de er født og opvokset i landet og tænker og taler dansk. Med filmen prøver vi at fortælle, at Mino Danmark er til for at bekæmpe de marginaler, som skaber ulige oplevelser i håb om, at det vil styrke medlemsbasen i foreningen, der allerede tæller 1000 medlemmer. I 3 generationer har minoritetsetniske borgere manglet en stemme, men det tager vi et opgør med nu. Nu melder vi os ind i Danmark”, forklarer direktør i Mino Danmark, Niddal El-Jabri, om kampagnefilmen. 

Et opgør for de unge

En del af Danmark udfordrer forestillingen om, at minoritetsetniske borgere i Danmark ikke er danske. At danskhed hænger sammen med etnicitet og hvordan, du ser ud. Budskabet er, at danskhed sidder i hjertet og i følelsen af frihed, som den du er.

Alt for ofte bliver der tegnet et negativt billede af minoritetsetniske danskere, og mange stemmer og historier går tabt på denne bekostning. Minoritetsetniske unge vokser op med deres rødder og familie i Danmark, men mødes som fremmede og kæmper med forskelsbehandling og rodløshed. 32-34% af minoritetsetniske unge danskere angiver, at de har været udsat for diskrimination mindst én gang indenfor et halvt år. En undersøgelse fra Udlændinge- og Integrationsministeriets viser, at hele 39% af efterkommere af indvandrere har oplevet diskrimination indenfor et halvt år. Og i en stor europæisk undersøgelse svarer 8 ud af 10 danskere, at diskrimination på baggrund af etnisk oprindelse er udbredt i Danmark.

Det billede genkender Mino Danmark blandt de unge, som foreningen arbejder med. De mødes af forventningsfattigdom bl.a. på studiet og i arbejdssammenhænge. En undersøgelse fra 2015 bakker deres oplevelser op og konkluderer, at ansøgere med minoritetsetnisk baggrund skal sende 52% flere ansøgninger end majoritetsetniske danskere for at blive indkaldt til samtale. Dét vil Mino Danmark med En del af Danmark være med til at ændre på.

Minoritetsetniske borgere er en styrke og en inkarneret del af Danmark. Det er på tide, at de også bliver anerkendt og behandlet sådan, og at deres stemmer og fortællinger bliver hørt. Derfor lancerer vi vores mest ambitiøse film i kampen for at samle Danmark.

Følg os