Mino Danmark rykker ind i Aarhus

Oprettet: 30-09-2019

Efter flere vellykkede arrangementer på Dokk1 åbner Mino Danmark, foreningen for minoritetsetniske danskere, nu et sekretariat i Aarhus og danner sin første lokale forening for unge under 30 år, Mino Ung.  Samtidig tilbydes unge en uddannelse, Mino Changemakers, med fokus på at blive i stand til at forandrings- og mangfoldighedsledelse.

Med støtte fra Tuborgfondet får unge danskere, hvis forældre har indvandrerbaggrund, tilbud om en 12 måneder lang uddannelse, Mino Changemakers, der styrker de unges lyst til at deltage i demokratiske fællesskaber, aktiviteter og projekter.
Formålet er, at de unge efter forløbet har kvalifikationer og selvtillid til at skabe forandring lokalt. Desuden får de unge et netværk, der kan bruges i uddannelses- og arbejdsmæssige sammenhænge. Bag uddannelsen og den nye lokalforening Mino Ung står Mino Danmark, der med stor succes har arbejdet for at unge minoritetsdanskere, bliver en aktiv del af samfundet på lige fod med flertallet.

Rådmand for Børn og Unge i Aarhus, Thomas Medom, glæder sig over, at Mino Danmark kommer til byen.
”Jeg glæder mig over, at Mino har valgt at åbne sin første ungdomsafdeling i Aarhus. Som andre byer har vi fortsat brug for at nedbryde fordomme og ulighed i muligheder for unge med minoritetsbaggrund, så vi kan skabe endnu stærkere fællesskaber. Derfor er der brug for en platform som Mino, der kan give stemme til de unge, og som samtidig kan styrke de unges kompetencer til at klare sig endnu bedre i samfundet,” siger Thomas Medom.

Siden 2016 har Mino Danmark med København som base arbejdet for et samfund med engagerede minoritetsborgere og for at styrke minoriteters position i samfundet. Foreningen har afholdt flere velbesøgte arrangementer i Aarhus under titlen Mino Talks og har her mødt motiverede unge og set et stort potentiale for aktiviteter.

Direktør i Mino Danmark, Niddal El-Jabri, der selv stammer fra Aarhus, siger: ”Mino Ung giver en stemme til byens unge. Endnu vigtigere uddannes de unge i projekt- og mangfoldighedsledelse, med henblik på at kunne skabe den lokale forandring, som de ønsker for deres område. Valget faldt på Aarhus, fordi der her er en særlig høj andel af efterkommere og minoritetsetniske unge sammenlignet med landsgennemsnittet. Samtidig ligger denne gruppe lavere på uddannelses- og beskæftigelsesområdet end landsgennemsnittet for samme gruppe.”

I Aarhus udgør efterkommere 4,3% af byens samlede befolkning mod 2,7% på landsplan og der er derfor en stor gruppe unge, der er oplagte at arbejde med i Mino Ung.

For Tuborgfondet, der støtter projektet, som styrker unges engagement og muligheder i samfundet, har det været naturligt at støtte Mino Changemakers. ”Tuborgfondet arbejder for at styrke de unges engagement i samfundets fællesskaber og udvikling. For jo mere mangfoldige vores fællesskaber er, des større forskel gør de. Mino Changemakers er et stærkt tilbud til unge, der gerne vil skabe forandring for minoritetsetniske unge i Østjylland, så deres vej ind i nye fællesskaber bliver lettere. Vi er glad for at kunne støtte, at Mino Danmark nu også er til stede i Aarhus“, siger sekretariatschef i Tuborgfondet Peter Giacomello.

Fakta om Mino Danmark og Mino Changemakers:

  • Mino Danmark er en non-profit organisation, der har eksisteret siden 2016. Mino Danmark skaber handlemuligheder for minoritetsetniske danskere og er et fællesskab, hvor minoritetsetniske unge kan være sig selv og udvikle sig sammen med andre.
  • Mino Changemakers er et 12 måneders uddannelsesforløb for unge i Aarhus og omegn, der styrker unge i at forandrings- og mangfoldighedslede demokratiske fællesskaber, aktiviteter og projekter.
  • Uddannelsesforløbet indeholder både teoretisk viden, motiverende oplæg og besøg og virkelighedsbaseret erfaring, så Mino Changemakers efter endt forløb har kvalifikationer og selvtillid til at skabe forandring lokalt samt et netværk, der kan bruges i uddannelses- og arbejdsmæssige sammenhænge.
  • Uddannelsesforløbet indebærer workshops, uddannelsesweekender og udviklingsdage, der tilpasses efter deltagernes liv, behov og engagement.

Kontakt:
Direktør i Mino Danmark                     Kommunikationsvarlig i Tuborgfondet
Niddal El- Jabri                                                                           Tine Skovmøller
60 61 01 26                                                                                 31 70 63 49
niddal@mino.dk                                                                       ts@tuborgfondet.dk Læs mere på www.mino.dk

Følg os