Mino Talk Live: “MAND DIG OP”

Oprettet: 18-05-2020

Onsdag d. 20. maj kl. 20.00 går Mino Talks Live med Bashar Al-Saoudi, hvor vi inviterer til en samtale om den mentale sundhed hos mænd.

Vi sætter fokus på tabuer relateret til mental sundhed og på vigtigheden i, at belyse emnet særligt blandt minoritetsmænd.

Mental sundhed og psykisk sygdom bliver ofte anset og forvekslet som værende samme tilstand. Dette er en generel misforståelse, som vi ønsker at gøre op med. Sundhedsstyrelsen og WHO definerer mental sundhed som en tilstand hvor

”et individ er i stand til at udfolde sit eget potentiale, kan håndtere dagligdagens udfordringer, kan arbejde produktivt, og bidrage positivt til samfundet”.

Mænd, uanset alder og etnicitet, anerkender sjældent et mentalt sundhedsproblem og har generelt svært ved, at bede om hjælp. Manglende sprog for at tale om mentale sundhedsproblemer, destruktive maskulinitetsnormer og stereotyper står i vejen for anerkendelsen af, at mænd ikke trives eller er ramt af stress, angst, depression eller andet og i værste tilfælde dør af det.

Der findes en række beskyttende faktorer hos det enkelte menneske, forhold i vores nærmeste netværk og fællesskaber, strukturelle eller samfundsmæssige forhold, der støtter mennesket til god og sund trivsel. Heriblandt en følelse af socialt tilhørsforhold, evner til at håndtere stress og udfordringer, positive erfaringer med uddannelse og arbejdsliv, tilhørsforhold til omgivelserne, økonomisk sikkerhed, gode boligforhold og mulighed for beskæftigelse.

Minoritetsmænd befinder sig alt for ofte udenfor et eller flere af de beskyttende faktorer, hvilket forårsager en usund mental sundhed bestående af stress, depression og generel mistrivsel i hverdagen.

Vi sætter fokus på, hvad mænd, særligt minoritetsetniske mænd, bliver mødt med både i kraft af køn, etnicitet, kultur og af samfundsforhold.

Vi har inviteret følgende tre mænd til denne vigtige samtale:

Svend Aage Madsen: psykolog, ph.d. og klinisk specialist med speciale i terapi/samtaler for mænd, mænds sundhedspsykologi, mænds depressioner og mere.

Tahir Abdullah: psykolog og specialist i psykoterapi og klinisk psykologi med særligt kendskab til kulturelle- og familienormer hos klienter med minoritetsetnisk baggrund.

Idris Ahmed: omsorgsmedhjælper i en særlig sikret døgninstitution og tidligere beskæftiget sig med udsatte borgere hos blandt andet Dansk Røde Kors.

Programmet er gratis og åben for alle.

Udsendelsen bliver sendt via følgende link:
https://www.facebook.com/minodanmark/posts/1202680983396223

//Mino Talks præsenteres i samarbejde med Roskilde Festival

Følg os