Organisationer i ny alliance vil engagere unge i menneskerettigheder

Oprettet: 17-09-2020

MOBILISERING: En ny alliance af organisationer vil gøre menneskerettighederne vedkommende for unge. ”De unge skal drive processen,” lyder det fra Institut for Menneskerettigheder, der sammen med blandt andre DUF står bag projektet.

Amnesty International Danmark, Dansk Ungdoms Fællesråd, Mino Danmark, Roskilde Festival, Ungdomsbureauet og Institut for Menneskerettigheder. En række organisationer er trådt sammen i en alliance for at engagere unge i menneskerettigheder med afsæt i tidens store samfundsspørgsmål og dagsordener.

”Formålet er at få menneskerettighederne ned i øjenhøjde, og få vist, at det handler om dig og mig,” siger Louise Holck, konstitueret direktør hos Institut for Menneskerettigheder, som har taget initiativ til dannelsen af alliancen.

Alliancen, der er i sin spæde start, skal arbejde inden for tre områder. Diskrimination og racisme; ligestilling og køn; teknologi og det demokratisk rum.

”Vi har startet alliancen for at skabe en bevægelse mod et friere og mere lige samfund, og vi har kunnet se nogle særlige udfordringer inden for de tre områder, som vi har lagt op til at alliancen skal arbejde med,” siger Louise Holck.

Tanken er, at det er en alliance, som er åben for andre aktører, og centralt for projektet står, at det er de unge der skal udvikle idéer til, hvordan det realiseres.

Unge i front
Idéen med alliancen og de aktiviteter og indsatser der skal komme ud af det er, at gøre menneskerettighederne levende og vedkommende for unge, fortæller Louise Holck.

”Det er de unge, som skal skabe fremtidens samfund. Derfor er det vigtigt for os, at det er et projekt, hvor de unge er i front. Vi skal ikke bare tale om de unge. De skal være omdrejningspunktet og det er dem, der skal drive processen,” siger Louise Holck.

For at sikre, at de unge er og bliver en integreret del af projektet, er blandt andre Ungdomsbureauet og Dansk Ungdoms Fællesråd (DUF) med i alliancen.

Chris Preuss, der er formand for DUF, mener, at de kan være med til at genstarte debatten om, hvad det er for nogle rettigheder, der skaber fundamentet for vores samfund.

”Menneskerettighederne er en helt central del af, hvordan vores demokrati og omgangen med hinanden bliver defineret. Det vil vi gerne være med til at dyrke noget mere blandt ungdommen,” siger Chris Preuss.

Han mener, at det er vigtigt at italesætte værdien af at leve i et demokratisk samfund, og glæder sig over, at DUF kan være med til det i en dansk kontekst.

”Vi kan bidrage gennem vores aktiviteter til demokratiets dag eller skolevalget ude på folkeskolerne. Men også gennem vores medlemsorganisationer, så de i højere grad dyrker det i den løbende samtale og deres arrangementer,” siger Chris Preuss.

Gør det uden at vide det
Idéen til alliancen udspringer blandt andet af globale bevægelser som MeToo, Fridays For Future og Black Lives Matter. Med alt fra personlige historier om seksuelle overgreb og vold til klimaaktivister, der demonstrerer for handling på klimaområdet, udviser unge allerede interesse for grundlæggende menneskelige vilkår og rettigheder, mener Louise Holck.

”Vi har nogle unge mennesker, som på mange måder er rigtig engagerede i en masse store samfundsforhold og dagsordener, som har med menneskerettigheder at gøre. Men på den anden side kan vi konstatere, at det er langt fra alle unge der ved, hvad menneskerettighederne egentlig er,” siger Louise Holck.

Sidste år viste en undersøgelse fra UNICEF og Institut for Menneskerettigheder, at hver femte barn og ung ikke kender ikke til menneskerettighederne, og at 44 procent ikke kan nævne en eneste menneskerettighed. Det kan den nye alliance måske være med til at ændre på.

”Vi ser et enormt engagement blandt store grupper af de unge. Så jeg synes, der er håb for at skabe interesse og nogle indsatser på det her område, og få det knyttet til menneskerettighederne og deres værdigrundlag,” siger Louise Holck.

Verdenskrig og værdier
Menneskerettighederne blev vedtaget af FN i 1948 som reaktion på de overgreb civilbefolkningerne blev udsat for under 2. verdenskrig. Det kan godt virke som meget længe siden for unge i dag, medgiver Louise Holck, men det gør dem ikke mindre vigtige.

”Menneskerettigheder er nogle helt grundlæggende værdier, og der er brug for at unge i dag holder den menneskeretslige fane højt. Også i en tid, hvor menneskerettighederne bliver udfordret både globalt og indimellem også i en dansk sammenhæng,” siger Louise Holck.

Hun mener der er et behov for, at den unge generation får et forhold til menneskerettighederne, og at de dermed opleves som relevante for dem, og ikke kun noget der udspringer fra en svunden tid.

”Nogle af menneskerettighederne bliver betragtet som en selvfølge. Det at arbejde med dem og diskutere dem og måske revitalisere dem, det er det, der er meningen med det her,” siger Louise Holck.

Chris Preuss er enig i, at der er en udfordring i, at menneskerettighederne er skrevet i en anden tid, som kan virke fjern for mange unge i dag. Han tror dog, at organisationerne i fællesskab kan løfte opgaven.

”Vi skal se på, hvordan de passer i den tid, vi er i nu. Det er også den debat, vi skal have. De forskellige organisationer kommer alle sammen med forskellige styrker og svagheder der gør, at vi hver især ville have svært ved at løfte sådan en indsats, men sammen kan vi gøre det langt bedre,” siger Chris Preuss.

Rammerne er lagt men ikke udfyldt
Den 24. og 25. september afholder alliancen idé-camp for organisationer og unge for at brainstorme på konkrete indsatser og aktiviteter. Derefter vil alliancen udvikle sit program for 2021 og forsøge at få flere organisationer med ombord samt række ud til potentielle fondssamarbejdspartnere.

Institut for Menneskerettigheder, DUF og de andre organisationer i alliancen har lagt de overordnede rammer for arbejdet, men tanken er at lægge det åbent ud, og lade initiativerne blive skabt i samarbejde mellem de unge der deltager, fortæller Louise Holck.

”Vi har sammen sat det i gang, men præmissen er, at det skal være de unge selv der idéudvikler de indsatser og aktiviteter, som forhåbentlig vokser frem af den her ramme. Der kan opstå idéer til forskellige aktiviteter som udmøntes af en af organisationerne eller flere sammen. Der er rigtig mange muligheder,” siger Louise Holck.

Chris Preuss ser netop styrken i at være en alliance, da organisationerne kan bidrage med noget forskelligt.

”Vi bringer alle sammen noget til bordet, som alt sammen bidrager til, at vi rent faktisk når et skridt længere ud med den relevante viden og de relevante samtaler. Det er ikke kun et oplysningsprojekt, det er også et debatprojekt om, hvordan rettighederne omsætter sig til en nutidig kontekst,” siger Chris Preuss.

Louise Holck håber, at mange organisationer vil bakke op, og kan se deres aktiviteter i alliancens arbejde.

”Samarbejdet i den her allianceform kan udmønte sig på mange forskellige måder. Man kan bidrage med mere eller mindre. Meget afhænger af, hvordan det bliver modtaget, og hvordan det kommer til at udvikle sig,” siger hun.

Følg os