Ser du mig som en “indvandredreng”?

Oprettet: 14-09-2020

Sprog og ordvalg former den virkelighed, som vi bevæger os rundt i.

Ekskluderende retorik reproducerer og legitimerer de diskurser, der er med til at male et misvisende billede af vores medborgere.

Er vi interesserede i ligestilling, må vi tale til og med minoritetsetniske danskere på en måde, der ikke diskriminerer. Dette princip bør være udgangspunktet for vores tilgang til hinanden – politisk såvel som i daglig tale. Efterlever vi ikke dét, bidrager vi aktivt til øget stigmatisering af dele af den danske befolkning.

Mino Danmark opfordrer alle til at tage ansvar for sprogets magt og de konsekvenser, som diskriminerende retorik afføder.

Derfor præsenterer Mino Danmark en video i samarbejde med Compound, som kan ses via vores Instagram her.

Følg os